איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא חינוך

המשגה מחדש של רגש ושל הנעה ללמוד במסגרות כיתתיות (מאייר וטרנר)

       מספר מילים: 486

תקציר: המשגה מחדש של רגש ושל הנעה ללמוד במסגרות כיתתיות (מאייר וטרנר) | תוכן עניינים | מבוא 1 | הבחנה בין רגש לבין אפקט 2 | מסגרות תיאורטיות – תיאוריות הנעה 2 | 1. תיאוריית נטילת סיכונים 3 | 2. תיאוריית הזרימה 3 | 3. תיאוריית היעדים 4 …

מחיר: ₪60.00

פתרון ממ"ן 14 פסיכולוגיה בחינוך

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 595

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10125פסיכולוגיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: כל חומר הקורס | מספר השאלות: 10משקל המטלה: 6נקודות | סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 9.6.2022 | בכל אחד מעשרה הסעיפים שלפניכם מופיע היגד (טענה/משפט המתאר נושא/ים מחומר הלימוד | בקורס). | ביחס לכל …

מחיר: ₪80.00

פתרון ממ"ן 11 פסיכולוגיה בחינוך (2022ב)

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1390

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: - 10125פסיכולוגיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: גורמי הנעה | מספר השאלות: 2משקל המטלה: 6נקודות | סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 3.4.2022 | קראו את הכתבה הבאה (מאת ליאת עיני, שפורסמה ב- YNETב- )31.7.2018וענו על השאלות | שבעקבותיה: | שינוי מדיניות …

מחיר: ₪77.00

פתרון ממ"ן 13 מטפורה בחשיבה החינוכית – ציון 90

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1920

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) - 13חובה | הקורס: 10568 מטפורה בחשיבה החינוכית מטלת חובה | חומר הלימוד למטלה: כל חומר הלימוד משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: 2023ב מועד הגשת המטלה –16.6.23 | כתבו מיני-רפארט הקשור לאחד מנושאי הקורס. | הקפידו לדון בנושא על-פי הפירוט וההנחיות שלהלן: | א. …

מחיר: ₪70.00

פתרון ממ"ן 12 מטפורה בחשיבה החינוכית – ציון 94!

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1402

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: -10568 מטפורה בחשיבה החינוכית | חומר הלימוד למטלה: שערים 5 – 3מטלת בחירה | מספר השאלות: 4משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: 2023ב מועד אחרון להגשה: 21.5.23 | שאלה 1 - 30 נקודות | השאלה מתייחסת לטקסט המופיע בממ"נ ,11שאלה .1 | …

מחיר: ₪80.00

שימוש בטלפונים חכמים בקרב בני נוער ובריונות ברשתות החברתיות

       מספר מילים: 3119

תקציר: שימוש בטלפונים חכמים בקרב בני נוער ובריונות ברשתות החברתיות | תוכן עניינים | מבוא 3 | שימוש בטלפונים חכמים 3 | מהפכת הטלפונים החכמים 3 | דפוסי שימוש בטלפונים חכמים 4 | דפוסי גלישה של בני נוער ברשתות החברתיות באמצעות טלפונים חכמים 5 | סיכונים מפגיעה ברשת …

מחיר: ₪180.00

הבדלים בין נוצרים, מוסלמים ודרוזים בסגנונות ההורות ובהשפעתם על הילדים

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 14953

תקציר: הבדלים בין נוצרים, מוסלמים ודרוזים בסגנונות ההורות ובהשפעתם על הילדים | תוכן עניינים | מבוא 4 | סקירת ספרות 5 | סגנונות הורות 6 | גורמים תרבותיים וסגנונות הורות 9 | דת וסגנונות הורות 12 | סגנונות הורות בחברה הערבית בישראל 14 | מטרות המחקר 17 | …

מחיר: ₪354.00

עבודה סמינריונית: פיתוח כשירות תרבותית ביחידות הייעוץ הפסיכולוגי באוניברסיטאות

       מספר מילים: 37432

תקציר: פיתוח כשירות תרבותית ביחידות הייעוץ הפסיכולוגי באוניברסיטאות | תוכן עניינים | 1. מבוא 1 | 2. רקע 3 | 2.1. הסתגלות ארגוני שירות לשינויים בסביבה 3 | 2.1.1. שירותים פסיכולוגיים כזירת שירות 4 | 2.1.2. שירותים פסיכולוגיים במוסדות להשכלה גבוהה 5 | 2.1.3. שינויים בסביבה הארגונית של …

מחיר: ₪342.00

פתרון ממ"ן 14 בקורס תכנון לימודים – ציון 92

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1560

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: 10106 - תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 7 ,6 | מספר השאלות: 3 | משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: ג 2021 | מועד אחרון להגשה: 5.9.2021 | שאלה 1 (30 נקודות) | א. ערכו השוואה בין הגישה …

מחיר: ₪64.00

פתרון ממ"ן 13 בקורס תכנון לימודים – ציון 93

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1290

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 10106 - תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 4,5 | מספר השאלות: 3 | משקל המטלה: 8נקודות | סמסטר: ג 2021 | מועד אחרון להגשה: 29.8.2021 | שאלה 1 (40 נקודות) | א. מה הרציונל העומד בבסיס שיטות …

מחיר: ₪90.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: