איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא כלכלה

הטיות בקבלת החלטות פנסיוניות

       מספר מילים: 3979

תקציר: הטיות בקבלת החלטות פנסיוניות | | תוכן עניינים | מבוא 2 | החיסכון הפנסיוני 4 | חיסכון פנסיוני בישראל 6 | הרפורמה בשוק החיסכון הפנסיוני 7 | הפיקוח על סיכון ההשקעה בחיסכון הפנסיוני 9 | קבלת החלטות פנסיוניות והטיות בקבלת החלטות פנסיוניות 11 | ביבליוגרפיה 14 |   | מבוא | בעשורים …

מחיר: ₪150.00

תפיסת הצרכנים את השינוי במחיר כהוגנים/לא הוגנים

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4639

תקציר: תפיסת הצרכנים את השינוי במחיר כהוגנים/לא הוגנים | תוכן עניינים | 1. תקציר 2 | 2. מבוא 3 | 3. רקע תיאורטי 4 | 3.1. השינוי בעולם הצרכנות 4 | 3.2. ביקוש והיצע בעתות משבר 4 | 3.3. הוגנות 6 | 4. מתודולוגיה 9 | 4.1. אוכלוסיית המחקר 9 | 4.2. כלי המחקר 10 | 4.3. …

מחיר: ₪299.00

השתתפות נשים בכוח העבודה בישראל – מגמות לאורך זמן ומשתנים מסבירים- ציון 96 כולל תוצאות סקר שהתבצע ע״י סטטיסטיקאי מקצועי

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 7584

תקציר: א. מבוא | עד לפני כעשור לערך ישראל התאפיינה בשיעורי תעסוקה נמוכים בפרט אצל הגברים, יחסית למדינות ה-OECD ובפערי שכר גבוהים בקרב כלל העובדים. המגמה המסתמנת בשוק העבודה בישראל לאורך העשורים האחרונים היא ירידה מסוימת בתעסוקת הגברים (בפרט אלו המשכילים פחות), בעוד בקרב הנשים מסתמנת מגמת עליה, שברובה …

מחיר: ₪800.00

עבודה סמינריונית: הקשר בין שוויון מגדרי ופיתוח כלכלי לבין השתתפות נשים בעבודות המו"פ

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 11519

תקציר: הקשר בין שוויון מגדרי ופיתוח כלכלי לבין השתתפות נשים בעבודות המו"פ |   | תוכן עניינים | 1. מבוא 3 | 2. סקירת ספרות 4 | 2.1. מהו מו"פ ומדוע הוא חשוב? 4 | 2.2. הפער המגדרי הגלובאלי 5 | 2.3. פערים בהעדפה מגדרית למקצועות ה-STEM 6 | 2.4. השתתפות נשים בכוח העבודה 9 | 2.5. השפעת השכלה על השתתפות …

מחיר: ₪410.00

ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – ניתוח והערכת שווי לחברת יוניברסל מוטורס

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5172

תקציר: ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – ניתוח והערכת שווי לחברת יוניברסל מוטורס | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירת הענף 3 | 3. סקירת החברה – יוניברסל מוטורס 5 | 3.1. מבנה החברה 5 | 3.2. תחומי הפעילות העסקית 5 | 3.3. סביבה כלכלית והשפעות על החברה ופעילותה 6 …

מחיר: ₪234.00

תחרות בלתי הוגנת של בעל מונופולין – רכישת חברות לשם יצירת קונגלומרט – דיון משפטי וביקורתי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 7315

תקציר: תחרות בלתי הוגנת של בעל מונופולין – רכישת חברות לשם יצירת קונגלומרט – דיון משפטי וביקורתי | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. מסגרת תיאורטית 4 | 2.1. מונופולין – רקע, הגדרות בחוק 4 | 2.2. מיזוג קונגלומרטי 5 | 2.3. ההסדר המשפטי ביצירת קונגלומרט 7 | 2.4. המניע וההשפעה …

מחיר: ₪350.00

ההשפעות של פתיחת המשק הישראלי לייבוא

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3330

תקציר: ההשפעות של פתיחת המשק הישראלי לייבוא | תוכן עניינים | 1. מבוא 3 | 2. רקע תיאורטי 4 | 2.1. מבנה המשק הישראלי 4 | 2.2. השפעת הריכוזיות על המשק 6 | 2.3. יבוא טובין – מאפיינים והקיפים 7 | 2.4. גורמים המשפיעים על עלות היבוא 7 | 2.5. השפעת פתיחת המשק לייבוא 9 …

מחיר: ₪213.00

תפיסות הגימלאים את ההשפעות הכלכליות של גיל הפרישה על תקופת הפנסיה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 7130

תקציר: תפיסות הגימלאים את ההשפעות הכלכליות של גיל הפרישה על תקופת הפנסיה |   | תוכן עניינים | 1. תקציר 3 | 2. מבוא 4 | 3. סקירת ספרות 5 | 3.1. מערכת הפנסיה בישראל 5 | 3.1.1. הביטוח הפנסיוני 5 | 3.1.2. מבנה מערכת הפנסיה בישראל 6 | 3.1.3. פנסיה תקציבית ופנסיה צוברת 7 | 3.2. השינויים בתוחלת החיים 9 | 3.2.1. העלייה בתוחלת …

מחיר: ₪285.00

סקירת ספרות בנושא אפליה של המגזר הערבי בשוק העבודה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4435

תקציר: סקירת ספרות בנושא אפליה של המגזר הערבי בשוק העבודה | תוכן עניינים | עקרון השוויון ושוויון הזדמנויות בעבודה 3 | אפליה - רקע 6 | ייצוג הולם של מגזרים 7 | אפליה תעסוקתית 8 | תעסוקת ערבים בישראל 9 | אפליית ערבים בישראל 11 | ביבליוגרפיה 14 | עקרון השוויון ושוויון הזדמנויות בעבודה | …

מחיר: ₪94.00

עלויות ישירות ועקיפות של שביתות במגזר הציבורי בישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4454

תקציר: עלויות ישירות ועקיפות של שביתות במגזר הציבורי בישראל | | תוכן עניינים | 1. תקציר 1 | 2. מבוא 2 | 3. סקירת ספרות 4 | 3.1. שביתה - רקע 4 | 3.2. שביתות בישראל 7 | 3.3. העלות הכלכלית של שביתות 10 | 4. מתודולוגיה 14 | 4.1. שיטת המחקר 14 | 4.2. …

מחיר: ₪280.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן