איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא מזרחנות וחקר האסלאם

החברה הערבית בישראל – מצגות הקורס. מעולה להכנה לבחינה! (מארז)

תקציר: מארז (קובץ zip) שכולל 12 מצגות: | 11 מצגות עבור יחידות 1-11 | מצגת דמוגרפיה של החברה הערבית בישראל

מחיר: ₪24.00

מטלה בנושא: מגדר ונשים בעולם הערבי

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 664

תקציר: מטלה בנושא מגדר ונשים בעולם הערבי | חלק א' | חלק א' - שאלות על מאמרה של מרות חתם (Mervat Hatem) | Hatem, Mervat. "A’isha Taymur’s Tears and the Critique of the Modernist and the Feminist Discourses on Nineteenth-Century Egypt." In Remaking Women, pp. 73-88. Princeton University …

מחיר: ₪120.00

ממ"ן 12 המזרח התיכון בימינו – ציון 92

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1524

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646 | חומר הלימוד למטלה: מיכאל אפל, עראק – מלוכה, מהפכה, רודנות | מספר השאלות: שתיים משקל המטלה: 5נקודות | סמסטר: 2021ב מועד אחרון להגשה: 16.4.2021 | שאלה 1 (50 נקודות) | אורך התשובה לא יעלה על …

מחיר: ₪90.00

מצגות הקורס מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (מארז)

תקציר: קובץ zip שכולל 12 מצגות: | הלאומיות המצרית התגבשות תודעה לאומית מצרית ייחודית.pptx | הלאומיות הערבית המודרנית.pptx | המלחמה והתנועות הלאומיות המודרניות.pptx | התנזימאת באיסטנבול ובאזור שינויים וחידושים.pptx | לאומיות תורכית.pptx | מבוא לקורס.pptx | מוחמד עלי - אבי מצרים המודרנית.pptx | מחמוד השני באסתנבול מודרניזציה בתנאי …

מחיר: ₪24.00

עלייה לרגל מכה והשפעות המנהג על האסלאם

       מספר מילים: 837

תקציר: עלייה לרגל מכה והשפעות המנהג על האסלאם | תוכן עניינים | מבוא 2 | עלייה לרגל 2 | העלייה לרגל באסלאם – החאג' 2 | ההשפעות של העלייה לרגל על האסלאם 3 | רשימה ביבליוגרפית 5 |   | מבוא | עדויות על עליות לרגל נמצאו בהיסטוריה האנושית עוד לפני הופעתן של …

מחיר: ₪60.00

השפעת תבוסת דעא"ש במזרח התיכון על פעילותו באירופה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5231

תקציר: השפעת תבוסת דעא"ש במזרח התיכון על פעילותו באירופה | כיצד השפיע תבוסתו של ארגון דעא"ש (המדינה האסלאמית) במזרח התיכון על היקף הפעילות, המוטיבציה והאידאולוגיה שלו לפעול באירופה | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירת ספרות 3 | 2.1. המדינה האסלאמית - רקע 3 | 2.2. אסטרטגית הפעולה של …

מחיר: ₪213.00

ממן 15 המזרח התיכון בימינו אביב 2022ב

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1292

תקציר: שאלה 1( 50 נקודות). | אורך התשובה לא יעלה על 750מילה, אותיות בגודל ,12רווח כפול, שוליים משני צדי העמוד | .1 (10 נקודות) הסבירו בקצרה מהי ה"סינתזה התורכית-אסלאמית"? | 2. (35 נקודות) נתחו כיצד השפיע אימוצה כאידיאולוגיה רשמית על פניה של תורכיה עד שנת …

מחיר: ₪100.00

ממן 14 המזרח התיכון בימינו אביב 2022ב

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1233

תקציר: שאלה1 (50 נקודות). | אורך התשובה לא יעלה על 750מילה, אותיות בגודל ,12רווח כפול, שוליים משני צדי העמוד. | השוואה בין מצב הפלסטיניים בעקבות מלחמת 1967לבין מצבם בעקבות מלחמת ( 1973עד שנת | .)1982 | .1 10( נקודות) ציינו את הקריטריונים להשוואה …

מחיר: ₪100.00

התרומה של תוצאות מלחמת העולם השנייה לסיום הקולוניאליזם באלג'יריה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6263

תקציר: התרומה של תוצאות מלחמת העולם השנייה לסיום הקולוניאליזם באלג'יריה | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירת ספרות 4 | 2.1. קולוניאליזם- הגדרה 4 | 2.2. על הקולוניאליזם האירופאי 5 | 2.3. קולוניאליזם באלג'יריה 7 | 2.4. המאבק לשחרור אלג'יריה 8 | 3. מתודולוגיה 11 | 3.1. שדה המחקר 11 …

מחיר: ₪344.00

השפעת "הסכמי אברהם" על מעמדה של ישראל באו"ם

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 7286

תקציר: השפעת "הסכמי אברהם" על מעמדה של ישראל באו"ם | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. רקע תיאורטי 5 | 2.1. הקושי במעבר בין מלחמה לשלום - מדוע קשה לעשות שלום? 5 | 2.2. יחסי ישראל והאו"ם 1948-2020 7 | 2.2.1. מערכת היחסים בין ישראל לאו"ם - …

מחיר: ₪390.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן