איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא סטטיסטיקה

פתרון בחינה מועד א' – שיטות מחקר

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1383

תקציר: המרכז האקדמי פרס | שיטות מחקר | סמסטר קיץ תש"פ | בחינה מועד א' | יש לענות על כל השאלות ולנמק. משך הבחינה 3 שעות | לשאלות יש לפנות למרצה במייל |   | חלק א' – 40 נקודות | קראו את תיאור המחקר המצורף וענו על …

מחיר: ₪100.00

פתרון מבחן בסטטיסטיקה

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 417

תקציר: מבחן רב-ברירתי (אמריקאי) בסטטיסטיקה, התשובות הנכונות בקובץ | 1. מה נכון לגבי שונות וסטיית תקן? | א. שתיהן תמיד חיוביות | ב. רק אחת מהן יכולה להיות לפעמים שלילית | ג. רק השונות מושפעת מכל ערכי הסדרה | ד. אף תשובה אינה נכונה | 2. להלן התפלגות גילאים במדגם: | גיל מספר נבדקים …

מחיר: ₪53.00

דף נוסחאות למבחן בסטטיסטיקה (pdf)

תקציר: דף זה כולל 8 | נושאים: | 1. סוגי משתנים , טבלת שכיחויות, מדדי פיזור ומדדי מרכז , BOX WHISHKER OF PLOT | 2. סיכום 5 המספרים , מדדי מיקום יחסי ומדדי קשר סטטיסטי , מקדם המתאם של פירסון | 3. יסודות ההסתברות …

מחיר: ₪30.00

ממן 22 סטטיסטיקה ב’ SPSS

שנת הגשה: 2017        מספר מילים: 1044

תקציר: שאלה 1 | א. חזור על סעיף א בשאלה 1 במטלה 12 באמצעות התוכנה. כלומר, הזן את דיוק המדידה | במד א לטבלת SPSS וחשב רווח סמך לתוחלת הדיוק. רשום את הרווח שקיבלת | ב. על-סמך הפלט, בדוק את ההשערה שתוחלת דיוק המדידה במד א שונה מ-1.01 …

מחיר: ₪200.00

ממן 21 – מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב’ (ציון 98)

שנת הגשה: 2017        מספר מילים: 233

תקציר: שאלה 1 | לפניך נתונים אודות הרגלי גלישה של סטודנטים באו”פ. 2 כל שורה בטבלה מייצגת סטודנט ונרשמו | בה מקום הגלישה ומשך הגלישה2 להלן הגדרות הנתונים: | Site – מקום הגלישה, שמי (1=משרד, 3=בית, 2=קמפוס) | Duration – משך גלישה, מנה, )שעות(2 | שאלה 2 | …

מחיר: ₪100.00

תרגיל בסטטיסטיקה

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 678

תקציר: שאלה 1. | אחת השאלות בשאלון לתלמיד של מחקר פיזה 2012 שאלה אודות היעדרויות לא מוצדקות ('הברזות') מבית הספר. להלן טבלת שכיחויות אשר מרכזת את התשובה לשאלה "במהלך השבועיים האחרונים שבהם התקיימו לימודים, בכמה ימי לימודים נעדרת מבית הספר למשך יום שלם ללא אישור?". הטבלה מפוצלת …

מחיר: ₪18.00

משחקים וחשיפת אינפורמציה; מגבלות ויישום

שנת הגשה: 2014        מספר מילים: 4768

תקציר: מבוא.................................................................................................................................3 | פרק 1: סקירת ספרות........................................................................................................3 | פרק 2: הצגת המאמר...................... ...................................................................................6 | ספרות המשך...................................................................................................................11 | פרק 3: הרחבה.................................................................................................................14 | סיכום..... .......................................................................................................................20 | …

מחיר: ₪240.00

תרגול SPSS: מתאם פירסון, מתאם ספירמן, מבחן חי בריבוע – ניתוח פלט ואופן הדיווח על התוצאות

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 494

תקציר: קשר בין משתנים כמותיים – מקדם המתאם של פירסון - פקודת correlate (קריאת פלט SPSS, צורות הדיווח). | קשר בין משתנים מסולם דירוגי – מקדם המתאם של ספירמן - פקודת correlate (קריאת פלט SPSS, צורות הדיווח). | קשר בין שני משתנים איכותיים …

מחיר: ₪17.00

תרגיל ניתוח נתונים ב-SPSS

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 720

תקציר: שיטות מחקר כמותיות מתקדמות: ניתוח נתונים ב-SPSS | לצורך התרגיל העלנו לאתר הקורס מספר קבצי נתונים. בחרו קובץ אחד ועבדו עליו. | 1. מצאו שלושה משתנים השייכים לאותו עולם התוכן, ויכולים ליצור יחד משתנה אחד (אינדקס): | 1.1. בחנו את מידת המהימנות ביניהם – ודווחו עליה. | 1.2. צרו משתנה …

מחיר: ₪79.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן