איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא קרימינולוגיה

עבודה מסכמת בשיטות מחקר

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1303

תקציר: המחלקה לב.א. בלימודים רב תחומיים: שיטות מחקר תש"ף (2020) | הוראות לעבודה מסכמת בשיטות מחקר | קראו את שני המאמרים: | - גילה חן, גיל תחילת שימוש בסמים, שימוש במגוון של סוגי סמים: הקשר בינם לבין פשיעה. משטרה וחברה, 2004, גיליון 8, עמ' 148-129. | - חגית …

מחיר: ₪99.00

מקור העבריינות – גנטי או סביבתי?

       מספר מילים: 2166

תקציר: מקור העבריינות – גנטי או סביבתי? | תוכן עניינים | 1 מבוא 2 | 2 גנטי מול סביבתי (Nature vs. Nurture) 3 | 3 התפתחות המחקר בתחום המקורות הגנטיים של העבריינות 5 | 4 עבריינות וגנטיקה – ממצאים אמפיריים 7 | 5 מקורות 9 |   | 1 מבוא | בשל חשיבותה והיקפה של תופעת העבריינות, ישנה התעניינות …

מחיר: ₪80.00

ממן 12 – סטייה חברתית – ציון 86

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 748

תקציר: שאלה1(שאלת מושגים)(100נקודות) | קראו אתפרק4ואת פרק5בספרו של אריק גודוהסבירו והדגימואת המושגים/הנושאים הבאים: | בתשובתכם,אתם מתבקשיםלא לחרוג מ-½עמוד,לכל מושג/נושא. | במענה לשאלה זו, עליכם: | 1.להסביראת המושג/נושא. | 2.להציגאת ההקשרשבתוכו הוא נוצר/מתקיים. | 3.להדגיםאותו. | (25נק')א.דפוס ההסתגלות הנסגני,על-פירוברט מרטון(1938) (פרק4בספרו של גוד, | עמ'93-90). | (25נק')ב.העברה תרבותית,על-פיוולטרמילר(1958)(פרק4בספרו של …

מחיר: ₪80.00

ממן 11 – סטייה חברתית – ציון 97

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 995

תקציר: שאלה1(30נקודות) | בתשובתכם, הנכם מתבקשים לא לחרוג מ-1/2עמוד בהצגת כל מושג/נושא/רעיון תיאורטי. | קראו אתפרק3בספרו שלאריק גודוהסבירואת המושגים/הנושאים/הרעיונות התיאורטיים, | שבסעיפים הבאים.בתשובתכם, עליכם : | 1.להסביראת המושג/הנושא/הרעיון התיאורטי. | 2.להסביר אתההקשרשבמסגרתו הוא עולה/מתקיים. | 3.להדגיםאת המושג/נושא/רעיון תיאורטי. | (15נק')א.מאפייני הסטייה, על-פי הפרספקטיבה הפוזיטיביסטיתלחקר הסטייה (פרק3בספר). | (15נק')ב.הדבר …

מחיר: ₪80.00

החוויות הרגשיות של שוטרים ערבים בין מילוי התפקיד באכיפת החוק לבין חוסר האימון בחברה הערבית .

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 14944

תקציר: תוכן עניינים | 1. תקציר .....................................................................................................................עמ' 3 | 2. מבוא ......................................................................................................................עמ' 4 | 3. סקירת ספרות ............................................................................................................עמ' 5 | • 3.1 מתח המיעוט הערבי בישראל מול המשטרה ...........................................................עמ' 5 | • 3.1.1 משבר אמון הציבור הערבי למשטרת ישראל.........................................................עמ' 5 | • 3.2 מהות עבודת המשטרה......................................................................................עמ' 6 | • 3.2.1 החוויות הרגשיות בקרב …

מחיר: ₪299.00

השפעת ההתמכרות להימורים על איכות החיים בקרב מכורים פתולוגיים : סקירה ססטימטית.

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 7347

תקציר: תַקצִיר | סקירה ססטימטית זאת מתמקדת בשאלת השפעת ההתמכרות להימורים על איכות החיים בקרב מכורים פתולוגיים . מטרות הסקירה הססטימטית הזו היו לזהות את המכשירים המשמשים במאמרים מקוריים למדידת איכות חיים (QOL) או HRQOL הקשורים לבריאות בחולי הפרעות הימורים פתולוגיים ולהערכת התאמתם של מכשירים אלו. בנוסף , …

מחיר: ₪299.00

ההתמכרות לסיגריות כתפיסה לגבריות בקרב בני נוער ערבים: תרבות של כבוד או סטייה חברתית ?

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 11317

תקציר: תוכן עניינים | עמוד | תקציר 3 | 1. מבוא 3 | 2. סקירת ספרות 4 | 2.1 עישון סיגריות 4 | 2.2 תופעת העישון בקרב צעירים 5 | 2.3 הגורמים המשפיעים על עישון בקרב צעירים ערבים 6 | 2.3.1 המשפחה ותופעת העישון 7 | 2.3.2 עישון קבוצת השווים 8 | 2.4הצעירים …

מחיר: ₪299.00

תפקיד המפקד באירועים טראומטיים

שנת הגשה: 2018        מספר מילים: 8586

תקציר: עבודת סמינריון בקורס | היבטים פסיכולוגים של שיטור | "תפקיד המפקד באירועים טראומטיים" | מוגש בהנחיית: ד"ר זיו גלעד | מגיש: | 2018  | תוכן עניינים | תקציר 1 | השאלה אשר הובילה את המחקר הנוכחי הינה 1 | השערות המחקר הינם: 1 | פרק 1. סקירת ספרות 2 …

מחיר: ₪250.00

תרומת השימוש במצלמות מעקב במעגל סגור להפחתת הפשיעה במוקדי פשע

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4919

תקציר: תרומת השימוש במצלמות מעקב במעגל סגור להפחתת הפשיעה במוקדי פשע |   | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 4 | פרק 1 : מצלמות אבטחה 4 | 1.1 שימוש במצלמות אבטחה למניעת פשיעה 4 | 1.2 השפעת מצלמות האבטחה על רמת הפשיעה 5 | פרק 2 : מצלמות …

מחיר: ₪290.00

עבריינות נשים: מגמות, גורמים ומאפיינים

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 4919

תקציר: עבריינות נשים: מגמות, גורמים ומאפיינים | תוכן עניינים | מבוא 2 | עבריינות בקרב נשים 2 | גורמים לעבריינות נשים 4 | עבירות צווארון על ידי נשים 8 | סיכום ומסקנות 12 | ביבליוגרפיה 14 |   | מבוא | השכיחות של מאסר של נשים הולכת וגוברת בשנים האחרונות. מגמה זו מונעת …

מחיר: ₪122.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן