איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא קרימינולוגיה

הפשע המאורגן בישראל: מאפיינים והשוואה למדינות נוספות

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 4590

תקציר: הפשע המאורגן בישראל: מאפיינים והשוואה למדינות נוספות | תוכן עניינים | מבוא 1 | ארגוני הפשע בישראל: הגדרות והיקף התופעה 2 | הגדרות 2 | היקף התופעה 3 | המצב החוקי בישראל 5 | חוק המאבק בארגוני הפשיעה 5 | חוקים נוספים 6 | מאפיינים ייחודיים של …

מחיר: ₪270.00

סיכום הקורס מבוא לויקטימולוגיה

       מספר מילים: 4260

תקציר: מבוא לויקטימולוגיה | תוכן העניינים | מהי ויקטימולוגיה? 1 | זרמים בויקטימולוגיה 1 | הגדרות וטיפולוגיות 1 | הבניית הקורבנות 2 | תיאוריית האינטראקציה של הקורבנות 2 | רטוריקה של ויקטימיזציה 2 | קורבן קריירה, גורמים ותהליך 2 | מעמדו של הקורבן 3 | מהפיכת הקורבנות 3 …

מחיר: ₪43.00

מחברת קורס עבריינות נוער

       מספר מילים: 6735

תקציר: סיכום הקורס עבריינות נוער | תוכן עניינים | שיעור 1 2 | נתונים בארץ 2 | שיעור 2 3 | המאמר בין ענישה לשיקום 4 | שיעור 3 6 | המשך המאמר בין ענישה לשיקום. 6 | במשפט 7 | הפסיקה – גישה שיקומית? 7 | רצח …

מחיר: ₪50.00

סיכום הקורס תיאוריות בקרימינולוגיה

       מספר מילים: 10690

תקציר: תיאוריות בקרימינולוגיה – סיכום קורס | תוכן עניינים | תיאורית הפיקוח החברתי של טראוויס הירשי 2 | הגישה הפסיכואנליטית והסברה את העבריינות 2 | הקשר בין הגישה הפסיכואנליטית לעבריינות 6 | הסברים לעבריינות נוער 8 | סוגים שונים של כנופיות נוער: 9 | הסברים ביולוגיים לעבריינות נוער: …

מחיר: ₪57.00

חשיבות קולותיהן של נשים בזנות בקביעת מדיניות ציבורית בנושא זנות – הצעת מחקר

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 15792

תקציר: חשיבות קולותיהן של נשים בזנות בקביעת מדיניות ציבורית בנושא זנות – הצעת מחקר |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | המחקר המוצע 10 | שדה המחקר ושיטתו 15 | מהלך המחקר 20 | חשיבות וחדשנות המחקר 24 | ביבליוגרפיה 26 | נספח 1 – מכתב למרואיינות 35 | נספח 2 – שאלות …

מחיר: ₪354.00

עבודת סיום בקורס: מבוא לקרימינולוגיה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2300

תקציר: הקורס במבוא לקרימינולוגיה - עבודת סיום | מועד הגשת/סיום המבחן: יום חמישי 30.9.21 בשעה 23:55 | שאלה מס' 1 - שאלת חובה: לפניך שלושה מושגים. יש להגדיר את כולם על פי הדוגמה. מהאינטרנט (30 נקו', 10 נקו' למושג) | 1. אטביזם | 2. אפילפטואידיות | 3. יחסיות …

מחיר: ₪110.00

סיכום הקורס "הפשע המאורגן בישראל" – מחברת קורס מלאה

       מספר מילים: 20045

תקציר: הפשע המאורגן בישראל | תוכן עניינים | שיעור 1 3 | מבוא 3 | הגדרת הפשע המאורגן 4 | סוגי פשיעה מאורגנת 5 | מושגים מהשיעור 6 | שיעור 2 7 | אנומיה ותיוג 7 | מהם הגורמים החברתיים שמובילים לתופעת העבריינות? 8 | מושגים מהשיעור 12 | שיעור 3 12 | מהם שורשיה של הפשיעה המאורגנת? …

מחיר: ₪60.00

עבודה מסכמת בשיטות מחקר

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1303

תקציר: המחלקה לב.א. בלימודים רב תחומיים: שיטות מחקר תש"ף (2020) | הוראות לעבודה מסכמת בשיטות מחקר | קראו את שני המאמרים: | - גילה חן, גיל תחילת שימוש בסמים, שימוש במגוון של סוגי סמים: הקשר בינם לבין פשיעה. משטרה וחברה, 2004, גיליון 8, עמ' 148-129. | - חגית …

מחיר: ₪99.00

מקור העבריינות – גנטי או סביבתי?

       מספר מילים: 2166

תקציר: מקור העבריינות – גנטי או סביבתי? | תוכן עניינים | 1 מבוא 2 | 2 גנטי מול סביבתי (Nature vs. Nurture) 3 | 3 התפתחות המחקר בתחום המקורות הגנטיים של העבריינות 5 | 4 עבריינות וגנטיקה – ממצאים אמפיריים 7 | 5 מקורות 9 |   | 1 מבוא | בשל חשיבותה והיקפה של תופעת העבריינות, ישנה התעניינות …

מחיר: ₪80.00

תרומת השימוש במצלמות מעקב במעגל סגור להפחתת הפשיעה במוקדי פשע

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4919

תקציר: תרומת השימוש במצלמות מעקב במעגל סגור להפחתת הפשיעה במוקדי פשע | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 4 | פרק 1 : מצלמות אבטחה 4 | 1.1 שימוש במצלמות אבטחה למניעת פשיעה 4 | 1.2 השפעת מצלמות האבטחה על רמת הפשיעה 5 | פרק 2 …

מחיר: ₪290.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: