איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא לימודי ארץ ישראל

מבית לאומי למדינה בדרך – סיכום הקורס

       מספר מילים: 45209

תקציר: מבית לאומי למדינה בדרך – סיכום השיעורים: | 10 פרקים בקורס: | מטרות הקורס: | כיצד התפתח היישוב מציבור הטרוגני בלי מוסדות שלטון והנהגה משלו, לכלל קהילה אוטונומית שהייתה בשלה וראויה לעצמאות בעיני עצמה ובעיני אחרים- למרות שהייתה תחת שלטון זר, ובעימות עם שכניה הערבים, תוך …

מחיר: ₪52.00

פתרון ממ"ן 13 בקורס תולדות עם ישראל בימי בית ראשון – סמסטר סתיו 2021 (2021א) – ציון 100!

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2461

תקציר: ממן 13 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון | מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: תולדות עם-ישראל בימי בית ראשון (10700) | חומר הלימוד למטלה: יחידות 12-10 | מספר השאלות: | 3משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: 2021א | מועד אחרון להגשה: 15.01.2021 | ענו על השאלות בקצרה …

מחיר: ₪90.00

פתרון ממ"ן 12 בקורס תולדות עם ישראל בימי בית ראשון – סמסטר סתיו 2021 (2021א) – ציון 90

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3116

תקציר: ממן 12 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון | מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (10700) | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6-4 | מספר השאלות: 3 | משקל המטלה: 7 נקודות | סמסטר: 2021א | מועד אחרון להגשה: 11.12.2020 | ענו …

מחיר: ₪94.00

פתרון ממ"ן 14 בין ציון לציונות (2023ג')

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1427

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10121בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידה 9- 8וקודמותיה | מספר השאלות: 3 | משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: 2023ג | מועד אחרון להגשה: 1.9.2023 | שאלה 1 (40 נקודות) | חומר הקריאה: | יחידה 8 | אניטה …

מחיר: ₪100.00

ממ"ן 12 בקורס מוסיקה פופולרית בישראל (2021ב) – ציון 90

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1323

תקציר: מטלת מנחה(ממ"ן) 12 | הקורס: מוסיקה פופולרית בישראל – 10785 | חומר הלימוד למטלה: | ספר הקורס: פרקים 5ו-6 | מדריך הלמידה: יחידות 3ו-4 | מספר השאלות: 4 מתוכן יש לענות על 2 (45 נק' כ"א) | משקל המטלה: נ 10קודות | סמסטר: 2021ב | מועד אחרון …

מחיר: ₪100.00

ממ"ן 11 בקורס מוסיקה פופולרית בישראל (2021ב) – ציון 93

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1103

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: מוסיקה פופולרית בישראל – 10785 | חומר הלימוד למטלה: | ספר הקורס: פרקים 3ו-;4 | מדריך הלמידה: יחידות 1ו-2 | מקראת הקורס: מאמרה של אלירם. | מספר השאלות: ,4מתוכן יש לענות על 2 (45 נקודות כל אחת) | משקל המטלה: 10 …

מחיר: ₪100.00

הרלוונטיות של אסטרטגיית קיר הברזל בעידן גלובלי

       מספר מילים: 1832

תקציר: הרלוונטיות של אסטרטגיית קיר הברזל בעידן גלובלי | תוכן עניינים | מבוא 3 | גלובליזציה ופגיעה בביטחון הלאומי 3 | תפיסת הבטחון הלאומי ועקרון קיר הברזל של בן גוריון 5 | מידת הרלוונטיות של עקרון קיר הברזל לימינו 6 | סיכום ומסקנות 7 | ביבליוגרפיה 8 | …

מחיר: ₪130.00

התיישבות הקבע ברמת הגולן לאחר מלחמת ששת הימים ולאחר מלחמת יום הכיפורים (מצגת)

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 1642

תקציר: מצגת בנושא: התיישבות הקבע ברמת הגולן לאחר מלחמת ששת הימים ולאחר מלחמת יום הכיפורים (18 שקפים) | 1: שער | 2: מבוא | 3: שאלת המחקר | 4: ההתיישבות היהודית בגולן - רקע | 5: המדיניות הממשלתית באשר להתיישבות בגולן | 6-7: ההתיישבות היהודית בגולן לאחר מלחמת …

מחיר: ₪80.00

השתלבות הדרוזים בחברה הישראלית בשנים 1948-1970 תוך גיבוש צביון דרוזי ייחודי

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2195

תקציר: השתלבות הדרוזים בחברה הישראלית בשנים 1948-1970 תוך גיבוש צביון דרוזי ייחודי | | תוכן עניינים | מבוא 2 | מאפייני העדה הדרוזית 3 | הדרוזים בישראל 4 | בעיית הזהות הדרוזית אצל דרוזי ישראל 4 | מבנה הכפר הדרוזי והשפעה על זהותם בין השנים 1948 לבין 1970 5 | ההכרה …

מחיר: ₪203.00

הצעת מחקר: השפעת המצב הבטחוני על חרם צרכנים במגזר היהודי על מוצרים מיצרנים ערביים (מצגת)

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1021

תקציר: מצגת הצעת מחקר בנושא: השפעת המצב הבטחוני על חרם צרכנים במגזר היהודי על מוצרים מיצרנים ערביים (12 שקפים) | 1: שער | 2-3: רציונל המחקר | 4: שאלת המחקר | 5-7: רקע תאורטי | 8: מתודולוגיה | 9: מודל המחקר | 10: איסוף הנתונים למחקר | 11: השערות | 12: מקורות

מחיר: ₪60.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: