איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא פסיכולוגיה

המשגה מחדש של רגש ושל הנעה ללמוד במסגרות כיתתיות (מאייר וטרנר)

       מספר מילים: 486

תקציר: המשגה מחדש של רגש ושל הנעה ללמוד במסגרות כיתתיות (מאייר וטרנר) | תוכן עניינים | מבוא 1 | הבחנה בין רגש לבין אפקט 2 | מסגרות תיאורטיות – תיאוריות הנעה 2 | 1. תיאוריית נטילת סיכונים 3 | 2. תיאוריית הזרימה 3 | 3. תיאוריית היעדים 4 …

מחיר: ₪60.00

פתרון ממ"ן 14 פסיכולוגיה בחינוך

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 595

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10125פסיכולוגיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: כל חומר הקורס | מספר השאלות: 10משקל המטלה: 6נקודות | סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 9.6.2022 | בכל אחד מעשרה הסעיפים שלפניכם מופיע היגד (טענה/משפט המתאר נושא/ים מחומר הלימוד | בקורס). | ביחס לכל …

מחיר: ₪80.00

פתרון ממ"ן 11 פסיכולוגיה בחינוך (2022ב)

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1390

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: - 10125פסיכולוגיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: גורמי הנעה | מספר השאלות: 2משקל המטלה: 6נקודות | סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 3.4.2022 | קראו את הכתבה הבאה (מאת ליאת עיני, שפורסמה ב- YNETב- )31.7.2018וענו על השאלות | שבעקבותיה: | שינוי מדיניות …

מחיר: ₪77.00

הבדלים בין נוצרים, מוסלמים ודרוזים בסגנונות ההורות ובהשפעתם על הילדים

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 14953

תקציר: הבדלים בין נוצרים, מוסלמים ודרוזים בסגנונות ההורות ובהשפעתם על הילדים | תוכן עניינים | מבוא 4 | סקירת ספרות 5 | סגנונות הורות 6 | גורמים תרבותיים וסגנונות הורות 9 | דת וסגנונות הורות 12 | סגנונות הורות בחברה הערבית בישראל 14 | מטרות המחקר 17 | …

מחיר: ₪354.00

עבודה סמינריונית: פיתוח כשירות תרבותית ביחידות הייעוץ הפסיכולוגי באוניברסיטאות

       מספר מילים: 37432

תקציר: פיתוח כשירות תרבותית ביחידות הייעוץ הפסיכולוגי באוניברסיטאות | תוכן עניינים | 1. מבוא 1 | 2. רקע 3 | 2.1. הסתגלות ארגוני שירות לשינויים בסביבה 3 | 2.1.1. שירותים פסיכולוגיים כזירת שירות 4 | 2.1.2. שירותים פסיכולוגיים במוסדות להשכלה גבוהה 5 | 2.1.3. שינויים בסביבה הארגונית של …

מחיר: ₪342.00

סיכום מעולה של הקורס מבחנים פסיכולוגיים 10252

       מספר מילים: 21679

תקציר: סיכום הקורס מבחנים פסיכולוגיים | תוכן עניינים | מטרות המבחנים הפסיכולוגיים ומקורותיהם 3 | שימושים של מבחנים פסיכולוגיים 3 | ראשית ההתעניינות במיון מפגרים ובהכשרתם 3 | חלוצי הפסיכולוגיה הניסויית 4 | תרומתו של פרנסיס גאלטון 4 | קאטל ו"המבחנים השכליים" הראשונים 4 | בינה וראשיתם של …

מחיר: ₪52.00

סיכום מאמר: סטודנטים עם לקויות למידה במוסדות להשכלה גבוהה: השימוש והתרומה של טכנולוגיות מסייעות, קורסים באינטרנט, והמתאם שלהם עם תחושת התקווה והרווחה האישית (well-being) של הסטודנטים

       מספר מילים: 864

תקציר: סיכום בעברית של המאמר "Students with learning disabilities in higher education: Use and accessibility of assistive technology, website courses and their correlation to students' hope and wellbeing" | סטודנטים עם לקויות למידה במוסדות להשכלה גבוהה: השימוש והתרומה של טכנולוגיות מסייעות, קורסים באינטרנט, והמתאם שלהם עם תחושת התקווה …

מחיר: ₪60.00

שאלון תמיכה חברתית (Procidiano & Heller, 1983)

       מספר מילים: 453

תקציר: שאלון תמיכה חברתית (Procidiano & Heller, 1983) | הקובץ כולל: | תיאור הכלי | מקור | השאלון (20 פריטים) | השאלון בעברית

מחיר: ₪24.90

נתונים עבור שאלון לסריקת תסמינים בספקטרום האוטיסטי (AQ-Short-Heb)

תקציר: נתונים עבור שאלון לסריקת תסמינים בספקטרום האוטיסטי (The Autism-Spectrum Quotient -AQ) גרסה מקוצרת עברית. | הקובץ כולל נתונים מ-174 נבדקים! | כולל גיל ומגדר. | את השאלון עצמו ניתן לרכוש בנפרד, כאן.

מחיר: ₪70.00

שאלון לסריקת תסמינים בספקטרום האוטיסטי (AQ-Short-Heb)

       מספר מילים: 844

תקציר: שאלון לסריקת תסמינים בספקטרום האוטיסטי (The Autism-Spectrum Quotient -AQ) גרסה מקוצרת עברית. | הקובץ כולל: | תיאור הכלי לצורך פרק שיטת המחקר | ביבליוגרפיה | שאלון AQ-Shosrt-Heb (כולל 28 פריטים) | השאלון בעברית | ניתן לרכוש בנפרד קובץ נתונים עם תשובות מ-174 משיבים!

מחיר: ₪24.90

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: