איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא ספורט תחרותי

הבדלים בין ספורטאים יחידניים לבין ספורטאים קבוצתיים בחרדה לפני תחרויות והקשר בין חרדה לקשיי הירדמות (מצגת)

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 799

תקציר: מצגת בנושא: הבדלים בין ספורטאים יחידניים לבין ספורטאים קבוצתיים בחרדה לפני תחרויות והקשר בין חרדה לקשיי הירדמות (11 שקפים) | 1: שער | 2: נושא המחקר | 3-5: רקע תיאורטי | 6: השערות המחקר | 7: שיטת המחקר | 8-9: ממצאים | 10: דיון | 11: ביבליוגרפיה

מחיר: ₪60.00

חרדה לפני תחרויות אצל ספורטאים מקצועיים

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3634

תקציר: חרדה לפני תחרויות אצל ספורטאים מקצועיים | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 4 | חרדה 4 | חרדה תחרותית 6 | גורמים פסיכולוגים המשפיעים על ספורטאים 5 | השפעות חרדה לפני תחרויות 7 | מתודולוגיה 9 | אוכלוסיית המחקר 9 | כלי המחקר 9 | הליך המחקר 10 | …

מחיר: ₪270.00

השפעת ההשתתפות בספורט קבוצתי על רכישת מיומנויות חברתיות ורגשיות

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 3826

תקציר: השפעת ההשתתפות בספורט קבוצתי על רכישת מיומנויות חברתיות ורגשיות |   | תוכן העניינים | מבוא 3 | מוטיבציה ולכידות בספורט קבוצתי 4 | פיתוח שיתוף פעולה - תחרותיות מול קבוצתיות 7 | אינטליגנציה רגשית 10 | החשיבות של אינטליגנציה רגשית לעיסוק בספורט 10 | דיון 12 | רשימת מקורות 14 | | …

מחיר: ₪283.00

הקשר בין השתתפות בפעילות ספורטיבית קבוצתית לבין כישורים חברתיים בקרב תלמידי בית ספר יסודי

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 1827

תקציר: הקשר בין פעילות גופנית קבוצתית לבין כישורים חברתיים בקרב תלמידי בית ספר יסודי | תוכן עניינים | מבוא 3 | פעילות גופנית בקרב תלמידי בתי ספר יסודיים 4 | ספורט 5 | ספורט קבוצתי תחרותי 5 | כישורים חברתיים 6 | פתרון בעיות 7 | דיון ומסקנות …

מחיר: ₪195.00

"גלאט כושר" – תפיסות של נשים חרדיות את ההשתתפות בספורט הישגי

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 7646

תקציר: "גלאט כושר" - תפיסות של נשים חרדיות את ההשתתפות בספורט הישגי | מגישה: | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 4 | העיסוק בספורט הישגי 4 | השתתפות נשים בספורט הישגי 5 | העיסוק בספורט בחברה החרדית 6 | ספורט במקורות היהודים …

מחיר: ₪260.00

התפתחות האינטליגנציה הרגשית בקרב נוער בעל מאפייני סיכון העוסק בספורט

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 4878

תקציר: הפקולטה למדעי החברה והרוח | החוג לחינוך | התפתחות האינטליגנציה הרגשית בקרב נוער בעל מאפייני סיכון העוסק בספורט | קורס: סמינריון הפרעות נוירולוגיות והשלכותיהן בחינוך | בהנחיית: ד"ר יוסי לזר | מגיש: | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 4 | נוער …

מחיר: ₪269.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: