איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא מנהל עסקים

יסודות השיווק – סיכום הקורס

       מספר מילים: 12918

תקציר: יסודות השיווק - סיכום הקורס | תוכן עניינים | פעילות שיווקית והתפיסה השיווקית 3 | מדוע כדאי ללמוד שיווק? 3 | היתרון במתודה המדעית 3 | האתגרים במחקר השיווקי 3 | מודל מבני- איך נראית פעילות תקשורת שיווקית 5 | אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שתהיה תחלופה- …

מחיר: ₪40.00

פתרון ממ"ן 12 מבוא להתנהגות ארגונית מקרו – ציון 88

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1415

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10434התנהגות ארגונית מקרו | חומר הלימוד למטלה: יחידות 11 ,10 | מספר השאלות: 6 | משקל המטלה: 5נקודות | סמסטר: 2023ג | מועד אחרון להגשה: 13/08/2023 | שאלה 1 (10 נקודות) | על ההצלחה הכלכלית של רשת בתי האבות …

מחיר: ₪90.00

פתרון ממ"ן 11 מבוא להתנהגות ארגונית מקרו – ציון 93!

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1367

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10434התנהגות ארגונית מקרו | חומר הלימוד למטלה: יחידה 9 | מספר השאלות: 7 | משקל המטלה: 5נקודות | סמסטר: 2023ג | מועד אחרון להגשה: 30/07/2023 | שאלה 1 (10 נקודות) | 'רשות המסים' היא גוף ממשלתי הפועל במסגרת משרד …

מחיר: ₪89.00

נתונים מ-34 משתתפים עבור שאלון מוכוונות לקוחות

       מספר מילים: 614

תקציר: קובץ נתונים מ-34 משתתפים עבור שאלון מוכוונות לקוחות של אנשי מכירות. | מלבד 12 השאלות של השאלון, הקובץ כולל נתונים גם על מגדר, גיל, רמת השכלה, וותק.

מחיר: ₪44.00

נתונים מ-34 משתתפים לשאלון למדידת ביצועי אנשי מכירות

       מספר מילים: 710

תקציר: קובץ נתונים מ-34 משתתפים לשאלון ביצועי אנשי מכירות. | בנוסף לנתוני השאלון ישנם נתונים על מין, גיל, וותק.

מחיר: ₪40.00

סמינר בנושא אסטרטגיית האוקיינוס הכחול

       מספר מילים: 12265

תקציר: המרכז האקדמי כרמל | מסלול מנהל עסקים | התמחות שיווק ופרסום | סמינר בנושא: | אסטרטגיית האוקיינוס הכחול | מגישים: | המרצה: | תאריך: | תקציר מנהלים | עבודה זו עוסקת בעיקרה בהגדרה, תיאור ויישום אסטרטגיית ה"אוקיינוס הכחול." | כאמור, ביסוס השלבים, העקרונות ומסגרת התוכן על פיה …

מחיר: ₪220.00

ממן 16- פרוסמינריון- השלכות גיל הפרישה על שיעור העוני בקרב קשישים

שנת הגשה: 2024        מספר מילים: 2199

תקציר: בעבודה זו אציג את יחסי הגומלין בין גיל פרישה לביטחון סוציאלי, את הזדקנות האוכלוסייה והשלכותיה על גיל הפרישה ועל שיעור העוני בקרב קשישים,  ואציג כיצד תופעות אלו הובילו לפגיעה בהכנסה בקרב קשישים, לירידה באיכות החיים ופגיעה בהדרת הכבוד.

מחיר: ₪200.00

השפעת התמריצים והתגמול על היקף המכירות בחברת נסיעות

       מספר מילים: 6315

תקציר: השפעת התמריצים והתגמול על היקף המכירות בחברת נסיעות | סמינריון במנהל עסקים | תוכן עניינים | מבוא .........................................................................................4 | סקירת ספרות ............................................................................6 | מטרת המחקר ..........................................................................15 | השערות ...................................................................................18 | שיטת המחקר ...........................................................................19 | תוצאות וממצאים .....................................................................20 | דיון וניתוח ...............................................................................22 | סיכום, מסקנות והמלצות ..........................................................24 | …

מחיר: ₪340.00

ניתוח של תופעת הבריתות האסטרטגיות בין ארגונים מנקודת מבט סוציולוגית

       מספר מילים: 4062

תקציר: אוניברסיטת חיפה | החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | סמינריון בנושא: | ניתוח של תופעת הבריתות האסטרטגיות בין ארגונים מנקודת מבט סוציולוגית | תוכן העניינים | מבוא | 2 | רקע | 3 | בריתות אסטרטגיות בארגונים בני זמננו | 4 | בריתות אסטרטגיות בראייה סוציולוגית | 7 | …

מחיר: ₪200.00

פתרון ממן 13 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה – ציון 92!

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1088

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: - 10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6-8 באתר הקורס בשיטת רצפים | מספר השאלות: 4 משקל המטלה: 5נקודות | סמסטר: ב 2023 מועד אחרון להגשה: 14.5.2023 | שאלה 1 (30 נקודות) | דני סיים תואר …

מחיר: ₪100.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: