איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא מקרא

מטלה בקורס: התנ"ך – ראשית ישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1437

תקציר: עבודה בקורס: התנך – ראשית ישראל | 1. כתבו בכמה מילים מהי המטרה של הכותב של התנך – תנו ביטוי לעמדה המסורתית ולעמדה הביקורתית – כפי שאתם מבינים?! (עד שש שורות). | 2. תארו בקצרה ובקווים כלליים את תהליך הקאנוניזציה (הפיכת הספרים לקדושים ולחלק מהתנך) כפי שהבנת …

מחיר: ₪110.00

עבודה בקורס: התנך – ראשית ישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1477

תקציר: הפקולטה ליהדות | לימודים לתואר מוסמך | התשפ"א 2020- 2021 | | עבודה בקורס: התנך – ראשית ישראל | | יש להגיש לא יאוחר מה-14.2.2021 | ניתן להיעזר בחומר שנלמד בכיתה וכן בהרצאות ובמאמרים נוספים | | | 1. …

מחיר: ₪80.00

סיכום למבחן בקורס פרשנות ימי הביניים

       מספר מילים: 1700

תקציר: סיכום למבחן בפרשנות ימי הביניים למקרא | על הפרשנים: | רס"ג | אבן עזרא | רמב"ן | רש"י | רי"ק | רשב"ם | אברבנאל | רד"ק

מחיר: ₪77.00

שמשון הגיבור ונשותיו

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6645

תקציר: שמשון הגיבור ונשותיו |   | …

מחיר: ₪350.00

ניתוח לידת שמשון כמודל לאנלוגיה במקרא

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6897

תקציר: ניתוח לידת שמשון כמודל לאנלוגיה במקרא |   | מבוא: 3 | פרק א' – בשורת הלידה 5 | א. ההתגלות המשולשת 5 | התגלות א': 5 | "התגלות" ב': 6 | התגלות ג': 8 | ב. מנוח והאשה 9 | 1. "להפחיד את מנוח" 9 | 2. "ויקום וילך ויבוא" 10 | פרק ב' - מנוח בהשוואה לאברהם וגדעון 15 …

מחיר: ₪330.00

ניתוח המשא ומתן בין אלוהים לאברהם בנושא החרבת העיר סדום

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5168

תקציר: תוכן עניינים | מבוא 2 | רקע תיאורטי 4 | משא ומתן 4 | טקטיקות בניהול משא ומתן 5 | ערכים בניהול משא ומתן 7 | רקע היסטורי 9 | אברהם אבינו – רקע 9 | ההיסטוריה של סדום 11 | אירוע סדום 12 | המפגש עם שלושת האורחים 10 | ניתוח ודיון 14 | סיכום ומסקנות 19 | …

מחיר: ₪400.00

המורה כאיש חינוך: חינוך לערכים במסגרת לימודי המקרא

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 9709

תקציר: המורה כאיש חינוך: חינוך לערכים במסגרת לימודי המקרא | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 5 | חינוך לערכים 5 | הקשיים בחינוך לערכים 7 | לימודי מקרא 8 | ערכים במסגרת לימודי מקרא 9 | דילמות ערכיות בלימודי מקרא 10 | שיטה 12 | אוכלוסיית המחקר 12 | …

מחיר: ₪390.00

יחסו של ירמיהו במהלך תקופתו לממלכת ישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6513

תקציר: יחסו של ירמיהו במהלך תקופתו לממלכת ישראל | | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 3 | על מעמדו של הנביא 3 | ירמיהו כנביא 5 | תקופת נבואתו של ירמיהו 8 | הדם הרע בין ממלכת יהודה וממלכת ישראל 9 | נבואות הנחמה בהקשר לממלכת ישראל 10 | נבואתו …

מחיר: ₪284.00

סיכום הספר: ביקורת נוסח המקרא / עמנואל טוב

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 10011

תקציר: סיכום הספר: ביקורת נוסח המקרא/עמנואל טוב | *סיכום מלא של הספר* | תוכן עניינים | פרק ראשון – מבוא 1 | פרק שני – עדי נוסח המקרא 2 | א. הניקוד 3 | ב. הטעמים 4 | ג. הטקסטים הקדם-שומרוניים 5 | ד. הטקסטים שנמצאו בקומראן 6 | ה. התרגומים העתיקים 7 | פרק שלישי – תולדות נוסח המקרא 11 …

מחיר: ₪56.00

תהליכים טקסטואליים בבמדבר 22-24: מהו הקשר בין ארבע השירות לבין טקסט הפרוזה שבו הן משובצות?

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3507

תקציר: תהליכים טקסטואליים בבמדבר 22-24: מהו הקשר בין ארבע השירות לבין טקסט הפרוזה שבו הן משובצות? |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | תיארוך השירות וטקסט הפרוזה על ציר הזמן 4 | יחסים בין לאומיים 4 | שיקולים ספרותיים 5 | סיכום תיארוך הטקסטים 5 | סדר חיבור השירות וטקסט הפרוזה …

מחיר: ₪190.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן