איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא השפה הערבית

השפעת הדיגלוסיה על התפתחות מודעות הפונולוגית ותהליך רכישת הקריאה אצל ילדים דוברי ערבית ביחס למצבם החברתי-כלכלי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3997

תקציר: השפעת הדיגלוסיה על התפתחות מודעות הפונולוגית ותהליך רכישת הקריאה אצל ילדים דוברי ערבית ביחס למצבם החברתי-כלכלי | | תוכן עניינים | מבוא 2 | רקע תיאורטי 4 | רכישת שפת אם 4 | קריאה – רקע וגישות 5 | קשיים ברכישת השפה הערבית 6 | דיגלוסיה בערבית 7 | דיון …

מחיר: ₪213.00

השפעת כישורי שפה בשפת האם ועמדות כלפי השפה השניה על רכישת שפה שניה בבית ספר דו-לשוני

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 10550

תקציר: השפעת כישורי שפה בשפת האם ועמדות כלפי השפה השניה על רכישת שפה שניה בבית ספר דו-לשוני | | תוכן העניינים | מבוא 2 | מודל התפתחותי 4 | עמדות תלמידים כלפי השפה הערבית והשפעתן על הישגים 4 | ערבית ועברית בקרב שני העמים במדינת ישראל 6 | מעמד השפה …

מחיר: ₪350.00

הפערים במדיניות הלשונית כלפי השפה הערבית והשפה הרוסית בישראל ועמדות הציבור לגבי המדיניות הלשונית הראויה

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 3963

תקציר: הפערים במדיניות הלשונית כלפי השפה הערבית והשפה הרוסית בישראל ועמדות הציבור לגבי המדיניות הלשונית הראויה | תוכן העניינים | 1. מבוא 3 | 2. סקירת ספרות 4 | 3. שאלת המחקר 8 | 4. מתודולוגיה 9 | 5. ממצאי הניתוח 10 | א. מקורות רשמיים של גופי …

מחיר: ₪170.00

תכנית פרוייקט מפגשי תלמידי תיכון יהודיים עם תלמידי תיכון ערביים – תכנון יישום והערכה

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 6546

תקציר: הסכסוך הערבי יהודי מונצח ומוזן על ידי השסע והפערים בין החברה הערבית לחברה היהודית. תהליך של סליחה ופיוס הנו הכרחי ליישוב סכסוכים על פי תיאוריית המגע, אשר גורסת כי רק דיאלוג בלתי אמצעי בין הצדדים יכול ליצור פרשנות חדשה לאחר וכי מגע ישיר עשוי להביא לדה-לגיטימציה של …

מחיר: ₪224.00

מהו הקשר בין מודעות מורפולוגית בשפה הערבית לבין לקויות למידה?

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 5915

תקציר: מהו הקשר בין מודעות מורפולוגית בשפה הערבית לבין לקויות למידה? | תוכן העניינים | 1. מודעות מורפולוגית 3 | 1.1. התפתחות המודעות המורפולוגית 4 | 2. מודעות מורפולוגית בקריאה ובהבנת הנקרא 6 | 3. מורפולוגיה בערבית 11 | 4. ליקוי למידה ומורפולוגיה 16 | רשימת מקורות 18 …

מחיר: ₪114.00

כיצד נקשרת דיגלוסיה ליכולת הקריאה והאיות של תלמידים מן המגזר הערבי בתחילת דרכם?

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 12351

תקציר: כיצד נקשרת דיגלוסיה ליכולת הקריאה והאיות של תלמידים מן המגזר הערבי בתחילת דרכם? | תוכן עניינים | תודות III | תוכן עניינים IV | תקציר V | רשימת טבלאות VI | מבוא 7 | רקע תיאורטי 10 | רכישת הקריאה 10 | העיבוד הפונולוגי ברכישת הקריאה 11 …

מחיר: ₪320.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: