איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא לשון ובלשנות

סיכום הקורס לשון, חברה ותרבות (10641)

       מספר מילים: 6013

תקציר: לשון חברה ותרבות – סיכום הקורס | תוכן העניינים | שיעור מס' 1 2 | מרכיבי תהליך התקשורת 2 | פונקציות חברתיות 4 | דוגמאות לפונקציות החברתיות של יאקובסון 5 | כשירות תקשורתית 6 | שיעור מס' 2 7 | דיאלקטים 7 | הלשון הערבית בישראל 8 …

מחיר: ₪56.00

פתרון ממ"ן 13 שיח התקשורת (2023א')

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1323

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: – 10758 שיח התקשורת | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6+7 | מספר השאלות: 5משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: א 2023מועד אחרון להגשה: 27.01.2023 | שאלה 1 (20 נקודות) | קראו את הטקסט הבא, שהוא הודעות שנשלחו בקבוצת ווטסאפ ( ,)Whatsappוהשיבו על …

מחיר: ₪69.00

פתרון ממ"ן 12 שיח התקשורת – ציון 98!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1911

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10758שיח התקשורת | חומר הלימוד למטלה: יחידות 3+5 | מספר השאלות: 4משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: א 2023מועד אחרון להגשה: 30.12.2022 | שאלה 1 (30 נקודות) | לפניכם סיפורה האישי של נטלי רוזנרוט, בת ,37המובא באתר של עמותת "מדעת: מדע …

מחיר: ₪64.00

פתרון ממ"ן 11 שיח התקשורת – ציון 92

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1511

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10758שיח התקשורת | חומר הלימוד למטלה: יחידות 2+4 | מספר השאלות: 4משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: א 2023מועד אחרון להגשה: 02.12.2022 | שאלה 1 (20 נקודות) | ( 10נק') א. הסבירו במילים שלכם את הקשר בין השפה ותפיסת המציאות לפי …

מחיר: ₪100.00

פתרון ממ"ן 12 לשון, חברה ותרבות – ציון 98!

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1303

תקציר: מטלת מנחה - ממן 12 לשון, חברה ותרבות | הקורס: 10641 – לשון, חברה ותרבות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 4-3 | מספר השאלות: | 6משקל המטלה: 6 נקודות | סמסטר: 2023א | מועד אחרון להגשה: 02.12.2022 | שאלה 1 -  24 נקודות | ) 12נק( א. …

מחיר: ₪80.00

פתרון ממ"ן 11 לשון, חברה ותרבות – ציון 100!

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1029

תקציר: ממן 11 לשון חברה ותרבות (2023א) | הקורס: 10641 - לשון, חברה ותרבות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 2-1 | מספר השאלות: 5 | משקל המטלה: 6 נקודות | סמסטר: 2023א | מועד אחרון להגשה: 11.11.2022 | שאלה 1 (24 נקודות) | לפניכם סקירת ספרות על הספר …

מחיר: ₪100.00

לשון המקרא – סיכום החומר למבחן

       מספר מילים: 3214

תקציר: לשון המקרא – סיכום החומר | תוכן עניינים | הלשון העברית 1 | חלוקת המקרא 2 | חלוקת המקרא מההיבט הספרותי 2 | חלוקה כרונולוגית של המקרא 3 | חלוקה גאוגרפית של המקרא 3 | נוסח המקרא 3 | נוסחים נוספים 4 | ניקוד, טעמים וסימנים 4 …

מחיר: ₪35.00

סיכום מעולה של הקורס לשון המקרא (מבוא ללשון מקראית)

       מספר מילים: 18386

תקציר: סיכום הקורס לשון המקרא (מבוא לעברית מקראית) | תוכן עניינים | מוצאה של הלשון העברית 3 | לשונות כנעניות 3 | שמה של הלשון העברית 4 | העברית והלשונות השמיות הצפון מערביות 4 | הקורפוס: המקרא 4 | לשון השירה העתיקה - מאפיינים 5 | הקורפוס: כתובות …

מחיר: ₪60.00

בלשנות שמית – סיכום הקורס

       מספר מילים: 7916

תקציר: בלשנות שמית – סיכום הקורס | תוכן עניינים | תפוצת הלשונות השמיות וחלוקתן 2 | משפחת הלשונות החמיות-שמיות / אפרו אסייתיות 3 | משפחת הלשונות השמיות 3 | מושגי יסוד 4 | כתבים של לשונות חמיות-שמיות (אפרו-אסיאתיות) 6 | פונולוגיה 8 | עיצורים 8 | נחציות 10 | תנועות 12 | דיפתונגים / דו תנועות 13 | …

מחיר: ₪40.00

מחקר בתחום הפסיכולינגוויסטיקה – בחינת השימוש בתופעה הלשונית של פניה בזכר במסגרות חינוך שונות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 7622

תקציר: מחקר בתחום הפסיכולינגוויסטיקה – בחינת השימוש בתופעה הלשונית של פניה בזכר במסגרות חינוך שונות | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | מסגרת תיאורטית 4 | מתודולוגיה 7 | אוכלוסיית המחקר ושדה המחקר 7 | כלי המחקר 8 | הליך המחקר 9 | ממצאים 10 | דיון ומסקנות 16 | ביבליוגרפיה 18 …

מחיר: ₪400.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: