איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא ראיונות

עבודה סמינריונית: פיתוח כשירות תרבותית ביחידות הייעוץ הפסיכולוגי באוניברסיטאות

       מספר מילים: 37432

תקציר: פיתוח כשירות תרבותית ביחידות הייעוץ הפסיכולוגי באוניברסיטאות | תוכן עניינים | 1. מבוא 1 | 2. רקע 3 | 2.1. הסתגלות ארגוני שירות לשינויים בסביבה 3 | 2.1.1. שירותים פסיכולוגיים כזירת שירות 4 | 2.1.2. שירותים פסיכולוגיים במוסדות להשכלה גבוהה 5 | 2.1.3. שינויים בסביבה הארגונית של …

מחיר: ₪342.00

תפיסות של ילדים לגבי הסיבות להליכה לגן

       מספר מילים: 9130

תקציר: תפיסות של ילדים לגבי הסיבות להליכה לגן | תוכן העניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 3 | רקע היסטורי על הקמת גני ילדים 3 | גני הילדים הראשונים בישראל 4 | מעונות יום /גני ילדים בישראל 5 | מחויבות הגננת על פי משרד החינוך 6 | …

מחיר: ₪360.00

תפיסות נשים לגבי ההתמכרות לעבודה של בני זוגן

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3048

תקציר: תפיסות נשים לגבי ההתמכרות לעבודה של בני זוגן | תוכן עניינים | מבוא 3 | רקע תיאורטי 3 | התמכרות לעבודה - הגדרות 3 | ההשלכות של התמכרות לעבודה 5 | שיטה 6 | ממצאים ודיון 7 | התמכרות ככל התמכרות 7 | השפעות נפשיות ופיזיות על …

מחיר: ₪126.00

השפעת הפעילות הגופנית על הדימוי העצמי בקרב מתבגרים

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8684

תקציר: השפעת הפעילות הגופנית על הדימוי העצמי בקרב מתבגרים | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירת ספרות 3 | 2.1. פעילות גופנית 3 | 2.2. תרומת הפעילות הגופנית לבריאות הפיזית והנפשית 4 | 2.3. פעילות גופנית וגיל 6 | 2.4. דימוי עצמי 7 | 2.5. דימוי עצמי ופעילות גופנית 9 | 3. שאלת המחקר 10 | 4. מתודולוגיה 11 | …

מחיר: ₪355.00

מקומו של שילוב טכנולוגיה בהוראה במעבר מהוראה מסורתית להוראה קונסטרוקטיביסטית

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 7607

תקציר: מקומו של שילוב טכנולוגיה בהוראה במעבר מהוראה מסורתית להוראה קונסטרוקטיביסטית |   | תוכן עניינים | מבוא 4 | סקירת ספרות 5 | אודות הטכנולוגיה 5 | שימוש טכנולוגיה בהוראה 5 | תפקיד המורה בהוראה מתוקשבת 7 | מלמידה מסורתית ללמידה קונסטרוקטיביסטית 9 | חינוך קוגניטיבי 10 | קוגניציה ורמת חשיבה לפי פיאז'ה וויגוצקי 11 …

מחיר: ₪330.00

אשליה של זמינות ורומנטיקה באתרי הכרויות (מצגת)

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1801

תקציר: מצגת בנושא אשליה של זמינות ורומנטיקה באתרי הכרויות (17 שקפים) | 1: כותרת | 2: רציונל המחקר | 3: שאלת המחקר | 4-7: סקירת ספרות | 8-10: שיטה | 11-14: ממצאים | 15: דיון | 16: ביבליוגרפיה | 17: תודה על ההקשבה | העבודה הסמינריונית שעליה המצגת

מחיר: ₪70.00

השתלבות בני העדה האתיופית בשוק העבודה הישראלי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 7766

תקציר: השתלבות בני העדה האתיופית בשוק העבודה הישראלי | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירת ספרות 3 | 2.1. יהדות אתיופיה - רקע ומאפיינים 3 | 2.2. העלייה לישראל 4 | 2.2.1. "מבצע משה" 5 | 2.2.2. "מבצע שלמה" 5 | 2.3. תהליכי הקליטה וההסתגלות של בני …

מחיר: ₪330.00

התמודדות קשישים עם בדידות בעקבות מגיפת הקורונה

       מספר מילים: 13290

תקציר: התמודדות קשישים עם בדידות בעקבות מגיפת הקורונה | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 5 | הזקנה במקורות ובמסורת היהודית 5 | תוחלת החיים ואיכות החיים של קשישים בישראל 7 | היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים של הזקנה 11 | השפעת הבדידות על קשישים 13 | בדידות זקנים בימי מגיפת הקורונה 18 …

מחיר: ₪243.00

תפיסת המורה המחנך לגבי מעורבות הורית וההשפעה על האקלים הכיתתי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6646

תקציר: תפיסת המורה המחנך לגבי מעורבות הורית וההשפעה על האקלים הכיתתי | תוכן עניינים | תקציר 1 | מבוא 2 | רקע תיאורטי 3 | מעורבות הורים 3 | רקע כללי והגדרה 3 | הגורמים לעלייה במעורבות ההורית 5 | ממדי המעורבות ההורית 8 | דפוסי מעורבות 8 | תפיסת מורים את המעורבות ההורית 10 | אקלים …

מחיר: ₪292.00

ההשפעה של עזיבת אורח החיים הדתי של אחד הילדים על התא המשפחתי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4836

תקציר: ההשפעה של עזיבת אורח החיים הדתי של אחד הילדים על התא המשפחתי |   | תוכן עניניים | מבוא 3 | סקירת ספרות 3 | מתודולוגיה 5 | מחקר איכותני 5 | אוכלוסיית המחקר 5 | כלי המחקר 5 | הליך המחקר 5 | אתיקה 6 | ממצאים 6 | חלק א' 7 | חלק ב' 8 | …

מחיר: ₪338.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: