איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא מחשבים

מבני נתונים – פתרון בחינה מלא כולל שאלות ותשובות (2018ב) (pdf)

שנת הגשה: 2018        מספר מילים: 1018

תקציר: שאלה 1 נכון / לא נכון (14 היגדים) | שאלה 2 ערימות בינאריות | שאלה 3 תכנון נתונים

מחיר: ₪16.00

האם רשת האינטרנט היא מערכת מורכבת על פי תאוריית המערכות המורכבות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4027

תקציר: האם רשת האינטרנט היא מערכת מורכבת על פי תאוריית המערכות המורכבות | | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 4 | עידן האינטרנט - רקע 4 | רשת האינטרנט 6 | המחשב הבודד 10 | מערכות מורכבות (complex systems) 10 | מערכות ומורכבות ורשת האינטרנט 12 | דיון ומסקנות 14 | …

מחיר: ₪407.00

השפעות פסיכולוגיות של פייסבוק על בני נוער

שנת הגשה: 2018        מספר מילים: 4827

תקציר: החוג ללימודים רב-תחומיים | הפקולטה למדעי הרוח | מערך אשכול | עבודת סמינריון בקורס: פשיעת סייבר | "השפעות פסיכולוגיות של פייסבוק על בני נוער" | מוגש בהנחיית: ד"ר יניב לויתן | מגיש: | 2018 | תוכן עניינים | מבוא 1 | פרק 1: יצירה של קהילה וירטואלית 3 …

מחיר: ₪250.00

גישתם של מורים לשימוש באייפד בקרב תלמידים בעלי ASD – תואר שני ציון 97

שנת הגשה: 2016        מספר מילים: 37481

תקציר: גישתם של מורים לשימוש באייפד בקרב תלמידים בעלי ASD | Teachers' attitude towards the use of the iPad with pupils who are diagnosed as ASD | מגישה: | בהנחיית ד"ר עמוס פליישמן | אלול תשע"ו | אוקטובר 2016 | תקציר | | הפוטנציאל במכשירי …

מחיר: ₪200.00

דף עזר למבחן במבוא לאלגוריתמים (pdf)

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 6078

תקציר: דף עזר למבחן במבוא לאלגוריתמים. עיקרי הקורס דחוסים ל-6 עמודים מרוכזים. (pdf) | כולל בעיות לדוגמא וטיפים לפתרון

מחיר: ₪18.00

עבודה סמינריונית: ניתוח ביקורתי של רגולציה בתחום הגנת סייבר מפני איומי טרור קיברנטי

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 13763

תקציר: ניתוח ביקורתי של רגולציה בתחום הגנת סייבר מפני איומי טרור קיברנטי |   | תוכן עניינים | 1. מבוא 1 | 2. סקירת ספרות 2 | 2.1. חקר טרור 2 | 2.1.1. גישות לחקר הטרור 2 | 2.1.2. הגדרת מושג הטרור 2 | 2.1.3. הגישה האינסטרומנטלית 3 | 2.1.4. הגישה הארגונית 5 | 2.1.5. הגישה הפסיכולוגית 7 | 2.2. אינטרנט והמרחב …

מחיר: ₪260.00

פרסום בשיטת PPC (מצגת)

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 382

תקציר: מצגת (14 שקפים) | 1. שער | 2. מושגים רלוונטיים | 3. חשיבות השיטה | 4. איך זה עובד? - הגולש | 5. המשך | 6. איך זה עובד? - המפרסם | 7. המשך | 8. המכרז האלקטרוני | 9. מחירי מקסימום ומינימום | 10. רכיבי איכות המקור | 11. האלגוריתם | 12. יתרונות | 13. חסרונות | 14. מקורות

מחיר: ₪69.00

כיצד מערכות ניהול קשרי לקוחות הושפעו מהתפתחות טכנולוגיית הענן?

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 5505

תקציר: כיצד מערכות ניהול קשרי לקוחות הושפעו מהתפתחות טכנולוגיית הענן? |   | תוכן העניינים | תקציר 3 | מבוא 5 | טכנולוגיית ענן 7 | הסיכונים של טכנולוגית הענן 9 | היתרונות של טכנולוגיית הענן 11 | טכנולוגיית ענן ומערכות CRM 17 | סיכום והמלצות למחקר …

מחיר: ₪309.00

חשיפה לסיכונים באינטרנט בקרב ילדים ובני נוער: הבדלים מגדריים בסיכונים ובדרכי ההתמודדות

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 13151

תקציר: חשיפה לסיכונים באינטרנט בקרב ילדים ובני נוער: הבדלים מגדריים בסיכונים ובדרכי ההתמודדות |   | תוכן העניינים | תקציר II | רשימת לוחות III | רשימת תרשימים IV | מבוא..............................................................................................................................................1 | פרק א: סקירת ספרות 2 | 1. הרגלי הגלישה של בני נוער וילדים 2 | 2. הסכנות באינטרנט 4 | 3. מעורבות …

מחיר: ₪229.00

מערכת אוטונומית לניהול הצטלבויות ומערכות תחבורה מתקדמות וחכמות

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 4938

תקציר: Autonomous Intersection Management (AIM) | מערכת אוטונומית לניהול הצטלבויות ומערכות תחבורה מתקדמות וחכמות (Next Future Transportation). | מגיש: | | תוכן עניינים | פרויקט 2 | 1. תקציר 2 | 2. הרעיון 3 | 2.1. תיאור כללי של הרעיון 3 | 2.2. התועלת מן הרעיון 4 | 2.3. רקע …

מחיר: ₪239.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן