איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא מקרא

סיכום למבחן נשים במקרא

       מספר מילים: 1877

תקציר: סיכום למבחן –דמויות נשים במקרא | תוכן עניינים | שרה 1 | -פרשנות ימי הביניים 1 | -פרשנות בית שני 1 | -מדרש 2 | דינה 3 | -פרשנות ימי הביניים 3 | -פרשנות בית שני 3 | תמר 3 | -פרשנות ימי הביניים 3 | -פרשנות …

מחיר: ₪38.00

פתרון ממ"ן 13 מטפורה בחשיבה החינוכית – ציון 90

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1920

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) - 13חובה | הקורס: 10568 מטפורה בחשיבה החינוכית מטלת חובה | חומר הלימוד למטלה: כל חומר הלימוד משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: 2023ב מועד הגשת המטלה –16.6.23 | כתבו מיני-רפארט הקשור לאחד מנושאי הקורס. | הקפידו לדון בנושא על-פי הפירוט וההנחיות שלהלן: | א. …

מחיר: ₪70.00

מחברת הקורס ספרות הנבואה: עיונים בספר ישעיה

       מספר מילים: 37152

תקציר: יהדות – תנ"ך | מחברת קורס: ספרות הנבואה – הנביא ישעיה | תוכן עניינים | סמסטר א' | שיעור 1 – מבוא לספרות הנבואה 2 | שיעור 2 – מבוא לספרות הנבואה - המשך 4 | שיעור 3 –רקע היסטורי לספר ישעיה 7 | שיעור 4 – …

מחיר: ₪49.00

פתרון ממ"ן 13 בקורס תולדות עם ישראל בימי בית ראשון – סמסטר סתיו 2021 (2021א) – ציון 100!

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2461

תקציר: ממן 13 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון | מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: תולדות עם-ישראל בימי בית ראשון (10700) | חומר הלימוד למטלה: יחידות 12-10 | מספר השאלות: | 3משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: 2021א | מועד אחרון להגשה: 15.01.2021 | ענו על השאלות בקצרה …

מחיר: ₪90.00

פתרון ממ"ן 12 בקורס תולדות עם ישראל בימי בית ראשון – סמסטר סתיו 2021 (2021א) – ציון 90

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3116

תקציר: ממן 12 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון | מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (10700) | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6-4 | מספר השאלות: 3 | משקל המטלה: 7 נקודות | סמסטר: 2021א | מועד אחרון להגשה: 11.12.2020 | ענו …

מחיר: ₪94.00

לשון המקרא – סיכום החומר למבחן

       מספר מילים: 3214

תקציר: לשון המקרא – סיכום החומר | תוכן עניינים | הלשון העברית 1 | חלוקת המקרא 2 | חלוקת המקרא מההיבט הספרותי 2 | חלוקה כרונולוגית של המקרא 3 | חלוקה גאוגרפית של המקרא 3 | נוסח המקרא 3 | נוסחים נוספים 4 | ניקוד, טעמים וסימנים 4 …

מחיר: ₪35.00

עבודה בקורס המסורת והביקורת

       מספר מילים: 1066

תקציר: האוניברסיטה העברית בירושלים – החוג למקרא | המסורת והביקורת | עבודה מס' 2 | בחר/י בנושא אחד מבין שני אלה: | 1. השווה/השווי בין דעתו של מ' כהן במאמרו 'האידיאה בדבר קדושת הנוסח לאותיותיו וביקורת הטקסט', בתוך: א' סימון (עורך), המקרא ואנחנו, תל-אביב תשל"ט, 42–69 ובין דעתו …

מחיר: ₪100.00

סיכום מעולה של הקורס לשון המקרא (מבוא ללשון מקראית)

       מספר מילים: 18386

תקציר: סיכום הקורס לשון המקרא (מבוא לעברית מקראית) | תוכן עניינים | מוצאה של הלשון העברית 3 | לשונות כנעניות 3 | שמה של הלשון העברית 4 | העברית והלשונות השמיות הצפון מערביות 4 | הקורפוס: המקרא 4 | לשון השירה העתיקה - מאפיינים 5 | הקורפוס: כתובות …

מחיר: ₪60.00

מטלה בקורס: התנ"ך – ראשית ישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1437

תקציר: עבודה בקורס: התנך – ראשית ישראל | 1. כתבו בכמה מילים מהי המטרה של הכותב של התנך – תנו ביטוי לעמדה המסורתית ולעמדה הביקורתית – כפי שאתם מבינים?! (עד שש שורות). | 2. תארו בקצרה ובקווים כלליים את תהליך הקאנוניזציה (הפיכת הספרים לקדושים ולחלק מהתנך) כפי שהבנת …

מחיר: ₪110.00

עבודה בקורס: התנך – ראשית ישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1477

תקציר: הפקולטה ליהדות | לימודים לתואר מוסמך | התשפ"א 2020- 2021 | עבודה בקורס: התנך – ראשית ישראל | יש להגיש לא יאוחר מה-14.2.2021 | ניתן להיעזר בחומר שנלמד בכיתה וכן בהרצאות ובמאמרים נוספים | 1. כתבו בכמה מילים מהי המטרה של הכותב של התנך – תנו ביטוי …

מחיר: ₪80.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: