איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא שכיח

דף נוסחאות בסטטיסטיקה

תקציר: דף נוסחאות בסטטיסטיקה, כולל נוסחאות שימושיות לסטטיסטיקה תיאורית ולסטטיסטיקה הסקתית (בדיקת השערות).

מחיר: ₪14.00

פתרון מבחן בסטטיסטיקה

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 417

תקציר: מבחן רב-ברירתי (אמריקאי) בסטטיסטיקה, התשובות הנכונות בקובץ | 1. מה נכון לגבי שונות וסטיית תקן? | א. שתיהן תמיד חיוביות | ב. רק אחת מהן יכולה להיות לפעמים שלילית | ג. רק השונות מושפעת מכל ערכי הסדרה | ד. אף תשובה אינה נכונה | 2. להלן התפלגות גילאים במדגם: | גיל מספר נבדקים …

מחיר: ₪53.00

דף עזר למבחן בסטטיסטיקה (9 עמודים)

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 7349

תקציר: הדף כולל סיכום של הנושאים הבאים: | מושגי יסוד בסטטיסטיקה וסולמות מדידה, מדדי נטייה מרכזית, מדדי פיזור, מדדי מיקום יחסי, התפלגות שכיחויות, הקלדת נתונים בתוכנת ה-SPSS, היפוך פריטים, מהימנות השאלון ובניית הסולם, סטטיסטיקה תיאורית, חי בריבוע, פירסון וספירמן, T-test למדגמים בלתי תלויים, T test למדגמים תלויים\מזווגים, רגרסיה …

מחיר: ₪17.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: