איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא ניהול משאבי אנוש

‏‏סיכום הקורס ניהול משאבי אנוש

       מספר מילים: 8392

תקציר: סיכום הקורס ניהול משאבי אנוש 10279‎ | תוכן | יחידה 1 – מבוא 1 | ניהול משאבי אנוש – תחומים והגדרות 1 | מהו ניהול משאבי אנוש 1 | עבודתם של מנהלים 1 | פילוסופיה ניהולית לעומת מדיניות ניהולית 1 | התפתחות ניהול משאבי אנוש בפרספקטיבה היסטורית …

מחיר: ₪60.00

שיפור תהליכי איתור ומיון מדריכים ליחידת בית הספר למקצועות הטכניים של חיל האויר

       מספר מילים: 8282

תקציר: שיפור תהליכי איתור ומיון מדריכים ליחידת בית הספר למקצועות הטכניים של חיל האויר | תוכן עניינים | 1. מבוא 3 | 1.1. רקע 3 | 1.2. ביאור מושגים 3 | 1.3. חיל האוויר 4 | 1.4. יחידת ביסל"ט 4 | 1.5. דרכו של מק"ס 6 | 1.6. …

מחיר: ₪282.00

לחץ ושחיקה

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 2221

תקציר: בשנים האחרונות קיימת התעניינות גוברת בעולם וגם בארץ בנושא "לחץ בעבודה", איך משפיע הלחץ על העבודה, על היחסים עם הממונה ועל החיים הפרטיים מחוץ לעבודה. | לחץ בעבודה הינו גורם סיכון שמטריד ארגונים רבים ומהווה את אחת הסיבות העיקריות למחלות הנובעות במקום העבודה, במחקרים רבים ניתן …

מחיר: ₪150.00

השפעת אופציות למניות על שכר מנהלים וביצועי החברה (מצגת)

       מספר מילים: 545

תקציר: מצגת של סיכום המאמר: (Schulz & Tubbs, 2006) Stock Options Influence on Manager's Salaries and Firm Performance | השפעת אופציות למניות על שכר מנהלים וביצועי החברה | (10 שקפים) | 1: שער | 2: תקציר | 3: מטרת המחקר | 4: השערות המחקר | 5: שיטת המחקר …

מחיר: ₪51.00

גיוון בהעסקה: חרדים בשוק העבודה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1359

תקציר: גיוון בהעסקה: חרדים בשוק העבודה |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | סקירת ספרות 4 | גיוון תעסוקתי 4 | גיוון תעסוקתי בישראל 4 | השלכות ההעסקה המגוונת 5 | מסקנות 7 | ביבליוגרפיה 8 |   | מבוא | אסטרטגיית משאבי אנוש הינה נגזרת של אסטרטגיית החברה, והיא מהווה תשתית תומכת …

מחיר: ₪88.00

סיכום קורס – מבוא לשירותי אנוש

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 25216

תקציר: סיכום קורס – מבוא לשירותי אנוש | תוכן עניינים | מבוא לשירותי אנוש 2 | מגמות ומושגי יסוד 2 | חלקם של שירותים בפעילות הכלכלית במשק 6 | מהו שירות / מוצר שירות 7 | תהליך היצירה והצריכה של שירות/מוצר שירות 9 | שירותי אנוש: תחום העוסק …

מחיר: ₪60.00

עבודת גמר: ניתוח מסלול פיתוח קריירה לעובדים בסוכנות ביטוח

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4299

תקציר: עבודת גמר: ניתוח מסלול פיתוח קריירה לעובדים בסוכנות ביטוח |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | תיאור הארגון 3 | על הארגון 3 | ערכים 3 | מבנה ארגוני 4 | פיתוח קרירה בארגון 5 | הגישה האסטרטגית למשאבי אנוש 7 | פיתוח מסלולי קרירה לעובדים 7 | מסקנות 10 | המלצות לשימור 10 …

מחיר: ₪220.00

הקשר בין הון חברתי לנטיות עזיבה בקרב רכזות: האפקט המתווך של שחיקה והזדהות ארגונית

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6987

תקציר: הקשר בין הון חברתי לנטיות עזיבה בקרב רכזות תעסוקה: האפקט המתווך של שחיקה והזדהות ארגונית | תוכן עניינים | 1. מבוא 3 | 2. סקירת ספרות 6 | 2.1. משתני המחקר 6 | שחיקה 6 | נטיות עזיבה 7 | הזדהות ארגונית 7 | הון חברתי-ארגוני 8 …

מחיר: ₪380.00

פתרון מבחן גמר בקורס: שיטות מחקר איכותניות בניהול משאבי אנוש

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1775

תקציר: שיטות מחקר איכותניות בניהול משאבי אנוש | בחינת גמר | מועד מיוחד 08.6.2021 | חומרי עזר: מצגות הקורס ומאמרי החובה מתוך הסילבוס | אורך הבחינה: שעתיים וחצי (150 דקות) | הנחיות כלליות: | 1. קראו בעיון את השאלות והקדישו זמן לארגון תשובותיכם/ן. | 2. הקפידו לבסס את תשובותיכם/ן על …

מחיר: ₪84.00

מטלת סיום בקורס: התנהגות ארגונית מיקרו מאקרו

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2044

תקציר: הקריה האקדמית אונו | קורס התנהגות ארגונית מיקרו מאקרו, עבודת סיום הקורס | קמפוס חיפה, שנה"ל תשפ"א | הנחיות כלליות: | עבודה זו מהווה 100% מציון הקורס. עליכם להכין אותה בזוגות ואת סעיף הרפלקציה כותב כל סטודנט לחוד. העבודה כוללת 3 ניתוחי אירוע ושאלת רפלקציה: …

מחיר: ₪117.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: