איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא משפטים

גבולות האחריות הפלילית בהגנה על רכוש בדין הישראלי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8024

תקציר: גבולות האחריות הפלילית בהגנה על רכוש בדין הישראלי | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. רקע תיאורטי 4 | 2.1. דוקטרינת ההגנה העצמית 4 | 2.2. סייגים לאחריות פלילית 5 | 2.3. סייג ההגנה העצמית 11 | 2.4. הגנה עצמית ועשיית דין עצמית – ראיית בית המשפט 14 …

מחיר: ₪380.00

ביטחון המדינה אל מול זכויות אדם: האם ובאיזו מידה ניתן להפעיל כוח פיזי בחקירה של חשוד לפי המשפט הבינלאומי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4406

תקציר: מאבקה של הדמוקרטיה בטרור | ביטחון המדינה אל מול זכויות אדם: האם ובאיזו מידה ניתן להפעיל כוח פיזי בחקירה של חשוד | | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירה תיאורטית 4 | זכויות אדם בישראל – חוק יסוד כבוד האדם וחירותו 4 | המתח בין דרישות …

מחיר: ₪100.00

נימוקי אי שפיות בבתי המשפט בסייג להגנה מפני העמדה לדין פלילי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6655

תקציר: נימוקי אי שפיות בבתי המשפט בסייג להגנה מפני העמדה לדין פלילי | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. רקע תיאורטי 4 | 2.1. סייגים לאחריות פלילית – רקע 4 | 2.2. סייג אי שפיות הדעת – סעיף 34ח לחוק העונשין 10 | 2.3. גבולות הגנת אי-השפיות מדעת – ראיית …

מחיר: ₪330.00

תופעת תלונת השווא כנגד גברים בגין אלימות במשפחה (PDF)

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 19741

תקציר: פתח דבר | בעת האחרונה, החלה גוברת המודעות ציבורית בכל הקשור לאלימות נגד נשים. קל וחומר, כשזאת מתרחשת בתא המשפחתי { להלן: " אלב"מ " } . אין עוררין, כי נשים רבות בישראל הינן קורבנות של מעגל האלימות והסבל. לו זו אף זו, אין מקום …

מחיר: ₪900.00

בחינת ההבדלים בין מתן פטור מראש ופטור בדיעבד לנושאי משרה בתאגיד

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6912

תקציר: בחינת ההבדלים בין מתן פטור מראש ופטור בדיעבד לנושאי משרה בתאגיד | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. רקע תיאורטי 3 | 2.1. נושא המשרה בתאגיד, אחריות ונורמות התנהגות 3 | 2.2. המקורות הנורמטיביים בישראל לאחריות דירקטורים 4 | 2.2.1. אחריות חברי הדירקטוריון 5 | 2.2.2. …

מחיר: ₪310.00

הפחתת הענישה על רצח ותפיסות חברתיות: נשים רוצחות, גברים הורגים

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 2142

תקציר: מבוא | שאלת המחקר היא האם הפסיקה הישראלית מקלה בעונש על עבירת הרצח ממניעים סקסיסטים באופן שיטתי? במאמר זה אציג את הטענה כי סייג הקינטור משרת למעשה רק קבוצת אינטרסים אחת- המין הגברי וזאת על ידי הקלה בעונשם של גברים שביצעו עבירת רצח בשל נקמה רומנטית. באופן …

מחיר: ₪150.00

הורדת רף ההוכחה לצורך הפנית מבצעי עבירה לשירות המבחן

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4737

תקציר: מבוא......................................................................................................3 | א. סקירת ספרות.......................................................................................5 | א.1 הטיפול המוצע למבצעי עבירות בהליך הפלילי................................................5 | א.2 תוצאות היעדר טיפול במבצעי העבירות שלא עומדים ברף הראייתי לצורך הגשת | …

מחיר: ₪300.00

חובת הרופא לבדוק את האבחנה העצמית של המטופל – כנגזרת של דוקטרינת אוטונומית המטופל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5763

תקציר: מבוא. | א. התפיסה הרפואית של המטופל המרכז. | א.1 הרקע שהוביל להתפתחות תפיסה זו. | א.2 תכליות תפיסת המטופל במרכז | א.3 השתרשות תפיסה זו בישראל. | ב. מהמודל המיידע למודל המשתף – שכלול הסכמה מדעת לתהליך קבלת החלטות משותפת. …

מחיר: ₪300.00

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון צמצום דרישת דת זהה) התשפב-2022

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 7576

תקציר: מבוא 2 | א. תיאור הבעיה 4 | א.1. רקע היסטורי ומשפטי........................................................................................... 4 | א.2. הבחנה בין …

מחיר: ₪350.00

עבודת הגשה בדיני חוזים- כריתת חוזה, פגמים בכריתה, סעדים ותרופות- ציון 95.

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1259

תקציר: פתירת תרחיש- | יש להניח שבדיעבד כל העובדות ידועות לצדדים. יש לציין מהן כל הסוגיות ו/או התהיות ו/או | האפשרויות ו/או השאלות המשפטיות של כל צד, העולות מהתרחיש שלהלן; מהו הדין בכל | סוגיה/שאלה/טענה (לרבות אסמכתאות) | התרחיש- | אמיליו, אדם מבוגר וערירי אשר חוגג …

מחיר: ₪350.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן