איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא מנהל ציבורי

פתרון ממ"ן 14 מבוא למינהל וניהול ציבורי

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 820

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10437מבוא למינהל וניהול ציבורי | חומר הלימוד למטלה: פרקים 7-9 | מספר השאלות: 3משקל המטלה: נ 10קודות | סמסטר: א 2020מועד אחרון להגשה: 7.2.2020 | בממ"ן זה שלוש שאלות. לצד כל שאלה כתובה מסגרת המקום המרבית המוקצבת לה. החלקים | …

מחיר: ₪70.00

פתרון ממ"ן 12 מבוא למינהל וניהול ציבורי – ציון 95!

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 745

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( 12 | הקורס: – 10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי | חומר הלימוד למטלה: פרקים 2-4 | מספר השאלות: 3משקל המטלה: נ 10קודות | סמסטר: א 2020מועד אחרון להגשה: 20.12.2019 | בממ"ן זה שלוש שאלות. לצד כל שאלה כתובה מסגרת המקום המרבית המוקצבת לה. החלקים …

מחיר: ₪64.00

פתרון ממ"ן 11 מבוא למינהל וניהול ציבורי – ציון 98!

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 739

תקציר: מטלת מנחה – 11ממ"ן חובה | הקורס: – 10437מבוא למינהל וניהול ציבורי | חומר הלימוד למטלה: פרק 1 | מספר השאלות: 3משקל המטלה: נ 10קודות | סמסטר: א 2020מועד אחרון להגשה: 22.11.2019 | בממ"ן זה שלוש שאלות. לצד כל שאלה כתובה מסגרת המקום המרבית המוקצבת לה. החלקים …

מחיר: ₪50.00

פרקטיקום בניהול ארגוני שירות: מחלקת התאוששות וחדרי הניתוח במרכז הרפואי הדסה עין כרם

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 5834

תקציר: עבודת פרקטיקום בניהול ארגוני שירות | בנושא: | מחלקת התאוששות וחדרי הניתוח במרכז הרפואי הדסה עין כרם והשוואה לשני מרכזים רפואיים נוספים | תוכן עניינים | מבוא 3 | רקע על המוסד 3 | תצפית על מחלקת התאוששות 4 | תצפית על מחלקת חדרי הכנה לניתוח 6 …

מחיר: ₪320.00

עבודה סמינריונית: פיתוח כשירות תרבותית ביחידות הייעוץ הפסיכולוגי באוניברסיטאות

       מספר מילים: 37432

תקציר: פיתוח כשירות תרבותית ביחידות הייעוץ הפסיכולוגי באוניברסיטאות | תוכן עניינים | 1. מבוא 1 | 2. רקע 3 | 2.1. הסתגלות ארגוני שירות לשינויים בסביבה 3 | 2.1.1. שירותים פסיכולוגיים כזירת שירות 4 | 2.1.2. שירותים פסיכולוגיים במוסדות להשכלה גבוהה 5 | 2.1.3. שינויים בסביבה הארגונית של …

מחיר: ₪342.00

פתרון ממ"ן 14 בקורס תכנון לימודים – ציון 92

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1560

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: 10106 - תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 7 ,6 | מספר השאלות: 3 | משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: ג 2021 | מועד אחרון להגשה: 5.9.2021 | שאלה 1 (30 נקודות) | א. ערכו השוואה בין הגישה …

מחיר: ₪64.00

פתרון ממ"ן 13 בקורס תכנון לימודים – ציון 93

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1290

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 10106 - תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 4,5 | מספר השאלות: 3 | משקל המטלה: 8נקודות | סמסטר: ג 2021 | מועד אחרון להגשה: 29.8.2021 | שאלה 1 (40 נקודות) | א. מה הרציונל העומד בבסיס שיטות …

מחיר: ₪90.00

פתרון ממ"ן 12 בקורס תכנון לימודים – ציון 95!

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1715

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10106 - תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 3,2 | מספר השאלות: 3 | משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: ג 2021 | מועד אחרון להגשה: 15.8.2021 | שאלה 1 (30 נקודות) | להלן חמש מטרות לימודיות המופנות לתלמידות.ים. …

מחיר: ₪88.00

תפיסות של מנהלי ארגוני תרבות במזרח ירושלים את תפקידם של מוסדות התרבות בהקשר מנהיגותי, חברתי ופוליטי

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 9373

תקציר: תפיסות של מנהלי ארגוני תרבות במזרח ירושלים את תפקידם של מוסדות התרבות בהקשר מנהיגותי, חברתי ופוליטי | תוכן עניינים | מבוא 1 | סקירת ספרות 2 | פוליטיקה ומנהיגות במזרח ירושלים 2 | התארגנות מקומית במזרח ירושלים 3 | תושבות ו"אזרחי" העיר 3 | תרבות פלסטינית במזרח …

מחיר: ₪270.00

השפעת מבחני יכולת על אי מיצוי קבלת זכויות לגמלת נכות מעבודה

       מספר מילים: 4058

תקציר: השפעת מבחני יכולת על אי מיצוי קבלת זכויות לגמלת נכות מעבודה | תוכן עניינים | מבוא 3 | קצבאות נכים בישראל 3 | זכויות נפגעי תאונות עבודה 4 | אי מיצוי זכויות 4 | גורמים אפשריים 5 | היקף התופעה 6 | מנגנוני תיקון 7 | הקצבאות …

מחיר: ₪280.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: