איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא לשון ובלשנות

פתרון ממ"ן 12 לשון, חברה ותרבות – ציון 98!

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1303

תקציר: מטלת מנחה - ממן 12 לשון, חברה ותרבות | הקורס: 10641 – לשון, חברה ותרבות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 4-3 | מספר השאלות: | 6משקל המטלה: 6 נקודות | סמסטר: 2023א | מועד אחרון להגשה: 02.12.2022 | שאלה 1 -  24 נקודות | ) 12נק( א. …

מחיר: ₪80.00

פתרון ממ"ן 11 לשון, חברה ותרבות – ציון 100!

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1029

תקציר: ממן 11 לשון חברה ותרבות (2023א) | הקורס: 10641 - לשון, חברה ותרבות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 2-1 | מספר השאלות: 5 | משקל המטלה: 6 נקודות | סמסטר: 2023א | מועד אחרון להגשה: 11.11.2022 | שאלה 1 (24 נקודות) | לפניכם סקירת ספרות על הספר …

מחיר: ₪100.00

לשון המקרא – סיכום החומר למבחן

       מספר מילים: 3214

תקציר: לשון המקרא – סיכום החומר | תוכן עניינים | הלשון העברית 1 | חלוקת המקרא 2 | חלוקת המקרא מההיבט הספרותי 2 | חלוקה כרונולוגית של המקרא 3 | חלוקה גאוגרפית של המקרא 3 | נוסח המקרא 3 | נוסחים נוספים 4 | ניקוד, טעמים וסימנים 4 …

מחיר: ₪35.00

סיכום מעולה של הקורס לשון המקרא (מבוא ללשון מקראית)

       מספר מילים: 18386

תקציר: סיכום הקורס לשון המקרא (מבוא לעברית מקראית) | תוכן עניינים | מוצאה של הלשון העברית 3 | לשונות כנעניות 3 | שמה של הלשון העברית 4 | העברית והלשונות השמיות הצפון מערביות 4 | הקורפוס: המקרא 4 | לשון השירה העתיקה - מאפיינים 5 | הקורפוס: כתובות …

מחיר: ₪60.00

בלשנות שמית – סיכום הקורס

       מספר מילים: 7916

תקציר: בלשנות שמית – סיכום הקורס | תוכן עניינים | תפוצת הלשונות השמיות וחלוקתן 2 | משפחת הלשונות החמיות-שמיות / אפרו אסייתיות 3 | משפחת הלשונות השמיות 3 | מושגי יסוד 4 | כתבים של לשונות חמיות-שמיות (אפרו-אסיאתיות) 6 | פונולוגיה 8 | עיצורים 8 | נחציות 10 | תנועות 12 | דיפתונגים / דו תנועות 13 | …

מחיר: ₪40.00

מחקר בתחום הפסיכולינגוויסטיקה – בחינת השימוש בתופעה הלשונית של פניה בזכר במסגרות חינוך שונות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 7622

תקציר: מחקר בתחום הפסיכולינגוויסטיקה – בחינת השימוש בתופעה הלשונית של פניה בזכר במסגרות חינוך שונות | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | מסגרת תיאורטית 4 | מתודולוגיה 7 | אוכלוסיית המחקר ושדה המחקר 7 | כלי המחקר 8 | הליך המחקר 9 | ממצאים 10 | דיון ומסקנות 16 | ביבליוגרפיה 18 …

מחיר: ₪400.00

השפעת הדיגלוסיה על התפתחות מודעות הפונולוגית ותהליך רכישת הקריאה אצל ילדים דוברי ערבית ביחס למצבם החברתי-כלכלי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3997

תקציר: השפעת הדיגלוסיה על התפתחות מודעות הפונולוגית ותהליך רכישת הקריאה אצל ילדים דוברי ערבית ביחס למצבם החברתי-כלכלי | | תוכן עניינים | מבוא 2 | רקע תיאורטי 4 | רכישת שפת אם 4 | קריאה – רקע וגישות 5 | קשיים ברכישת השפה הערבית 6 | דיגלוסיה בערבית 7 | דיון …

מחיר: ₪213.00

ממן 16 יסודות מדעי הקוגניציה, ציון 98

שנת הגשה: 2015        מספר מילים: 1805

תקציר: יסודות מדעי הקוגניציה | ממ"ן מס' 16 | כתבו חיבור הכולל תשובות לשתי השאלות הבאות. אנא הסתמכו בתשובותיכם על שני המאמרים של פרופ' נעמה פרידמן מ-2006 ומ-2008 המצויים באתר, על פרק 4 בחוברת המבוא למקראה ועל הרצאתה של פרופ' פרידמן. | 1. חלק מהלוקים באפזיה אגרמטית מסוגלים …

מחיר: ₪73.00

עבודה סמינריונית: מודעות מורפולוגית בקרב תלמידי ערבית כשפת אם וחשיבותה להבנת הנקרא

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 11048

תקציר: מודעות מורפולוגית בקרב תלמידי ערבית כשפת אם וחשיבותה להבנת הנקרא | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 3 | מורפולוגיה ומודעות מורפולוגית 3 | התפתחות המודעות המורפולוגית 4 | מודעות מורפולוגית בקריאה ובהבנת הנקרא 7 | מורפולוגיה בערבית 11 | מטרת העבודה 16 | שיטת …

מחיר: ₪231.00

ממן 15 יסודות מדעי הקוגניציה – ציון 98

שנת הגשה: 2015        מספר מילים: 2535

תקציר: יסודות מדעי הקוגניציה | ממ"ן מס' 15 | ענו בקצרה על שתי השאלות. אנא הסתמכו בתשובותיכם על המאמרים 10 ו-11 במקראה ועל הרצאתה של ד"ר נורית מלניק. | 1. לטענת תומסלו, ילדים לומדים להשתמש בשפה באפן יצירתי רק בסביבות גיל 3-4 ולא לפני כן. | א. הסבירו …

מחיר: ₪66.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: