איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא גלובליזציה

מיסוי חברות ישראליות באיחוד האמרויות (מצגת)

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1015

תקציר: מצגת בנושא מיסוי חברות ישראליות באיחוד האמרויות (10 שקפים) | 1: שער | 2: רקע | 3: הסכם איחוד האמירויות הערביות–ישראל | 4-5: מיסוי הפעילות הכלכליות (במיוחד חברות) | 6-7: יישום על חברות | 8: השוואה בין מיסוי חברות ישראליות באיחוד האמריות לבין מיסוי …

מחיר: ₪55.00

עבודה מסכמת בנושא: סדר עולמי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1424

תקציר: עבודת בית מסכמת | מכללת עמק יזרעאל - החוג למדע המדינה – "סדר עולמי" | מצורפות ההנחיות למטלה המסכמת - אנא הקפידו לקרוא את ההנחיות ולפעול על פיהן במדויק. | את המטלה יש להגיש עד ה-18.7. אין להגיש באיחור! | הקפידו שאורך התשובה לא יעלה על 600 …

מחיר: ₪114.00

קניות באינטרנט לצד קניות מסורתיות: השפעת המסחר המקוון על שיעורי האינפלציה בישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2791

תקציר: קניות באינטרנט לצד קניות מסורתיות | השפעת המסחר המקוון על שיעורי האינפלציה בישראל | | תוכן עניינים | 1. תקציר מנהלים 2 | 2. מבוא 3 | 3. מסגרת תיאורטית 4 | 3.1. מסחר מקוון 4 | 3.2. רכישות אונליין בישראל 5 | 3.3. אינפלציה – רקע 6 | 3.4. גורמים …

מחיר: ₪174.00

ממן 14 במושגי יסוד ביחסים בינלאומיים

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2669

תקציר: 1. האם תופעת הגלובליזציה היא תופעה מבורכת ? לנמק תשובה ופרט מהם סוגי הגלובליזציה השונים עליהם למדנו בקורס | 2. תוך התייחסות לתושבתכם לשאלה הקודמת ותוך התייחסות לחומר הלימוד, האם המסקנה תהיה שונה בהתייחס למדינות הדרום מעוטות הפיתוח ? הסבר ונמק את תשובתך | …

מחיר: ₪60.00

סוגיות במיסוי תאגידים בינלאומיים בישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 7390

תקציר: סוגיות במיסוי תאגידים בינלאומיים בישראל | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. רקע תיאורטי 4 | 2.1. עקרונות מערכת המס הבינלאומי בישראל 4 | 2.2. אשכול החברות הרב-לאומי 6 | 2.3. אשכול חברות בראי המשפט 7 | 2.4. הסדרי מס בינלאומיים 9 | 2.5. הסדרי המס החלים על אשכול חברות הרב-לאומי 12 …

מחיר: ₪342.00

פערים תרבותיים בהבדלים מגדריים והצלחת רילוקיישן

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5175

תקציר: פערים תרבותיים בהבדלים מגדריים והצלחת רילוקיישן | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירת ספרות 3 | 2.1. השפעות תרבותיות בעידן הגלובליזציה 3 | 2.1.1. פערים תרבותיים אל מול תרבות לאומית 3 | 2.1.2. אינטליגנציה תרבותית 4 | 2.1.3. הסתגלות תרבותית 5 | 2.2. רילוקיישן 6 | 2.3. פערים …

מחיר: ₪210.00

סוגיות במיסוי חברות ישראליות באיחוד האמירויות לאור האמנה בין המדינות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6424

תקציר: סוגיות במיסוי חברות ישראליות באיחוד האמירויות לאור האמנה בין המדינות | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. עקרונות מערכת המס הבינלאומי בישראל 4 | 3. הסדרי מס בינלאומיים 6 | 4. הסכם איחוד האמירויות הערביות – ישראל 11 | 5. דילמת המיסוי בין המדינות 12 | 6. …

מחיר: ₪300.00

עבודה מסכמת בקורס: כלכלה פוליטית

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 3494

תקציר: יש לענות על שני ניתוחי האירוע ושתי השאלות העיוניות. | יש להסתמך על החומר שנלמד בכיתה, תרגילי החזרה והמקורות הביבליוגרפים. הקפידו להתייחס למודלים וגישות תיאורטיות. | ניתוח אירוע 1 | יש לשלב בין ניתוח תיאורטי ואמפירי בהסתמך על החומר שנלמד בכיתה, תרגילי החזרה והמקורות הביבליוגרפים. | …

מחיר: ₪80.00

סמינריון בנוגע להגירה

שנת הגשה: 2018        מספר מילים: 4233

תקציר: הקשר בין השתלבות כלכלית להשתלבות חברתית של עולים בארץ ישראל | תוכן עניינים | 1. תקציר......................................................................................................עמ' 3 | 2. מבוא........................................................................................................עמ' 4 | 3. סקירת ספרות ..........................................................................................עמ' 5-7 | 4. שאלת מחקר והשערות המחקר...................................................................עמ' 7 | 5. שיטה.......................................................................................................עמ' 8-13 | 6. ממצאים...................................................................................................עמ' 14-21 | 7. סטטיסטיקה תיאורית.............................. עמ' 14-18 | 8. בדיקת השערות המחקר............................ עמ' 18-21 …

מחיר: ₪500.00

סיכום הקורס: מבוא למנהל ציבורי (מחברת מלאה)

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 16052

תקציר: מבוא למנהל ציבורי | תוכן עניינים | מבוא למנהל ציבורי 1 | שיעור 1 3 | הגדרה פוליטית של המנהל הציבורי 4 | שיעור 2 4 | היבטים פוליטיים של המנהל הציבורי 5 | הגדרה חוקית של המנהל הציבורי 6 | שיעור 3 6 | הגדרה מנהלית של המנהל הציבורי 6 | הגדרה מקצועית של …

מחיר: ₪60.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן