איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא פסיכולוגיה ארגונית

סיכום הקורס פסיכולוגיה ארגונית (סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה ארגונית)

       מספר מילים: 10640

תקציר: סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה ארגונית | תוכן עניינים | שיעור #1 מבוא 2 | מהי פסיכולוגיה ארגונית/תעשייתית? 2 | תתי תחומים בפסיכולוגיה ארגונית 2 | שיעור #2 שיטת העדשות 2 | גישת העדשות 2 | העדשה האסטרטגית 3 | ניתוח ארגוני על פי הגישה האסטרטגית: קוים מנחים 4 …

מחיר: ₪50.00

מטלת ניתוח מאמר – היחסים בין עבודת רגשות, ביצועים בעבודה ותחלופה

       מספר מילים: 224

תקציר: מטלת ניתוח מאמר - היחסים בין עבודת רגשות, ביצועים בעבודה ותחלופה | קיראו את המאמר: Relationships between emotional labor, job performance, and turnover (Goodwin et al., 2011). | כתבו: | 1) מה הם המשתנים במאמר? | 2) מה הן שאלות המחקר במאמר? | 3) איך המחקר מוסיף …

מחיר: ₪56.00

תכנית התערבות: עבודה צוותית בהתערבות ארגונית בתקשורת ארגונית

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3176

תקציר: תכנית התערבות: עבודה צוותית בהתערבות ארגונית בתקשורת ארגונית | תוכן עניינים | מבוא 3 | הצגת הארגון: "אפלייטק" 3 | הבעיות בעטיין הוזמן צוות הייעוץ 3 | הצגה תמציתית של האבחון - ממצאים, מסקנות והמלצות 4 | ממצאים 4 | מסקנות 5 | המלצות 6 | סיכום …

מחיר: ₪187.00

הקשר בין לחץ לבין מוטיבציה, מאמץ בעבודה ומחוברות לעבודה, בהשוואה בין עבודה מהבית ועבודה מהמשרד (מצגת)

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2083

תקציר: מצגת בנושא: הקשר בין לחץ לבין מוטיבציה, מאמץ בעבודה ומחוברות לעבודה, בהשוואה בין עבודה מהבית ועבודה מהמשרד (24 שקפים) | 1: שער | 2-5: רקע תיאורטי | 6: שאלת המחקר | 7: השערות המחקר | 8-11: משתני המחקר | 12-14: שיטת המחקר | 15-19: ממצאים | 20: …

מחיר: ₪94.00

עבודה מרחוק ועבודה מהמשרד – מבט משווה על מוטיבציה, לחץ, מאמץ בעבודה, מחוברות וצדק

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 7185

תקציר: עבודה מרחוק ועבודה מהמשרד – מבט משווה על מוטיבציה, לחץ, מאמץ בעבודה, מחוברות וצדק | תוכן עניינים | תקציר 3 | מבוא 4 | סקירת ספרות 6 | עבודה מרחוק 6 | מוטיבציה 7 | לחץ 9 | מאמץ בעבודה 10 | מחוברות לעבודה 11 | צדק 12 | מתודולוגיה 14 | אוכלוסיית המחקר 14 | כלי המחקר 15 …

מחיר: ₪397.00

השפעת העבודה מרחוק על המחויבות הארגונית – מחקר כמותי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3907

תקציר: השפעת העבודה מרחוק על המחויבות הארגונית | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 4 | עבודה מרחוק 4 | עבודה מהבית בעידן הקורונה 5 | מחויבות ארגונית 5 | השפעת העבודה מהבית על המחויבות הארגונית 7 | מתודולוגיה 9 | משתתפי המחקר 9 | כלי המחקר 10 | הליך …

מחיר: ₪293.00

השפעת המעבר לעבודה מרחוק בעידן הקורונה על המחויבות הארגונית ופיתוח הקריירה של העובדים – מחקר איכותני

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6634

תקציר: השפעת המעבר לעבודה מרחוק בעידן הקורונה על המחויבות הארגונית ופיתוח הקריירה של העובדים | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | רקע תיאורטי 4 | עבודה מרחוק 4 | מחויבות ארגונית 5 | פיתוח קריירה 7 | השפעת עבודה מרחוק על המחויבות הארגונית 8 | השפעת העבודה מרחוק על …

מחיר: ₪295.00

הקשר בין צדק ארגוני לבין הערכה עצמית

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2882

תקציר: תוכן עניינים | תקציר מנהלים 2 | רקע ומטרות 3 | רקע תיאורטי 3 | צדק ארגוני 3 | הערכה עצמית 3 | מטרות 4 | שיטה 5 | הליך המחקר 5 | משתתפי המחקר 5 | כלי המחקר 6 | ממצאים 7 | מסקנות והשלכות 9 | רשימת מקורות 11 | נספחים 12 | תקציר מנהלים | המטרה המרכזית …

מחיר: ₪112.00

הקשר בין ערכי תרבות לבין התנהגות אזרחית ארגונית

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3784

תקציר: הקשר בין ערכי תרבות לבין התנהגות אזרחית ארגונית |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | רקע תאורטי 3 | התנהגות אזרחית ארגונית 3 | ערכי תרבות 4 | השפעות דמוגרפיות על ערכי תרבות 8 | הקשר בין התנהגות אזרחית ארגונית לבין ערכי תרבות 9 | סיכום 12 | ביבליוגרפיה 13 |   | …

מחיר: ₪110.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: