איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא מדעי המדינה

מטלה מסכמת בקורס: סוגיות במדיניות ציבורית 12042 (2020ב)

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1213

תקציר: קראו את הקטעים הבאים מתוך מאמרים והשיבו על השאלות שלאחריהם | התשובות לכלל השאלות לא יעלו על 2500 מילים. חריגה מהיקף המילים תגרור הורדת ציון | חלק ראשון | קראו את הקטע מתוך המאמר הבא והשיבו על השאלות | Justin Rex, Anatomy of agency: An …

מחיר: ₪120.00

פתרון בחינת גמר בקורס: יסודות השלטון המקומי, סמסטר 2021ב

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1219

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | שאלון בחינת גמר | - 10459 יסודות השלטון המקומי | משך בחינה: 3 שעות | י"ח בתמוז תשפ"א 28 ביוני 2021 | סמסטר 2021ב 10459/2 | מבנה הבחינה: | בבחינה שתי שאלות מסה. עליכם לענות על שתיהן. | שאלה 1: …

מחיר: ₪98.00

מטלה בקורס: מחשבה מדינית קלאסית

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 450

תקציר: מחשבה מדינית קלאסית – סמסטר ב תשפ"א | ענו על שתיים מתוך ארבע השאלות הבאות: (אורך כל תשובה: 200-300 מילים) | **העבודה עונה על שאלות ג' ו-ד'** | א. מה הייתה עשויה להיות דעתו של אפלטון על חינוך מקצועי, שבו מערכת החינוך מאפיינת בגיל צעיר את הכישורים של …

מחיר: ₪86.00

עבודה מסכמת בנושא: סדר עולמי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1424

תקציר: עבודת בית מסכמת | מכללת עמק יזרעאל - החוג למדע המדינה – "סדר עולמי" | מצורפות ההנחיות למטלה המסכמת - אנא הקפידו לקרוא את ההנחיות ולפעול על פיהן במדויק. | את המטלה יש להגיש עד ה-18.7. אין להגיש באיחור! | הקפידו שאורך התשובה לא יעלה על 600 …

מחיר: ₪114.00

בחינת בית בקורס: אחריות חברתית וצדק חברתי בעידן גלובלי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1403

תקציר: שם הקורס: אחריות חברתית וצדק חברתי בעידן גלובלי | סמסטר ב' 2021 | בחינת בית | תאריך העברת הבחינה לסטודנטים: 03.05.21 | תאריך הגשה למודל: 24.05.21 | הנחיות: לפניכםן שלוש שאלות. עליכםן לענות על שלושתן. | תשובה לכל שאלה לא תעלה על עמוד וחצי, רווח אחד …

מחיר: ₪98.00

ממן 12 בין ציון לציונות ציון 93

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2674

תקציר: שאלה 1( 40 נקודות( | חומר הקריאה: | 214 – 201 'עמ, 3.6 סעיף, 3 יחידה | נאום הרצל בקונגרס הציוני הראשון )מקורות להורדה באתר הקורס( | על סמך הכתוב ביחידת הלימוד, ענו על הסעיפים הבאים: | א. מה היו מטרות כינוסו של הקונגרס הציוני הראשון? איך …

מחיר: ₪120.00

ממן 11 בין ציון לציונות ציון 92

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2106

תקציר: שאלה 1( 30 נקודות( | חומר הקריאה: | .)76 – 59 'עמ, 1.12ו 1.11 סעיפים )1 'מס יחידה | כותב יחידת הלימוד קושר בין השינויים החברתיים-כלכליים באירופה, הן המערבית והן המזרחית, | לבין הופעת האנטישמיות התיאורטית וביטוייה האלימים במציאות בשליש האחרון של המאה ה - | .19 …

מחיר: ₪100.00

ממן 12 יסודות השלטון המקומי ציון 92

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3581

תקציר: חלק א' | בחלק זה שאלת מסה. משקל השאלה 50 נקודות. | מסגרת המקום המומלצת לכל התשובה היא כשלושה עמודים. | בתשובות, השתמשו במונחים ובמושגים שנלמדים בקורס. | שאלה 1 | בפרקים 3 ו-4( בספר הקורס( למדנו על המסגרת החוקית-פורמלית בהתנהלותן ובעבודתן של | הרשויות המקומיות בישראל, …

מחיר: ₪120.00

מעמדה של זכות השתיקה במשפט הפלילי

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 4440

תקציר: זכות השתיקה, היא זכותו של כל אדם חשוד או נאשם בפלילים לא להגיד או שום דבר שעלול | להפלילו, מטעם הזכות לחיסיון מהפללה עצמית. הזכות לחיסיון מקנה לאדם את הזכות לא לענות על | שאלות שעלולות להפליל אותו ולא למסור מסמכים שעלולים לשמש נגדו, בהליך הפלילי המתנהל …

מחיר: ₪100.00

ממן 14 רגולציה – מתיאוריה למעשה (2022ב)

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1555

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 - חובה | הקורס: רגולציה: מתיאוריה למעשה 10957 | משקל המטלה: 10 נקודות חומר הלימוד למטלה: שערים 1, 2, 3, 4, 5. | סמסטר: 2022ב מועד אחרון להגשה: 9.6.22 | אורך המטלה: עד 1600 מילים (גופן David 12; רווח כפול). | הנחיות …

מחיר: ₪100.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן