איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא יהדות

הגירת יהודים לארה"ב

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 10114

תקציר: תוכן עניינים | .1 מבוא 3 | 2. גורמי הדחיפה של היהודים אל מחוץ למזרח אירופה 5 | 3. גורמי משיכה להגירה 12 | 4. אופי הגירה היהודית וקושי להגר לארצות הברית 19 | 5. באיזה מידה השפיעו הפוגרומים על הגירתם של יהודי מזרח אירופה 24 | …

מחיר: ₪200.00

פתרון ממ"ן 14 יהודי פולין – ציון 93!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 918

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10265תרבות חברה ודת - יהודי פולין 600שנות היסטוריה | חומר הלימוד למטלה: יחידות ( 10-9כולל מאמרו של עמנואל אטקס - נספח ח' והערך "התנועה | הפרנקיסטית" במקראה) | מספר השאלות: 2משקל המטלה: 5נקודות | סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 20.8.22 …

מחיר: ₪60.00

סיכום הקורס סוד ספר הזוהר – סמסטרים א' + ב'

       מספר מילים: 23704

תקציר: סיכום קורס סוד ספר הזוהר | תוכן עניינים | שיעור מספר 1 1 | מבוא 1 | הרציונליסטים נגד הקבלה 2 | התומכים של ספר הזוהר 2 | שיעור מספר 2 3 | מי חיבר את ספר הזוהר? 3 | שיעור מספר 3 5 | מי חיבר …

מחיר: ₪51.00

סיכום הקורס עיונים במשנת הרב קוק

       מספר מילים: 20509

תקציר: מחברת קורס – עיונים במשנת הרב קוק | תוכן | סמסטר א' 3 | שיעור 1 - מבוא 3 | מבוא: 3 | שיעור 2 – רקע היסטורי 4 | תעודת ישראל ולאומיותו (עמ' 1 בחוברת): 5 | שיעור 3 - הקריאה לעלייה לארץ ישראל 6 | …

מחיר: ₪57.00

מחברת הקורס ספרות הנבואה: עיונים בספר ישעיה

       מספר מילים: 37152

תקציר: יהדות – תנ"ך | מחברת קורס: ספרות הנבואה – הנביא ישעיה | תוכן עניינים | סמסטר א' | שיעור 1 – מבוא לספרות הנבואה 2 | שיעור 2 – מבוא לספרות הנבואה - המשך 4 | שיעור 3 –רקע היסטורי לספר ישעיה 7 | שיעור 4 – …

מחיר: ₪49.00

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית – סיכום הקורס, כולל שאלות לדוגמא עם פתרונות

       מספר מילים: 22685

תקציר: הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית – סיכום הקורס | תוכן עניינים | הרמב"ם – תולדות חייו, כתביו העיקריים והערות מבוא כלליות 4 | א. התחנות העיקריות בחייו 4 | ב. כתביו העיקריים 4 | הערות מבוא כלליות 5 | שפה הכתיבה 5 | מטרותיו הכלליות 5 | התוצאות 5 …

מחיר: ₪45.00

עבודת סיכום בקורס מדרש מחול לגיל הרך

       מספר מילים: 656

תקציר: בע"ה | מדרש מחול לגיל הרך | עבודת סיכום | 1. בחרי אחד מחגי תשרי: | איזה נושא תנועתי תבחרי ללמד בהקשר לחג? | כתבי פסוק מתוך המקורות, (צייני במדויק את המקור) לקישור בין התוכן המסורתי לתוכן התנועתי: | הסבירי את קישור התוכן לנושא התנועתי: | 2. …

מחיר: ₪79.00

עבודה בנושא תקופת הגאונים

       מספר מילים: 2181

תקציר: עבודה בנושא תקופת הגאונים | 1. אפיינו בקצרה את שלטון הגאונים, את הבעיות הפנימיות ואת התמודדותם עם האתגרים התרבותיים והדתיים של הסביבה המוסלמית. | מקורות : | 1. אגרת רבי נתן הבבלי. | 2. אגרת פירקוי בן באבוי. | 3. רס"ג: הקדמה לאמונות ודעות. | 2. מה …

מחיר: ₪90.00

סיכום קורס – יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות

       מספר מילים: 4625

תקציר: יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות‏ - 10565 | סיכום שיעורים | נושאים: | שיעור 1: גאוגרפיה של תימן 1 | שיעור 2: דמוגרפיה, הכת הזיידית והאמאמים 2 | שיעור 3 – מאפייני הקהילה היהודית 3 | שיעור 4 – יישוב, חברה וכלכלה 3 | שיעור 5 – …

מחיר: ₪60.00

סיכום מעולה של הקורס על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה‬

       מספר מילים: 11793

תקציר: על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | סיכום הקורס | תוכן עניינים | מבוא 2 | יהודי פולין לפני החלוקות 2 | חלוקת פולין 2 | השפעת תהליכי המודרניזציה על יהודי מזרח אירופה 3 | כיצד שמרה הקהילה היהודית ברוסיה על בדלנות למרות הניסיונות …

מחיר: ₪49.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: