איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא היסטוריה

התהליכים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים בקרב הפלסטינים מסוף המרד הערבי ועד מלחמת העצמאות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1203

תקציר: התהליכים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים בקרב הפלסטינים מסוף המרד הערבי ועד מלחמת העצמאות (1939-1947) | תוכן עניינים | מבוא 1 | 1936-1939 המרד הפלסטיני וחולשת החברה בעקבות המרד 2 | בשנים 1939 ועד 1948 2 | התאוששות החברה הפלסטינית 3 | במישור הפוליטי 3 | במישור החברתי תרבותי …

מחיר: ₪64.00

טרור: הגדרה והתפתחות

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1153

תקציר: טרור: הגדרה והתפתחות | תוכן עניינים | הגדרות, מאפיינים ומטרות הטרור 1 | ההתפתחות ההיסטורית של הטרור 2 | ביבליוגרפיה 4 | הגדרות, מאפיינים ומטרות הטרור | קיימים קשיים רבים בניסיונות להגדיר באופן ברור מהו "טרור". תופעת הטרור קשה מאוד להגדרה מדויקת מפני שהיא כוללת מספר רב …

מחיר: ₪107.00

הגירת יהודים לארה"ב

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 10114

תקציר: תוכן עניינים | .1 מבוא 3 | 2. גורמי הדחיפה של היהודים אל מחוץ למזרח אירופה 5 | 3. גורמי משיכה להגירה 12 | 4. אופי הגירה היהודית וקושי להגר לארצות הברית 19 | 5. באיזה מידה השפיעו הפוגרומים על הגירתם של יהודי מזרח אירופה 24 | …

מחיר: ₪200.00

פתרון ממ"ן 13 בין ציון לציונות, ציון 98!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2570

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: - 10121בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6-5וקודמותיהן | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 19.8.2022 | שאלה 1 (40 נקודות) | חומר הקריאה: | אבנר הולצמן, "תרבות נולדת – הספרות העברית ופולמוס התרבות …

מחיר: ₪90.00

פתרון ממ"ן 12 בין ציון לציונות – ציון 88

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 5677

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: - 10121בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 4-3וקודמותיהן | מספר השאלות: 4משקל המטלה: 5נקודות | סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 5.8.2022 | שאלה 1 (20 נקודות) | חומר הקריאה: | נאום הרצל בקונגרס הציוני הראשון | כתבו סקירה קצרה …

מחיר: ₪80.00

פתרון ממ"ן 14 יהודי פולין – ציון 93!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 918

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10265תרבות חברה ודת - יהודי פולין 600שנות היסטוריה | חומר הלימוד למטלה: יחידות ( 10-9כולל מאמרו של עמנואל אטקס - נספח ח' והערך "התנועה | הפרנקיסטית" במקראה) | מספר השאלות: 2משקל המטלה: 5נקודות | סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 20.8.22 …

מחיר: ₪60.00

פתרון ממ"ן 12 יהודי פולין – ציון 94!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1399

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: - 10265תרבות חברה ודת - יהודי פולין 600שנות היסטוריה | חומר הלימוד למטלה: יחידות ( 4-3כולל מאמרו של חיים הלל בן ששון – נספח ליחידה 4 | ומאמרו של יואל רבא במקראה על פרעות ת"ח ת"ט) | מספר השאלות: 2משקל המטלה: …

מחיר: ₪60.00

סיכום הקורס בין ציון לציונות

       מספר מילים: 15410

תקציר: סיכום קורס בין ציון לציונות | תוכן עניינים | חיבת ציון 3 | מבשרי הציונות 3 | ההגירה הגדולה 4 | ביל"ו 4 | אישים משמעותיים לגיבוש האידיולוגיה הלאומית 4 | העליה הראשונה 5 | תנועת חיבת ציון 6 | מאמר - "התנועה הלאומית היהודית, ניתוח סוציולוגי" …

מחיר: ₪60.00

פתרון ממ"ן 12 יהודי צפון אפריקה, ציון 95!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3023

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10311יהודי צפון אפריקה במאה הי"ט-כ' | חומר הלימוד למטלה: | יחידה :3יוסף שטרית, מודרניות לאומית עברית מול מודרניות צרפתית: ההשכלה | העברית בצפון אפריקה בסוף המאה הי"ט | יחידה :4הגר הלל, הרפורמיזם הלאומי במבחן – העיתון ל'אווניר אילוסטרה', | 1936-1926 …

מחיר: ₪88.00

פתרון ממ"ן 11 בין ציון לציונות – ציון 90

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3081

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: 10121 בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידה 2-1 | מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 5 נקודות | סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 22.7.2022 | שאלה 1 (30 נקודות) | חומר הקריאה: | יחידה ( 1סעיפים )1.12 – 1.11 | …

מחיר: ₪80.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: