איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא מדעי המדינה

תחום מדעי המדינה נקרא לפעמים גם פוליטיקה וממשל.

ניתוח השפעות הגלובליזציה בסדרה "השנים"

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 3502

תקציר: ניתוח השפעות הגלובליזציה בסדרה "השנים" | תוכן עניינים | מבוא 1 | גלובליזציה והשפעותיה 1 | הסדרה "השנים" 3 | ניתוח ייצוגי הגלובליזציה והשפעותיה בסדרה "השנים" 4 | ניתוח ביקורות על הסדרה 8 | סיכום 9 | ביבליוגרפיה 11 | מבוא | במהלך השנים האחרונות אנו נתקלים …

מחיר: ₪130.00

טרור: הגדרה והתפתחות

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1153

תקציר: טרור: הגדרה והתפתחות | תוכן עניינים | הגדרות, מאפיינים ומטרות הטרור 1 | ההתפתחות ההיסטורית של הטרור 2 | ביבליוגרפיה 4 | הגדרות, מאפיינים ומטרות הטרור | קיימים קשיים רבים בניסיונות להגדיר באופן ברור מהו "טרור". תופעת הטרור קשה מאוד להגדרה מדויקת מפני שהיא כוללת מספר רב …

מחיר: ₪107.00

פתרון ממ"ן 14 מדיניות ציבורית (2022ג') – ציון 89

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 681

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( 14 | חובה! | הקורס: – 10723 מדיניות ציבורית סמסטר: 2022ג | חומר הלימוד למטלה: כל פרקי הלימוד | משקל המטלה: נ 10קודות מועד הגשה 28/8 | אורך המטלה: עד עמוד אחד ברווח כפול, פונט 12לפחות. | מטלה זו היא הכנת סוגייה מחקרית קצרה: …

מחיר: ₪80.00

פתרון ממ"ן 13 מדיניות ציבורית (2022ג') – ציון 98!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 903

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( 13 | הקורס: - 10723מדיניות ציבורית סמסטר: 2022ג | חומר הלימוד למטלה: ספר ב:' מדיניות ציבורית בישראל: מאפיינים, מוסדות ותהליכים | פרקים , 3-1ספר ב' | משקל המטלה: נ 5קודות מועד הגשה: 14/8 | אורך המטלה: עד 3עמודים; גופן 12לפחות; רווח כפול. | קראו …

מחיר: ₪79.00

פתרון ממ"ן 14 מבוא למינהל וניהול ציבורי

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 820

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10437מבוא למינהל וניהול ציבורי | חומר הלימוד למטלה: פרקים 7-9 | מספר השאלות: 3משקל המטלה: נ 10קודות | סמסטר: א 2020מועד אחרון להגשה: 7.2.2020 | בממ"ן זה שלוש שאלות. לצד כל שאלה כתובה מסגרת המקום המרבית המוקצבת לה. החלקים | …

מחיר: ₪70.00

פתרון ממ"ן 12 מבוא למינהל וניהול ציבורי – ציון 95!

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 745

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( 12 | הקורס: – 10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי | חומר הלימוד למטלה: פרקים 2-4 | מספר השאלות: 3משקל המטלה: נ 10קודות | סמסטר: א 2020מועד אחרון להגשה: 20.12.2019 | בממ"ן זה שלוש שאלות. לצד כל שאלה כתובה מסגרת המקום המרבית המוקצבת לה. החלקים …

מחיר: ₪64.00

פתרון ממ"ן 11 יסודות השלטון המקומי

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1174

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) - 11רשות | הקורס: - 10459השלטון המקומי-בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק | חומר הלימוד למטלה: פרקים: 2 ,1בספר הקורס. | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: 2022ב' מועד אחרון להגשה: 27.3.2022 | חלק א' | בחלק זה שאלת מסה. משקל השאלה 50נקודות. | …

מחיר: ₪70.00

סיכום בנושא עליית הימין הפוליטי באירופה

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1130

תקציר: עליית הימין הפוליטי באירופה | במהלך השנים האחרונות, חלה עלייה בכוחן של מפלגות ימין קיצוני-פוליטי במדינות רבות באירופה, בין היתר בגרמניה (AfD), צרפת (FN), הולנד (PVV), אוסטריה (FPO) ואחרות (רוזנר, 2018). כך לדוגמה, בבחירות באוסטריה שהתקיימו בחודש אוקטובר 2017, זכתה 'מפלגת החירות האוסטרית' (FPO) ב-26 אחוזים מכלל …

מחיר: ₪86.00

רפרט בנושא זכויות אסירים והפרטת בתי הסוהר בישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 816

תקציר: מכללת צפת | שנת הלימודים תשפ"א – סמסטר א' | סמינר על מערכת אכיפת החוק | הנחיות לגבי הרפרט | היקף ודרישות הדפסה: | הרפרט יהיה בהיקף של עד 3 עמודים מודפסים ברווח כפול, לא כולל רשימה ביבליוגרפית. | הוא ייכתב בגפנים במידה 12 (בעברית ובאנגלית) ושוליים …

מחיר: ₪120.00

סיכום הקורס תיאוריות בחקר הטרור והגרילה

       מספר מילים: 15904

תקציר: תיאוריות בחקר הטרור והגרילה | תוכן עניינים | הטרור הגלובלי וההתמודדות עימו 2 | הג'יהאד הגלובאלי 2 | התפתחות האסלאם הרדיקאלי 3 | ערוצים אידיאולוגים באסלאם הרדיקלי 4 | האידיאולוגיה של הג'יהאד הגלובאלי 4 | יבשת אסיה 5 | שחקני הטרור וזירות הפעילות 6 | מאפייני רשת …

מחיר: ₪60.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: