איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא כלכלה

אשראי לעסקים קטנים בישראל: ניתוח כלכלי והמלצות מדיניות

       מספר מילים: 4337

תקציר: אשראי לעסקים קטנים בישראל: ניתוח כלכלי והמלצות מדיניות | תוכן עניינים | מבוא 2 | שאלת המדיניות 2 | חשיבות השאלה 2 | מטרות העבודה 2 | סקירת ספרות 4 | תלות העסקים הקטנים באשראי 4 | החלטה למתן אשראי ומחירה 5 | מצב העסקים הקטנים בישראל …

מחיר: ₪133.00

תרגום לעברית של המאמר: Cooperation in small groups: The effect of group size

       מספר מילים: 3808

תקציר: שיתוף פעולה בקבוצות קטנות: השפעת גודל הקבוצה | תרגום לעברית של המאמר: Cooperation in small groups: The effect of group size | תקציר | אנו חוקרים את האפקט של גודל הקבוצה על שיתוף פעולה במשחקים של מנגנוני תרומה התנדבותית. בדומה לניסויים קודמים, אנו חוקרים קבוצות של ארבע …

מחיר: ₪65.00

דו"ח קריאה על המאמר Gender identity and relative income within households

       מספר מילים: 790

תקציר: ההנחיות לדו"ח הקריאה | דו"ח הקריאה צריכה להכיל תשובות לשאלות הבאות: | - מה השאלה עליה מנסים הכותבים לענות | o האם לדעתכם מדובר בשאלה חשובה/רלוונטית/לא ברורה מאליה | - מהו האתגר המתודולוגי ומה הפתרון שהם מציעים | o האם הצלחת להבין את הפתרון המוצע? אם לא, …

מחיר: ₪60.00

דף נוסחאות מבוא למקרוכלכלה

       מספר מילים: 678

תקציר: דף נוסחאות למבחן, כל הנוסחאות החשובות מרוכזות בשלושה עמודים. | סוגי התוצר, רווח והפסד של פירמות, ביקוש מצרפי, שיווי משקל בשוק המוצרים, סוגי מדיניות, מדיניות פיסקלית, מדיניות מונטירית, חיסכון והשקעה, מקורות ושימושים, הכנסות והוצאות, מס יחסי, מאזן התשלומים, גירעון ועודף, שער חליפין, יבוא …

מחיר: ₪11.00

מוסר ועסקים – סיכום קורס

       מספר מילים: 3021

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | המחלקה לניהול וכלכלה | מוסר ועסקים (10523) – סיכום קורס | נושאים: | חובות הקורס 1 | ממני"ם: 1 | עבודת סיום: 1 | השוק כתחליף מוסר 1 | הרציונל של השוק החופשי כתחליף מוסר 1 | חולשות השוק כתחליף מוסר 2 | החוק …

מחיר: ₪50.00

דף נוסחאות אקונומטריקה

       מספר מילים: 2966

תקציר: הנוסחאות החשובות למבחן באקונומטריקה מרוכזות בשני עמודים שאפשר להכניס למבחן. מומלץ לעבור על הדף טוב ולהכיר אותו לפני המבחן כדי שבמבחן תדעו כבר איפה כל נוסחה נמצאת ותוכלו להתמצא בקלות. יש גם שליש עמוד רווח להוסיף נוסחאות וחומר משלכם. | בהצלחה!

מחיר: ₪20.00

‏‏מיסוי הכנסות מחו"ל – זיכוי ממסי חוץ (מצגת)

       מספר מילים: 887

תקציר: מצגת בנושא מיסוי הכנסות מחו"ל - זיכוי ממסי חוץ (16 שקפים) | 1: שער | 2: המסגרת | 3: מצב לפני הרפורמה | 4: שלבים בחישוב הזיכוי | 5-7: התנאים לקבלת זיכוי ממס ששולם בחו"ל | 8: דוגמא מס' 1 – הכנסה פטורה | 9: שיטת הזיכוי …

מחיר: ₪89.00

טכנולוגיה ודמוקרטיה

       מספר מילים: 4697

תקציר: תוכן עניינים מבוא...............................................................................................................................3   פרק 1-מהי פרטיות........................................................................................................ 4-5    פרק 2-  השפעת שימוש התקשורת ברשת על התרבות הפוליטית ......................................... 6-8      פרק 3- מגפת הקורונה והשפעתה על תפיסת הדמוקרטיה................................................. 9-10      פרק 4- השלכות על בחירות האזרחים בהינתן הפגיעה בחוסר הפרטיות............................ 11-13      פרק 5- סיכום ומסקנות.............................................................................................  14-15 ביבליוגרפיה................................................................................................................... 16 | מבוא …

מחיר: ₪350.00

דף נוסחאות בכלכלת עבודה

       מספר מילים: 3061

תקציר: דף נוסחאות וחומר למבחן בכלכלת עבודה - עמוד אחד מרוכז | כולל נוסחאות, גרפים ודוגמאות | נושאים: | המודל הבסיסי של כלכלת עבודה | מס הכנסה שלילי | הוצאות הכרוכות ביציאה לעבודה | מודל הייצור הביתי | השקעה בהשכלה | הפרשי …

מחיר: ₪19.00

מטבעות וירטואליים בישראל: חדשנות ויישומים בגופים פיננסיים

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 4840

תקציר: מטבעות וירטואליים בישראל: חדשנות ויישומים בגופים פיננסיים |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | 1. תמונת מצב של תחום המטבעות הוירטואליים בעולם 3 | 1.1. תחום המטבעות וירטואלים בארה"ב 4 | 1.2. תחום המטבעות וירטואלים בסין 4 | 1.3. תחום המטבעות וירטואלים בישראל 5 | 1.4. תחום המטבעות וירטואלים באירופה 5 | 2. טכנולוגיות מובילות בתחום המטבעות …

מחיר: ₪150.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: