איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא לימודי ארץ ישראל

מטלה בקורס הסכסוך הערבי-ישראלי

       מספר מילים: 539

תקציר: קורס הסכסוך הערבי-ישראלי | שיעור מתוקשב בנושא מאורעות תרפ"ט/היסטוריוגרפיה | מאורעות תרפ"ט (1929) היו עימות אלים ומשמעותי בקורות הסכסוך בין היהודים לערבים. ספרו של הלל כהן (מהאוניברסיטה העברית) תרפ"ט, שנת האפס בסכסוך הישראלי-ערבי, הוא המקור המקיף ביותר על אירועים אלה. עם זאת, פרסומו ב2013 עורר פולמוס בקרב …

מחיר: ₪93.00

הצעת מחקר: ההבדל בתפיסת הייצוג של העולים בקולנוע הישראלי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 722

תקציר: הצעת מחקר: ההבדל בתפיסת הייצוג של העולים בקולנוע הישראלי | תוכן עניינים | מבוא 2 | שאלת המחקר 2 | המסגרת התיאורטית והמתודולוגית 3 | ראשי פרקים 4 | רשימה ביבליוגרפית ראשונית 5 | ספרות ומאמרים 5 | פילמוגרפיה 5 |   | מבוא | מאז הקמתה של המדינה, ניתן להצביע על מספר גלי …

מחיר: ₪99.00

ממן 12 בין ציון לציונות ציון 93

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2674

תקציר: שאלה 1( 40 נקודות( | חומר הקריאה: | 214 – 201 'עמ, 3.6 סעיף, 3 יחידה | נאום הרצל בקונגרס הציוני הראשון )מקורות להורדה באתר הקורס( | על סמך הכתוב ביחידת הלימוד, ענו על הסעיפים הבאים: | א. מה היו מטרות כינוסו של הקונגרס הציוני הראשון? איך …

מחיר: ₪120.00

ממן 11 בין ציון לציונות ציון 92

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2106

תקציר: שאלה 1( 30 נקודות( | חומר הקריאה: | .)76 – 59 'עמ, 1.12ו 1.11 סעיפים )1 'מס יחידה | כותב יחידת הלימוד קושר בין השינויים החברתיים-כלכליים באירופה, הן המערבית והן המזרחית, | לבין הופעת האנטישמיות התיאורטית וביטוייה האלימים במציאות בשליש האחרון של המאה ה - | .19 …

מחיר: ₪100.00

ממן 14 בין ציון לציונות (2022ב)

       מספר מילים: 1551

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10121 בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידה 9- 8 וקודמותיה | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 5 נקודות | סמסטר: 2022ב מועד אחרון להגשה: 5.6.2022 | שאלה 1 (30 נקודות) | חומר הקריאה: …

מחיר: ₪100.00

קונפליקט חילונים – חרדים ניתוח סוציולוגי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1534

תקציר: קונפליקט חילונים - חרדים | ניתוח סוציולוגי | תוכן | הקדמה 2 | סקירה 2 | סיכום 5 | ביבליוגרפיה 6 | הקדמה | אחת הסוגיות הבוערות ביותר בחברה הישראלית כיום, נוגעת לתחבורה ציבורית בשבת והסטטוס קוו שנקבע כבר מראשית המדינה בין החברה החילונית לבין החברה החרדית. מלבד בחיפה, באילת ובקווים …

מחיר: ₪70.00

ממן 12 בין ציון לציונות

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2202

תקציר: שאלה 1: | א. מה היו מטרות כינוסו של הקונגרס הציוני הראשון? איך בחר הרצל להציגן בנאום | הראשון שנשא בקונגרס? צטטו מתוך הנאום להדגמת טיעוניכם. )15 נקודות( | ב. תארו את השינוי שחל ביחס היהודים מרוסיה להרצל לפני ואחרי הקונגרס הציוני | הראשון. | ג. …

מחיר: ₪60.00

ממן 11 בין ציון לציונות

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1625

תקציר: שאלה 1( | א. הציגו שינויים חברתיים-כלכליים אלו והסבירו את הקשר שלהם להופעת האנטישמיות. | ב. אילו ביטויים שונים היו לאנטישמיות במערב אירופה מול אלו שבמזרחה? הציגו אותם | והשתמשו במקורות הראשוניים שביחידה )ניתן לצטט מתוכם( להמחשת ההבדלים | העיקריים. | שאלה 2 | א. הציבו את …

מחיר: ₪60.00

ממן 14 – מבית לאומי למדינה בדרך – ציון 93

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 4018

תקציר: שאלה1(35נקודות) | דונו בעלייה החמישית. התייחסו לפרופיל הדמוגרפי של העולים, לגורמי הדחיפה והמשיכה שעיצבו | את בחירתם בארץ ישראל, את דימויים ואת תרומתם לבניין הארץ בתחומי החיים השונים. | שאלה2(35נקודות) | פרטו את המחלוקות ביישוב לאור מדיניות ממשלת המנדט ומכלול האתגרים שעמדו בפניו במרוצת | שנות השלושים. …

מחיר: ₪80.00

ממן 11 – מבית לאומי למדינה בדרך – ציון 89

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 1493

תקציר: שאלה1(50נקודות) | במחקר מקובלת ההנחה, שארץ-ישראל המנדטורית הייתה חברה דואלית,והתקיימובהזו לצד זו | שתי חברות נפרדות כמעט לחלוטין-יהודית וערבית. | א.ציינו בקצרהבאלותחומים התקייםשוניבין החברה היהודית לחברה הערבית בארץ-ישראל | המנדטוריתומה מקורו?התייחסו לכל אחד מהתחומים שציינתם. (10נקודות) | ב.התייחסו לחלקה של הפעילותהציוניתוהפעילות הערבית ביצירת הפרדה בין שתי החברות …

מחיר: ₪80.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן