איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא חשבונאות

חשבונאות נקראת גם לימודי ראיית חשבון

סיכום הקורס יסודות החשבונאות ב'

       מספר מילים: 15391

תקציר: סיכום קורס יסודות החשבונאות ב' | תוכן עניינים | חליפין - IAS 16 2 | נכסים בלתי מוחשיים - IAS 38 או SIC 32 5 | היוון עלויות אשראי - IAS 23 11 | ירידת ערך של נכס - נכס בודד - IAS 36 12 | ירידת …

מחיר: ₪58.00

סיכום מלא בקורס יסודות החשבונאות א'

       מספר מילים: 10459

תקציר: סיכום קורס יסודות החשבונאות א' | תוכן עניינים | מבוא 2 | מהי חשבונאות? 2 | תפקידיו של רואה החשבון 2 | התקינה החשבונאית 4 | דוחות כספיים 5 | פקודות יומן 6 | חשבונות קמץ 10 | פעולות התאמה 14 | גיליון עבודה לעריכת הדו"חות הכספיים …

מחיר: ₪53.00

דף נוסחאות אקונומטריקה

       מספר מילים: 2966

תקציר: הנוסחאות החשובות למבחן באקונומטריקה מרוכזות בשני עמודים שאפשר להכניס למבחן. מומלץ לעבור על הדף טוב ולהכיר אותו לפני המבחן כדי שבמבחן תדעו כבר איפה כל נוסחה נמצאת ותוכלו להתמצא בקלות. יש גם שליש עמוד רווח להוסיף נוסחאות וחומר משלכם. | בהצלחה!

מחיר: ₪20.00

‏‏מיסוי הכנסות מחו"ל – זיכוי ממסי חוץ (מצגת)

       מספר מילים: 887

תקציר: מצגת בנושא מיסוי הכנסות מחו"ל - זיכוי ממסי חוץ (16 שקפים) | 1: שער | 2: המסגרת | 3: מצב לפני הרפורמה | 4: שלבים בחישוב הזיכוי | 5-7: התנאים לקבלת זיכוי ממס ששולם בחו"ל | 8: דוגמא מס' 1 – הכנסה פטורה | 9: שיטת הזיכוי …

מחיר: ₪89.00

‏‏סיכום הקורס חשבונאות ניהולית – 10860

       מספר מילים: 2010

תקציר: סיכום קורס חשבונאות ניהולית | כולל טבלאות ונוסחאות לנושאים של תמחירים ועלויות: | נקודת איזון, תמחיר ספיגה, תמחיר תרומה, עלות המכר, מלאי פתיחה, מלאי סגירה, משוואת הכמויות, חישוב רווח הפסד, תמחיר הזמנה, עלויות ייצור, תקורה, תמחיר ABC, תמחיר מסורתי, העמסת עלויות, …

מחיר: ₪44.00

התקציב ככלי ניהולי בבתי ספר

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2419

תקציר: התקציב ככלי ניהולי בבתי ספר | מטלה סופית בקורס כלכלת החינוך | תוכן עניינים | מבוא 3 | חשבונאות פיננסית וניהולית 4 | דוחות החשבונאות הפיננסית והיבטי החשבונאות הניהולית 5 | חשיבותו העסקית והחינוכית של התקציב 6 | תקציב ככלי ניהולי בהקשרים חינוכיים 7 | סיכום 10 …

מחיר: ₪119.00

הצעת מחקר: מהי ההשפעה של קמפיין פרסום על מחיר המניה ועל התשואות של בעלי ההון?

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 368

תקציר: הצעת מחקר: מהי ההשפעה של קמפיין פרסום על מחיר המניה ועל התשואות של בעלי ההון? | תוכן עניינים | רציונל המחקר 1 | מבנה העבודה 1 | ביבליוגרפיה ראשונית 2 | רציונל המחקר | חברות ועסקים מעלים קמפיינים שיווקיים כחלק מהאסטרטגיה השיווקית שלהם לקידום מוצרים או שירותים. המטרה של הקמפיין …

מחיר: ₪90.00

חולשה מהותית והשפעה על מחיר המניה – מבוא, סקירת ספרות, שאלת מחקר ורשימת מקורות

       מספר מילים: 3120

תקציר: מבוא | עבודה זו עוסקת בנושא הבקרה הפנימית בחברות הציבוריות על פי חוק סרבנס-אוקסלי Sarbanes-Oxley | במסגרת חוק זה ליקוי מעל סף מסויים של מהותיות ("חולשה מהותית") מצריך דיווח לציבור הן על ידי החברה והן על ידי רו"ח המבקר. | לאחר פרסום …

מחיר: ₪150.00

מטלת מנחה (ממ"ן) 16 בקורס: יסודות החשבונאות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1429

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 16 | הקורס: - 10280 יסודות החשבונאות | חומר הלימוד למטלה: דוח על תזרימי מזומנים - יחידה 10 | מספר השאלות: 4 | משקל המטלה: 3 נקודות | סמסטר: 2021ב | מועד אחרון להגשה: 4.6.2021 | הדרכה: | במטלה זו …

מחיר: ₪84.00

עבודה מסכמת בקורס נושאים נבחרים במימון

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 908

תקציר: משימת סיכום בנושאים נבחרים במימון | המרכז למשפט ועסקים | תש"ף סמסטר א' | 2.2.2019 | הסברים והוראות: | מבנה משימת הסיכום וחלוקת הניקוד: | המשימה מורכבת מ- 4 שאלות כשכל שאלה מורכבת ממספר סעיפים. | משקל כל שאלה שווה. | משקל השאלה מתחלק בשווה בין הסעיפים. …

מחיר: ₪100.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: