איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא מדיניות חינוך

ניתוח מדיניות חינוך בנושא תכניות מבדלות וצמצום פערים בחינוך לתלמידים יוצאי אתיופיה

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 2196

תקציר: ניתוח מדיניות חינוך בנושא תכניות מבדלות וצמצום פערים בחינוך לתלמידים יוצאי אתיופיה | תוכן עניינים | מבוא 2 | תיאור המדיניות 2 | ניתוח המדיניות 3 | שיוויון אופקי 3 | שיוויון אנכי 3 | שיוויון הזמדנויות 4 | השלכות נוספות של הבידול 4 | מסקנות 5 …

מחיר: ₪109.00

שיטת השוברים בחינוך (שיטת הוואוצ'רים) – טיעונים בעד ונגד

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 682

תקציר: שיטת השוברים בחינוך (שיטת הוואוצ'רים) – טיעונים בעד ונגד | תוכן עניינים | מבוא 2 | שיטת השוברים 2 | דוגמאות למדינות בהן קיימת שיטת השוברים 2 | טיעונים בעד ונגד שיטת השוברים 3 | טיעונים בעד שיטת השוברים 3 | טיעונים נגד שיטת השוברים 4 | …

מחיר: ₪89.00

מימון ציבורי: כלים תיאורטיים של מימון ציבורי

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 769

תקציר: מימון ציבורי: כלים תיאורטיים של מימון ציבורי | תוכן עניינים | תקציר התיאוריה 1 | התובנות שלי מהתיאוריה 2 | יישום התיאוריה על דוגמא מתחום החינוך 3 | תקציר התיאוריה | חלק הראשון בתיאוריה הוא מקסימיזציה של תועלת. המקסימיזציה של תועלת מתבצעת בשני שלבים. בשלב הראשון משווים …

מחיר: ₪82.00

סיכום הקורס: כלכלת חינוך (מבוא למדיניות חינוך כלכלית) – מחברת קורס מלאה

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 4142

תקציר: כלכלת החינוך | מבוא למדיניות חינוך כלכלית | תוכן עניינים | שיעור ראשון 2 | מחסור, בחירה, ויתור 2 | השקעה וצמיחה כלכלית 3 | שיעור שני 3 | שלוש בעיות יסוד בכלכלה 3 | תחרות משוכללת 5 | שיעור שלישי 5 | תחרות משוכללת, ניאו ליברליזם …

מחיר: ₪51.00

מדיניות מימון חינוך בעידן המידע

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 607

תקציר: מדיניות מימון חינוך בעידן המידע | תוכן עניינים | מדיניות מימון חינוך בעידן המידע 1 | השפעות המחקר הכלכלי על הדיון המדיני ועל מדיניות החינוך 2 | דוגמא מישראל 3 | מדיניות מימון חינוך בעידן המידע | לחינוך יש מימד כלכלי הן בשל העלות הכלכלית של החינוך …

מחיר: ₪60.00

ניתוח מקרים בנושא מדיניות חינוך (עבודה מסכמת בקורס: מדיניות חינוך בישראל – היבטים אידיאולוגיים, פוליטיים ומבניים)

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1446

תקציר: ניתוח מקרים בנושא מדיניות חינוך | עבודה מסכמת בקורס: מדיניות חינוך בישראל – היבטים אידיאולוגיים, פוליטיים ומבניים | תוכן עניינים | מבוא 1 | ניתוח הכתבה: אם הם קוראים לך חזיר במשטרה – זה לא אישי, אבל כמנהלת בית ספר, זה מאד אישי 1 | ניתוח הכתבה …

מחיר: ₪163.00

ניתוח מדיניות חינוכית

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 2029

תקציר: ניתוח מדיניות חינוך | תוכן עניינים | מבוא 1 | ניתוח מסמך המדיניות "בת מצווה לכוח המשימה הלאומי לקידום החינוך (ועדת דוברת): מה השתנה?" 1 | מסמך המדיניות "שוויון ורב-תרבותיות בחינוך הציבורי: מחשבות על ההווה והצעות לעתיד" 3 | מסמך המדיניות "ההתפתחויות במערכת החינוך בעשור האחרון" 4 …

מחיר: ₪120.00

ניתוח אירוע במדיניות חינוך – יום לימודים ארוך

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1819

תקציר: ניתוח אירוע במדיניות חינוך - יום לימודים ארוך | תוכן עניינים | ניתוח על פי Ball (2012) 1 | ניתוח על פי Brown (2013) 2 | ניתוח על פי Rizvi & Engel (2009) 4 | רשימת מקורות 5 | העבודה מנתחת את הכתבה "יום לימודים ארוך" (עמית, …

מחיר: ₪118.00

ניתוח אירוע במדיניות חינוך: הביקורת על קמרון בעקבות התקפתו על בתי הספר החלשים

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1839

תקציר: ניתוח אירוע במדיניות חינוך: הביקורת על קמרון בעקבות התקפתו על בתי הספר החלשים | תוכן עניינים | מבוא 1 | תיאור המקרה 1 | ניתוח המקרה 2 | רשימת מקורות 6 | מבוא | הכתבה מתארת את ההכרזה של ראש ממשלת בריטניה, המחמירה עם בתי הספר החלשים …

מחיר: ₪139.00

רב תרבותיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 6007

תקציר: רב תרבותיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירה ספרותית 4 | החינוך בישראל - רקע 4 | שוויון הזדמנויות בחינוך 4 | תרבות ורב-תרבותיות 5 | רב-תרבותיות בחברה הישראלית 6 | הפערים במערכת החינוך 8 | חינוך לרב תרבותיות 10 | …

מחיר: ₪140.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: