איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא עבריינות

מחברת קורס עבריינות נוער

       מספר מילים: 6735

תקציר: סיכום הקורס עבריינות נוער | תוכן עניינים | שיעור 1 2 | נתונים בארץ 2 | שיעור 2 3 | המאמר בין ענישה לשיקום 4 | שיעור 3 6 | המשך המאמר בין ענישה לשיקום. 6 | במשפט 7 | הפסיקה – גישה שיקומית? 7 | רצח …

מחיר: ₪50.00

עבודת סיום בקורס: מבוא לקרימינולוגיה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2300

תקציר: הקורס במבוא לקרימינולוגיה - עבודת סיום | מועד הגשת/סיום המבחן: יום חמישי 30.9.21 בשעה 23:55 | שאלה מס' 1 - שאלת חובה: לפניך שלושה מושגים. יש להגדיר את כולם על פי הדוגמה. מהאינטרנט (30 נקו', 10 נקו' למושג) | 1. אטביזם | 2. אפילפטואידיות | 3. יחסיות …

מחיר: ₪110.00

מקור העבריינות – גנטי או סביבתי?

       מספר מילים: 2166

תקציר: מקור העבריינות – גנטי או סביבתי? | תוכן עניינים | 1 מבוא 2 | 2 גנטי מול סביבתי (Nature vs. Nurture) 3 | 3 התפתחות המחקר בתחום המקורות הגנטיים של העבריינות 5 | 4 עבריינות וגנטיקה – ממצאים אמפיריים 7 | 5 מקורות 9 |   | 1 מבוא | בשל חשיבותה והיקפה של תופעת העבריינות, ישנה התעניינות …

מחיר: ₪80.00

עבריינות נשים: מגמות, גורמים ומאפיינים

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 4919

תקציר: עבריינות נשים: מגמות, גורמים ומאפיינים | תוכן עניינים | מבוא 2 | עבריינות בקרב נשים 2 | גורמים לעבריינות נשים 4 | עבירות צווארון על ידי נשים 8 | סיכום ומסקנות 12 | ביבליוגרפיה 14 | מבוא | השכיחות של מאסר של נשים הולכת וגוברת בשנים האחרונות. …

מחיר: ₪122.00

יחסים רומנטיים בגיל ההתבגרות וההשלכות הפסיכולוגיות על חיי המתבגר

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2565

תקציר: יחסים רומנטיים בגיל ההתבגרות וההשלכות הפסיכולוגיות על חיי המתבגר | תוכן עניינים | מבוא 3 | מערכות יחסים רומנטיות בגיל ההתבגרות 3 | מערכות יחסים רומנטיות והתנהגות מינית בקרב מתבגרים 6 | חשיבותן מערכות היחסים הרומנטיות בגיל ההתבגרות 6 | התנהגות סיכונית בגיל ההתבגרות ומערכות יחסים רומנטיות …

מחיר: ₪100.00

סמכות הורית ואלימות בנות

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 9190

תקציר: תוכן העניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירה ספרותית 5 | סמכות הורית 5 | סגנונות סמכות הורית 6 | פוסט-מודרניזם - הגדרה 7 | מאפייני החברה הפוסט-מודרנית 8 | המשפחה בעידן הפוסט מודרני 10 | סמכות הורית בעידן הפוסט-מודרני 11 | השחיקה בסמכות ההורית …

מחיר: ₪175.00

קטינים עוברי עבירה – מאפיינים ייחודיים המצדיקים יחס שונה למעצר בשל מסוכנות

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 9241

תקציר: תוכן עניינים | מבוא 3 | סקירת ספרות 4 | הגדרת המסוכנות: בסוציולוגיה ובמשפט 4 | מאפיינים ייחודים של נוער עובר חוק והשלכתם על ההליך הפלילי 6 | מעצר עד תום ההליכים 13 | מסוכנות 18 | הערכת מסוכנות 21 | מאפייני גיל - במעצר לפני הגשת …

מחיר: ₪299.00

עמדותיהם של נשים וגברים ביחס לשיקום אסירים

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 9308

תקציר: עמדותיהם של נשים וגברים ביחס לשיקום אסירים | תוכן עניינים | מבוא 1 | סקירת ספרות 2 | שיקום – רקע כללי 2 | הגדרות 3 | שיקום אסירים 4 | שיקום אסירים בארץ ובעולם – יסודות לשיקום חיוני 5 | שיקום אסירים בישראל 6 | דרכי …

מחיר: ₪271.00

העבריין נחמן פרקש כמקרה בוחן לפאניקה מוסרית במדינת ישראל כחברה בהתהוות (הצעת מחקר)

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 3675

תקציר: העבריין נחמן פרקש כמקרה בוחן לפאניקה מוסרית במדינת ישראל כחברה בהתהוות | The criminal Nahman Farkash as a case study for moral panic in Israel as an early stages society | | תוכן עניינים | מבוא 2 | פאניקה מוסרית 3 | פאניקה מוסרית בעולם ובישראל 4 …

מחיר: ₪140.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: