איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא יישוב סכסוכים

פתרון סכסוכי לשון הרע בהליכי גישור – המצוי והרצוי

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 9629

תקציר: פתרון סכסוכי לשון הרע בהליכי גישור – המצוי והרצוי | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירה 4 | 2.1. הליכים ליישוב סכסוכים 4 | 2.2. הליך הגישור 5 | 2.3. התפתחות הליך הגישור (תנועת ה-ADR) 10 | 2.4. העלייה בתהליכי גישור 13 | 2.5. תפיסת בית המשפט …

מחיר: ₪396.00

הסכמי סחר ואמנות בינלאומיות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2530

תקציר: הסכמי סחר ואמנות בינלאומיות | | תקציר מנהלים | הכלכלה העולמית מתבססת כבר מאות רבות של שנים על יצוא וייבוא של מוצרים, וזאת בזכות עיקרון היחסות הקובע, כי בכל מדינה יש יתרונות שמאפשרים לה לגדל ולייצר מוצרים ומאכלים ייחודיים, בזכות מזג האוויר, ידע או מומחיות …

מחיר: ₪100.00

ניתוח המשא ומתן בין אלוהים לאברהם בנושא החרבת העיר סדום

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5168

תקציר: תוכן עניינים | מבוא 2 | רקע תיאורטי 4 | משא ומתן 4 | טקטיקות בניהול משא ומתן 5 | ערכים בניהול משא ומתן 7 | רקע היסטורי 9 | אברהם אבינו – רקע 9 | ההיסטוריה של סדום 11 | אירוע סדום 12 | המפגש עם שלושת האורחים 10 | ניתוח ודיון 14 | סיכום ומסקנות 19 | …

מחיר: ₪400.00

אתיקה וניגוד עניינים בהליכי גישור

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8425

תקציר: תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. רקע תיאורטי 4 | 2.1. מהי אתיקה 4 | 2.2. מהות הגישור 5 | 2.3. ניגוד עניינים 12 | 2.4. התנהגותו וחובתו של מגשר 13 | 2.5. דרכים לפתרון בעיות אתיות 18 | 3. סיכום ומסקנות 21 | 4. ביבליוגרפיה 23 | מבוא | התפתחות הגישור במהלך השנים …

מחיר: ₪290.00

מתודות גישור ליישוב סכסוכים בקיבוץ

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 9525

תקציר: מתודות גישור ליישוב סכסוכים בקיבוץ | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירה תאורטית 3 | 2.1. הליכים ליישוב סכסוכים 3 | 2.2. הליך הגישור 4 | 2.3. התפתחות הליך הגישור 9 | 2.4. ההגמוניה בתהליכי הגישור 12 | 2.5. תפיסת בית המשפט את הליכי הגישור 13 | 2.6. …

מחיר: ₪330.00

השפעת חשיפה למידע על פגיעה בין קבוצות המצויות בסכסוך על רמת הרצון לפיוס של חברי הקבוצות

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 6702

תקציר: השפעת חשיפה למידע על פגיעה בין קבוצות המצויות בסכסוך על רמת הרצון לפיוס של חברי הקבוצות | תוכן | מבוא 3 | סקירת ספרות 4 | תהליכים פסיכולוגיים בבסיס הקורבנות התחרותית 4 | השפעות הקורבנות התחרותית על הקבוצות 5 | התגברות על קורבנות תחרותית והעלאת הרצון לפיוס …

מחיר: ₪210.00

קורבנות תחרותית בין קבוצות הנאבקות זו בזו – סקירת ספרות

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1850

תקציר: קורבנות תחרותית בין קבוצות הנאבקות זו בזו |   | תוכן הענינים | מבוא 3 | הגדרת המושג קורבנות תחרותית 3 | תהליכים פסיכולוגיים בבסיס הקורבנות התחרותית 4 | השפעות הקורבנות התחרותית על הקבוצות 5 | סיכום והצעה למחקר עתידי 7 | ביבליוגרפיה 8 |   | מבוא | סקירה זו עוסקת בקורבנות …

מחיר: ₪180.00

האם ספורט מסייע להשכנת שלום? ניתוח פעולות הועד האולימפי בקוריאה הדרומית

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 4512

תקציר: האם ספורט מסייע להשכנת שלום? ניתוח פעולות הועד האולימפי בקוריאה הדרומית | תוכן העניינים | מבוא 2 | פרק תאורטי 4 | השכנת שלום 4 | תפקיד הספורט בהשכנת שלום 6 | ניתוח המקרה 8 | הועד האולימפי 8 | תפקיד הועד האולימפי בהשכנת שלום 9 | …

מחיר: ₪275.00

תכנית פרוייקט מפגשי תלמידי תיכון יהודיים עם תלמידי תיכון ערביים – תכנון יישום והערכה

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 6546

תקציר: הסכסוך הערבי יהודי מונצח ומוזן על ידי השסע והפערים בין החברה הערבית לחברה היהודית. תהליך של סליחה ופיוס הנו הכרחי ליישוב סכסוכים על פי תיאוריית המגע, אשר גורסת כי רק דיאלוג בלתי אמצעי בין הצדדים יכול ליצור פרשנות חדשה לאחר וכי מגע ישיר עשוי להביא לדה-לגיטימציה של …

מחיר: ₪224.00

יישוב סכסוכים בעבודה – דרכים אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים בעבודה

       מספר מילים: 5540

תקציר: יישוב סכסוכים בעבודה - דרכים אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים בעבודה | מגישה | ת"ז: | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. יחסי עבודה וסכסוך עבודה 3 | 2.1. מערכת יחסי עבודה 3 | 2.2. סכסוך עבודה 3 | 3. הדרכים האפשריות ליישובו של סכסוך עבודה פרטי …

מחיר: ₪200.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: