איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא ייעוץ ארגוני

התנהגות ארגונית – סיכומי הקורס (מארז)

תקציר: קובץ zip שכולל 11 סיכומים של יחידות הקורס: סיכומי יחידות 1-6 ו-8-12. מה קרה ליחידה 7? אין לי מושג אבל היא לא שם. כל הסיכומים בפורמט pdf.

מחיר: ₪22.00

מטלת סיום בקורס: התנהגות ארגונית מיקרו מאקרו

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2044

תקציר: הקריה האקדמית אונו | קורס התנהגות ארגונית מיקרו מאקרו, עבודת סיום הקורס | קמפוס חיפה, שנה"ל תשפ"א | הנחיות כלליות: | עבודה זו מהווה 100% מציון הקורס. עליכם להכין אותה בזוגות ואת סעיף הרפלקציה כותב כל סטודנט לחוד. העבודה כוללת 3 ניתוחי אירוע ושאלת רפלקציה: …

מחיר: ₪117.00

הצעת מחקר: השפעת התרבות הארגונית והמוטיבציה על המחויבות הארגונית של העובד

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1900

תקציר: השפעת התרבות הארגונית והמוטיבציה על המחויבות הארגונית של העובד | | תוכן עניינים | מבוא ומטרת העבודה 2 | שאלות המחקר 2 | סקירת ספרות 3 | שיטת המחקר 5 | משתני המחקר 5 | אוכלוסיית המחקר 6 | הליך המחקר 7 | עיבוד הנתונים 7 | ביבליוגרפיה 7 | מבוא ומטרת העבודה …

מחיר: ₪130.00

הקשר בין מחויבות ארגונית לבין גריט (Grit)

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2830

תקציר: הקשר בין מחויבות ארגונית לבין גריט (Grit) | הסקר הארגוני | תוכן עניינים | תקציר מנהלים 2 | רקע ומטרות 3 | רקע תיאורטי 3 | מחויבות ארגונית 3 | גריט (Grit) 3 | מטרות 4 | שיטה 5 | הליך המחקר 5 | משתתפים 5 | כלי המחקר 7 | ממצאים 9 | מסקנות והשלכות 11 | רשימת …

מחיר: ₪166.00

אבחון ארגוני לחברת שירותים למוסדות רפואיים

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 12804

תקציר: אבחון ארגוני לחברת שירותים למוסדות רפואיים | תקציר מנהלים | העבודה הנוכחית עוסקת באבחון ארגוני לחברת שירותים למוסדות רפואיים אשר פועלת בתחום הטקסטיל הרפואי והארכיב הרפואי. במהלך העבודה הנוכחית יוצג דו"ח אבחון אשר נערך בארגון זה, הכולל ניתוח ממצאים על פי מודל מקנזי, וניתוח SWOT אשר …

מחיר: ₪350.00

שאלון שחיקת מורים + נתונים מ-64 נבדקים! (מארז)

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 351

תקציר: מארז (קובץ zip) שכולל: | שאלון שחיקת מורים, כולל 23 היגדים + מין + גיל + ותק בהוראה (docx) | קובץ נתונים, כולל 64 נבדקים (xlsx) | קובץ פרטים על השאלון לצורך פרק שיטת המחקר (docx)

מחיר: ₪90.00

עבודה מרחוק ועבודה מהמשרד – מבט משווה על מוטיבציה, לחץ, מאמץ בעבודה, מחוברות וצדק

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 7185

תקציר: עבודה מרחוק ועבודה מהמשרד – מבט משווה על מוטיבציה, לחץ, מאמץ בעבודה, מחוברות וצדק | תוכן עניינים | תקציר 3 | מבוא 4 | סקירת ספרות 6 | עבודה מרחוק 6 | מוטיבציה 7 | לחץ 9 | מאמץ בעבודה 10 | מחוברות לעבודה 11 | צדק 12 | מתודולוגיה 14 | אוכלוסיית המחקר 14 | כלי המחקר 15 …

מחיר: ₪397.00

השפעת העבודה מרחוק על המחויבות הארגונית – מחקר כמותי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3907

תקציר: השפעת העבודה מרחוק על המחויבות הארגונית | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 4 | עבודה מרחוק 4 | עבודה מהבית בעידן הקורונה 5 | מחויבות ארגונית 5 | השפעת העבודה מהבית על המחויבות הארגונית 7 | מתודולוגיה 9 | משתתפי המחקר 9 | כלי המחקר 10 | הליך …

מחיר: ₪293.00

מטלת סיכום קורס הגוונה ארגונית: מגוון תרבותי בחברה בתחום הפארמה

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 2034

תקציר: הנחיות העבודה: | מטלת סיכום קורס הגוונה ארגונית | | מטרות העבודה- | תכירו את המושגים גיוון והכלה , ואת הגישה שעומדת בבסיסו. | תלמדו לנתח סיטואציה קונפליקטואלית ממקום עבודתכן\ם. | תבינו כיצד תרבות ארגון קשורה ליחסי כוח. ותיישמו פרקטיקות ואסטרטגיות שונות של הכלה …

מחיר: ₪140.00

הקשר בין מנהיגות יזמית של מנהל בית ספר לבין מידת שביעות רצון של המורים בבית הספר

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5816

תקציר: הקשר בין מנהיגות יזמית של מנהל בית ספר לבין מידת שביעות רצון של המורים בבית הספר | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | רקע תיאורטי 4 | שביעות הרצון 4 | שביעות רצון בעבודה של מורים 4 | שביעות רצון ומנהיגות 5 | גורמים המשפיעים על …

מחיר: ₪356.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן