איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא לימודי ארץ ישראל

ממן 14 בין ציון לציונות (2022ב)

       מספר מילים: 1551

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10121 בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידה 9- 8 וקודמותיה | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 5 נקודות | סמסטר: 2022ב מועד אחרון להגשה: 5.6.2022 | שאלה 1 (30 נקודות) | חומר הקריאה: …

מחיר: ₪100.00

קונפליקט חילונים – חרדים ניתוח סוציולוגי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1534

תקציר: קונפליקט חילונים - חרדים | ניתוח סוציולוגי | תוכן | הקדמה 2 | סקירה 2 | סיכום 5 | ביבליוגרפיה 6 | הקדמה | אחת הסוגיות הבוערות ביותר בחברה הישראלית כיום, נוגעת לתחבורה ציבורית בשבת והסטטוס קוו שנקבע כבר מראשית המדינה בין החברה החילונית לבין החברה החרדית. מלבד בחיפה, באילת ובקווים …

מחיר: ₪70.00

ממן 12 בין ציון לציונות

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2202

תקציר: שאלה 1: | א. מה היו מטרות כינוסו של הקונגרס הציוני הראשון? איך בחר הרצל להציגן בנאום | הראשון שנשא בקונגרס? צטטו מתוך הנאום להדגמת טיעוניכם. )15 נקודות( | ב. תארו את השינוי שחל ביחס היהודים מרוסיה להרצל לפני ואחרי הקונגרס הציוני | הראשון. | ג. …

מחיר: ₪60.00

ממן 11 בין ציון לציונות

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1625

תקציר: שאלה 1( | א. הציגו שינויים חברתיים-כלכליים אלו והסבירו את הקשר שלהם להופעת האנטישמיות. | ב. אילו ביטויים שונים היו לאנטישמיות במערב אירופה מול אלו שבמזרחה? הציגו אותם | והשתמשו במקורות הראשוניים שביחידה )ניתן לצטט מתוכם( להמחשת ההבדלים | העיקריים. | שאלה 2 | א. הציבו את …

מחיר: ₪60.00

ממן 14 – מבית לאומי למדינה בדרך – ציון 93

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 4018

תקציר: שאלה1(35נקודות) | דונו בעלייה החמישית. התייחסו לפרופיל הדמוגרפי של העולים, לגורמי הדחיפה והמשיכה שעיצבו | את בחירתם בארץ ישראל, את דימויים ואת תרומתם לבניין הארץ בתחומי החיים השונים. | שאלה2(35נקודות) | פרטו את המחלוקות ביישוב לאור מדיניות ממשלת המנדט ומכלול האתגרים שעמדו בפניו במרוצת | שנות השלושים. …

מחיר: ₪80.00

ממן 11 – מבית לאומי למדינה בדרך – ציון 89

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 1493

תקציר: שאלה1(50נקודות) | במחקר מקובלת ההנחה, שארץ-ישראל המנדטורית הייתה חברה דואלית,והתקיימובהזו לצד זו | שתי חברות נפרדות כמעט לחלוטין-יהודית וערבית. | א.ציינו בקצרהבאלותחומים התקייםשוניבין החברה היהודית לחברה הערבית בארץ-ישראל | המנדטוריתומה מקורו?התייחסו לכל אחד מהתחומים שציינתם. (10נקודות) | ב.התייחסו לחלקה של הפעילותהציוניתוהפעילות הערבית ביצירת הפרדה בין שתי החברות …

מחיר: ₪80.00

ממן 11 – בין ציון לציונות – ציון 85

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 4567

תקציר: שאלה1(30נקודות) | חומר הקריאה: | יחידה מס'1 | הציגו בקצרה את מאפייני התופעות ההיסטוריות הבאות: | השכלהיהודית | אמנציפציה | אנטישמיותמודרנית | שנאת ישראל | לאומיות צרפתית | לאומיות גרמנית | שאלה2(15נקודות) | חומר הקריאה: | יחידה מס'2 | פינסקר, "אבטואמנציפציה" (מקורות באתר הקורס) | א.הציגו את …

מחיר: ₪80.00

אסירות המחתרות בארץ ישראל: שילוב נשים בתפקידי לחימה וחוויותיהן מהכלא

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 10978

תקציר: אסירות המחתרות בארץ ישראל | שילוב נשים בתפקידי לחימה וחוויותיהן מהכלא | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. מאבק לשילוב נשים בכלל והמחתרות בארץ ישראל 4 | 2.1. שילוב נשים בתפקידי לחימה – רקע 4 | 2.2. שוויון ושילוב נשים במסגרות לחימה 5 | 3. מעורבותן …

מחיר: ₪260.00

ממן 15 – נשים בחברה היהודית בארץ ישראל – ציון 92

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1534

תקציר: שאלה 1( 80 נקודות( | כתבו חיבור בנושא מקומן של נשות העליה השניה במרחב והציבורי לתחומיו. | יש להתבסס על שניים מתוך שלושת המאמרים הבאים: דפנה יזרעאלי, תנועת הפועלות בארץ- | ישראל מראשית עד 1927 , מקראת הקורס כרך ב'. מרגלית שילה, חוות הפועלות בכנרת, …

מחיר: ₪80.00

ממן 13 – נשים בחברה היהודית בארץ ישראל – ציון 91

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 5446

תקציר: שאלה 1( 30 נקודות( | חומר הקריאה: ספר הקורס, הפרק השלישי, עמ' 164-144 .ומאמרה של מרגלית שילה, | "קולות נשיים בדבר שוויון מגדרי וטובת האומה במאבק על זכות הבחירה בישוב", מקראת | המאמרים כרך א', עמ' )מקור ג-2 ,) עמ' 332-302 | א. הציגו את …

מחיר: ₪80.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן