איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא מדעי המדינה

תחום מדעי המדינה נקרא לפעמים גם פוליטיקה וממשל.

יישוב סכסוכים בזירה הבינלאומית (10788) – סיכום מושגים לבחינה

       מספר מילים: 2860

תקציר: יישוב סכסוכים בזירה הבינלאומית (10788) | מושגים לבחינה | תוכן עניינים | פרדיגמת "ניהול סכסוכים" 1 | פרדיגמת המיקוח 2 | פרדיגמת פתרון הבעיות 2 | תיאורית הבשלות 3 | עוצמה קשה 3 | עוצמה רכה 3 | עוצמה חכמה 4 | מבוי סתום כואב הדדית 4 …

מחיר: ₪30.00

מצגת מעולה על שיטת הבחירות בישראל והמערכת המפלגתית

       מספר מילים: 2966

תקציר: מצגת בת 45 שקפים על שיטת הבחירות בישראל: | שקף 1 - שער | שקף 2 - הגישה האלקטורלית | שקף 3 - שיטות בחירות | שקף 4 - שיטה מעורבת | שקף 5 - קריטריונים להערכת שיטת הבחירות | שקף 6 - הבחירות בישראל | שקף …

מחיר: ₪60.00

ניתוח הנרטיב בנאומו של חיים הרצוג באו"ם בדיון על השוואת הציונות לגזענות

שנת הגשה: 2203        מספר מילים: 795

תקציר: מטלת סיכום בקורס הנרטיב ככלי הדרכה | ניתוח הנרטיב בנאומו של חיים הרצוג שגריר ישראל באו"ם בדיון על השוואת הציונות לגזענות | תוכן העניינים | מבוא 2 | בחירת הטקסט 2 | אפיון הכותב 2 | מרכיבי הנרטיב 3 | מעגלי ההשפעה 3 | ביבליוגרפיה 4 | …

מחיר: ₪60.00

"פסים וכוכבים" – מדיניות ארצות הברית במזרח התיכון 1945-2011 – סיכום הקורס

       מספר מילים: 16180

תקציר: "פסים וכוכבים" – מדיניות ארצות הברית במזרח התיכון 1945-2011 | תוכן עניינים | שיעור ראשון 2 | סקירה על הקורס 2 | שיעור שני 6 | 1946-1989 – המלחמה הקרה 6 | הקושי של ארה"ב להשיג את יעדיה 7 | מקום המדינה עד מלחמת ששת הימים 7 …

מחיר: ₪60.00

פתרון ממ"ן 13 מבוא לפוליטיקה השוואתית – ציון 94!

שנת הגשה: 2024        מספר מילים: 1817

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס – :10660מבוא לפוליטיקה השוואתית | מספר השאלות: 2שאלות + 3מושגים להגדרה | משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: 2024א | מועד אחרון להגשה: 21.01.2024 | חומר הלימוד למטלה: | נושא :7הרשות המבצעת | .1הייג, רוד ומרטין הרופ. פוליטיקה השוואתית | …

מחיר: ₪100.00

פתרון ממ"ן 11 מבוא פוליטיקה השוואתית – ציון 100!

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1527

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס – 10660 מבוא לפוליטיקה השוואתית | מספר השאלות: 2שאלות + 3מושגים להגדרה | משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: 2024א | מועד אחרון להגשה: 24.12.2023 | חומר הלימוד למטלה: | נושא :1הגישה ההשוואתית | .1הייג, רוד ומרטין הרופ. פוליטיקה השוואתית …

מחיר: ₪100.00

סיכום הקורס הודו המודרנית: בין עבר לעתיד – כולל סיכומי מאמרים!

       מספר מילים: 9592

תקציר: סיכום הקורס הודו המודרנית בין עבר לעתיד | תוכן עניינים | שיעור 1 - מבוא להודו 2 | שסעים מרכזיים 2 | הממשל ההודי והמבנה הפדרלי 4 | שיעור 2 – מהיהלום שבכתר לעצמאות 4 | חברת הודו המזרחית (1757-1858) 4 | המזכר של מקולי על החינוך …

מחיר: ₪45.00

השפעת חילופי השלטון בסין בשנות ה-70 של המאה ה-20 על מעמדה הגלובלי של הרפובליקה העממית של סין

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 12458

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | המחלקה למדע המדינה ויחסים בין-לאומיים | עבודה סמינריונית בקורס: | על נמרים ודרקונים: יחב"ל במזרח אסיה | בנושא: | השפעת חילופי השלטון בסין בשנות ה-70 של המאה ה-20 על מעמדה הגלובלי של הרפובליקה העממית של סין | תוכן עניינים | .1מבוא ..........................................................................................3 | .2צמיחתו …

מחיר: ₪290.00

השפעת דוחות בינלאומיים של ארגוני זכויות אדם על שיקולי מערכת הביטחון הישראלית במבצעים

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 16799

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת | מדע החברה בהדגשת יחסים בינלאומיים | עבודה סמינריונית בקורס: | מלחמה ואסטרטגיה | בנושא: | השפעת דוחות בינלאומיים של ארגוני זכויות אדם על שיקולי מערכת הביטחון הישראלית במבצעים | תוכן עניינים | פרק ראשון - מבוא ................................................................................................................. 2 …

מחיר: ₪272.00

רגולציה בתחום הקיימות בישראל

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 5846

תקציר: רגולציה בתחום הקיימות בישראל | תוכן העניינים | 1 מבוא 3 | 2 סקירת ספרות 5 | 2.1 התאוריה הניאו קלאסית 5 | 2.2 אינטרס ציבורי שוקי 5 | 2.3 כלים רגולטוריים 6 | 3 ממצאים 7 | 4 דיון 17 | 5 סיכום 19 | 6 …

מחיר: ₪270.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: