איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא צרכים מיוחדים

תפיסת מורות משלבות את הילדים בעלי הצרכים המיוחדים בכיתות הרגילות בבית הספר היסודי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 16151

תקציר: תפיסת מורות משלבות את הילדים בעלי הצרכים המיוחדים בכיתות הרגילות בבית הספר היסודי | | תוכן עניינים | 1. תקציר 2 | 2. מבוא 3 | 3. רקע תיאורטי 5 | 3.1. חינוך מיוחד 5 | 3.2. שילוב 5 | 3.3. אמפתיה 7 | 3.4. מורות משלבות והיכולת שלהן לאמפתיה 7 | …

מחיר: ₪390.00

תפיסות חינוכיות של מנהלי בתי ספר לגבי שילוב והכלת תלמידים עם שונויות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 14089

תקציר: תפיסות חינוכיות של מנהלי בתי ספר לגבי שילוב והכלת תלמידים עם שונויות | | | תוכן העניינים | 1. תקציר 1 | 2. מבוא 2 | 3. סקירת ספרות 4 | 3.1.1. שילוב (integration) 5 | 3.1.2. הכלה והכלה חינוכית (Educational Inclusive) 8 | 3.1.3. הדרה (Exclusive) 10 | 3.2. תהליכים מכילים ומדירים במערכת החינוך 12 …

מחיר: ₪232.00

הילד המתקשה – סוגיות נבחרות בהדרכת הורים, ניתוח הספר: 'שבויה בעצמה – מיומנה של אם"

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3526

תקציר: תוכן עניינים | מבוא 2 | פרק א' – ניתוח הספר 3 | פרק ב' – מישור אישי 6 | סיכום 8 | ביבליוגרפיה 9 | מבוא | בשנים האחרונות עוסקים אנשי חינוך וחוקרים בסוגיית שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. מדובר בסוגיה טעונה מאוד לאור הרגישות הרבה לנושא, הן מצד …

מחיר: ₪100.00

מדיניות שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים בישראל: ניתוח ביקורתי והשוואה לנעשה בעולם

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 2097

תקציר: מדיניות שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים בישראל: ניתוח ביקורתי והשוואה לנעשה בעולם |   | תוכן העניינים | מבוא 2 | הצגת המקרה וניתוחו 3 | המדיניות המוצהרת כפי שבאה לידי ביטוי במסמכים שונים 3 | תהליך יישום המדיניות ותוצאותיה 4 | המדיניות במדינות אחרות בעולם 5 | מחקרים …

מחיר: ₪220.00

היבטים לימודיים וחברתיים של שילוב ילדים עם לקות למידה בכיתות רגילות

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 4478

תקציר: היבטים לימודיים וחברתיים של שילוב ילדים עם לקות למידה בכיתות רגילות |   | תוכן העניינים | 1. לקויות למידה 3 | 1.1. הגדרה 3 | 1.2. מאפיינים של לקויות למידה 5 | 1.3. סוגים של לקויות למידה 7 | 2. שילוב תלמידים עם לקות למידה 9 | 2.1. גישות שונות בשילוב 9 …

מחיר: ₪291.00

תרומתה של פעילות ספורטיבית לטיפול בילדים עם מוגבלויות

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 7977

תקציר: תרומתה של פעילות ספורטיבית לטיפול בילדים עם מוגבלויות | תוכן העניינים | 1. מבוא 1 | 2. סקירת ספרות 2 | 2.1. ספורט בחינוך 2 | 2.1.1. ספורט בחינוך 2 | 2.1.2. ספורט בחינוך המיוחד 6 | 2.2. ילדים בעלי צרכים מיוחדים 7 | 2.2.1. מהם צרכים …

מחיר: ₪240.00

עמדות מורים כלפי שילוב ילדי החינוך המיוחד בכיתה הרגילה

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 4112

תקציר: מכללת אורנים | הפקולטה ללימודים מתקדמים | נושא העבודה: עמדות מורים כלפי שילוב ילדי החינוך המיוחד בכיתה הרגילה | תוכן עניינים | 1. רקע תיאורטי 3 | 1.1. הדרה חברתית והכלה 3 | 1.2. שילוב בחינוך 4 | 1.3. הקשיים שנובעים ממדיניות השילוב 5 | 1.4. תחושת …

מחיר: ₪220.00

שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך רגיל

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 5198

תקציר: שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך רגיל | מאת: | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 3 | שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך רגיל - הגדרה ורקע 3 | מודלים לשילוב 4 | כיתה הטרוגנית כמודל שילוב 4 | קשיים נפוצים 5 | התמודדות …

מחיר: ₪319.00

תרומתה של למידה פעילה לילדי חינוך מיוחד בגיל הרך

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 3654

תקציר: תרומתה של למידה פעילה לילדי חינוך מיוחד בגיל הרך | מרצה: | מגישה: | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 3 | מהו המיוחד בחינוך המיוחד? 3 | שיטות לימוד בחינוך המיוחד 5 | הוראה ולמידה פעילה 7 | למידה פעילה וחינוך מיוחד בגיל הרך 9 | מסקנות ודיון 11 | ביבליוגרפיה 13 …

מחיר: ₪180.00

תפיסות של מורים בחינוך הרגיל לגבי התמודדותם עם תלמידי חינוך מיוחד המשולבים בכתה הרגילה

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 12220

תקציר: תפיסות של מורים בחינוך הרגיל , בבית הספר הצ'רקסי בכפר כמא, לגבי התמודדותם עם תלמידי חינוך מיוחד המשולבים בכתה הרגילה | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 1 | סקירת ספרות 3 | שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך רגיל 3 | מודלים לשילוב 6 | …

מחיר: ₪220.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: