איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא מחקרי תרבות

פתרון ממ"ן 12 מבוא ללימודי תקשורת – ציון 95!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 817

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | מבוא ללימודי תקשורת | חומר הלימוד למטלה: פרקים 7,6,5 | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 24.04.2022 | אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח של שורה וחצי | שאלה 1 - פרק 5 …

מחיר: ₪90.00

פתרון ממ"ן 14 מבוא ללימודי תקשורת (2023א)

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 604

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10408מבוא ללימודי תקשורת | חומר הלימוד למטלה: פרקים 19 ,17,16 ,15 | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: א 2023מועד אחרון להגשה: 24.1.2023 | אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח של שורה וחצי | שאלה …

מחיר: ₪66.00

פתרון ממ"ן 11 מבוא ללימודי תקשורת (2023א)

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1084

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10408מבוא ללימודי תקשורת | חומר הלימוד למטלה: פרקים 4-3 | מספר השאלות: 4משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: א 2023מועד אחרון להגשה: 15.11.2022 | אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח של שורה וחצי | שאלה - 1פרק …

מחיר: ₪72.00

פתרון ממ"ן 12 מבוא ללימודי תקשורת

שנת הגשה: 2017        מספר מילים: 1335

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10408 מבוא ללימודי תקשורת (לשעבר: מבוא לתקשורת המונים) | חומר הלימוד למטלה: פרקים 7-6-5 | מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: ב 2017 מועד אחרון להגשה: 10.5.2017 | אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח …

מחיר: ₪69.00

פתרון ממ"ן 11 תקשורת כתרבות – ציון 92!

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1385

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) - 11 חובה | הקורס: תקשורת כתרבות - 10532 | חומר הלימוד למטלה: פרקים 5-1 | מספר השאלות: 2משקל המטלה: 5 נקודות | סמסטר: א 2021 מועד אחרון להגשה: 11.12.2020 | הנחיות כלליות | הקלידו ברווח כפול, והשאירו שוליים להערות המנחה. הפנו לכותבים ולמאמרים …

מחיר: ₪60.00

סיכום הקורס תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות‏

       מספר מילים: 13091

תקציר: סיכום- תקשורת: טכנולוגיה, חברה ותרבות | תוכן עניינים | רקע כללי על הקורס 2 | מבנה הקורס 2 | מבוא 2 | הגדרות של טכנולוגיה וחשיבה עליה באופן חברתי 2 | טכנולוגיה כחברה- גישה דיאלקטית 3 | מדיה חדשים 4 | כלים אנליטיים לחשיבה על טכנולוגיה 4 …

מחיר: ₪50.00

סיכום הקורס תקשורת כתרבות

       מספר מילים: 9809

תקציר: סיכום קורס תקשורת כתרבות | תוכן | שיעור מס' 1 1 | פרק 1 – מהי תרבות? 1 | שיעור מס' 2 – המשך פרק א' 2 | פרק 1 - אלכסנדר ותומפסון (2008): מבנים תרבותיים 3 | פרק 2 – תקשורת פופולארית היא גם תרבות: 5 …

מחיר: ₪53.00

סיכום מאמרים בפוליטיקה

       מספר מילים: 961

תקציר: 1.המאמר: ""Mediatization" of Politics: A Challenge for Democracy? | תרומה לחלק התאורטי-השימוש בתקשורת כתנאי הכרחי לתפקוד מיטבי של מערכת פוליטית. ברוב הדמוקרטיות הליברליות, המערכות הפוליטיות נאלצות להתמודד עם השינויים והחידושים בתקשורת, המעמידים בפניהם אתגרים רבים בהשוואה להתנהלות שלפני כניסת התקשורת.   ישנם סיכונים רבים לנפילתם של מפלגות וגופים …

מחיר: ₪100.00

כיצד המהפכה הדיגיטלית משפיעה על האנושות בכלל ועל עולם האופנה בפרט.

       מספר מילים: 6420

תקציר: תוכן העניינים | מבוא ........................................................................................................................ 4 -3 | פרק 1- המהפכה הדיגיטלית....................................................................................       5-8 | פרק 2- ביטויי המהפכה הדיגיטלית בחיי היום-יום...................................................       9-12 | פרק 3- השפעת התפרצות הקורונה על עולם הדיגיטל .............................................       13-16 | פרק 4- השפעת הדיגיטל על עולם האופנה..............................................................       17-20 | סיכום ומסקנות....................................................................................................    21-22 | …

מחיר: ₪500.00

תולדות הביטוי "יורים ובוכים" והמגמות בחברה הישראלית שהן משקפות

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 7523

תקציר: תולדות הביטוי "יורים ובוכים" והמגמות בחברה הישראלית שהן משקפות | תוכן עניינים | מבוא 3 | סקירת ספרות 5 | לשון ותרבות 5 | השנים שלאחר מלחמת ששת הימים 6 | לידתו של שיח לוחמים 8 | אתיקה צבאית 10 | מתודולוגיה ומדגם 12 | ממצאים 13 …

מחיר: ₪312.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: