איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא תנ"ך

מטלה בקורס: התנ"ך – ראשית ישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1437

תקציר: עבודה בקורס: התנך – ראשית ישראל | 1. כתבו בכמה מילים מהי המטרה של הכותב של התנך – תנו ביטוי לעמדה המסורתית ולעמדה הביקורתית – כפי שאתם מבינים?! (עד שש שורות). | 2. תארו בקצרה ובקווים כלליים את תהליך הקאנוניזציה (הפיכת הספרים לקדושים ולחלק מהתנך) כפי שהבנת …

מחיר: ₪110.00

עבודה בקורס: התנך – ראשית ישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1477

תקציר: הפקולטה ליהדות | לימודים לתואר מוסמך | התשפ"א 2020- 2021 | עבודה בקורס: התנך – ראשית ישראל | יש להגיש לא יאוחר מה-14.2.2021 | ניתן להיעזר בחומר שנלמד בכיתה וכן בהרצאות ובמאמרים נוספים | 1. כתבו בכמה מילים מהי המטרה של הכותב של התנך – תנו ביטוי …

מחיר: ₪80.00

ניתוח לידת שמשון כמודל לאנלוגיה במקרא

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6897

תקציר: ניתוח לידת שמשון כמודל לאנלוגיה במקרא |   | מבוא: 3 | פרק א' – בשורת הלידה 5 | א. ההתגלות המשולשת 5 | התגלות א': 5 | "התגלות" ב': 6 | התגלות ג': 8 | ב. מנוח והאשה 9 | 1. "להפחיד את מנוח" 9 | 2. "ויקום וילך ויבוא" 10 | פרק ב' - מנוח בהשוואה לאברהם וגדעון 15 …

מחיר: ₪330.00

המורה כאיש חינוך: חינוך לערכים במסגרת לימודי המקרא

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 9709

תקציר: המורה כאיש חינוך: חינוך לערכים במסגרת לימודי המקרא | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 5 | חינוך לערכים 5 | הקשיים בחינוך לערכים 7 | לימודי מקרא 8 | ערכים במסגרת לימודי מקרא 9 | דילמות ערכיות בלימודי מקרא 10 | שיטה 12 | אוכלוסיית המחקר 12 | …

מחיר: ₪390.00

יחסו של ירמיהו במהלך תקופתו לממלכת ישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6513

תקציר: יחסו של ירמיהו במהלך תקופתו לממלכת ישראל | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 3 | על מעמדו של הנביא 3 | ירמיהו כנביא 5 | תקופת נבואתו של ירמיהו 8 | הדם הרע בין ממלכת יהודה וממלכת ישראל 9 | נבואות הנחמה בהקשר לממלכת …

מחיר: ₪284.00

תהליכים טקסטואליים בבמדבר 22-24: מהו הקשר בין ארבע השירות לבין טקסט הפרוזה שבו הן משובצות?

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3507

תקציר: תהליכים טקסטואליים בבמדבר 22-24: מהו הקשר בין ארבע השירות לבין טקסט הפרוזה שבו הן משובצות? |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | תיארוך השירות וטקסט הפרוזה על ציר הזמן 4 | יחסים בין לאומיים 4 | שיקולים ספרותיים 5 | סיכום תיארוך הטקסטים 5 | סדר חיבור השירות וטקסט הפרוזה …

מחיר: ₪190.00

האם הבנת הרקע המיתי של משא בבל (ישעיה י"ד 4ב-21) יכולה לתרום לזיהוי ההיסטורי של הנבואה?

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4165

תקציר: האם הבנת הרקע המיתי של משא בבל (ישעיה י"ד 4ב-21) יכולה לתרום לזיהוי ההיסטורי של הנבואה? |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | רקע על הקשר הנבואה 3 | ספר ישעיהו 3 | מקבץ הנבואות על הגויים - פרקים י"ג-כ"ג 4 | משא בבל – פרקים י"ג-י"ד 5 | המשל …

מחיר: ₪231.00

מנהיגות במקרא: הדומה והשונה בין מנהיגותו של יהושע לבין מנהיגותו של משה

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 9415

תקציר: מנהיגות במקרא: הדומה והשונה בין מנהיגותו של יהושע לבין מנהיגותו של משה |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | פרק ראשון: דמותו של משה רבנו 4 | 1.1 - בחירתו של משה כשליחו של אלוהים 4 | 1.2 – משה מנהיג את בני-ישראל בנדודיו במדבר 5 | 1.3 – …

מחיר: ₪252.00

מדוע העדיפו הקלוויניסטים בתקופת מלחמות הדת בצרפת להשתמש במוטיבים מן התנ"ך על פני מוטיבים מן הברית החדשה?

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 5134

תקציר: מדוע העדיפו הקלוויניסטים בתקופת מלחמות הדת בצרפת להשתמש במוטיבים מן התנ"ך על פני מוטיבים מן הברית החדשה? |   | תוכן העניינים | 1. מבוא 3 | 2. סקירת ספרות 4 | 2.1. הקלוויניזם הצרפתי בתקופת מלחמות הדת 4 | 2.2. שימושים שונים של הקלוויניסטים במוטיבים ודמויות תנכיות 7 | 3. …

מחיר: ₪170.00

הנבואה המקראית כרטוריקה פוליטית

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1002

תקציר: הנבואה המקראית כרטוריקה פוליטית | מאפייני הלשון הרטורית של הנביאים 2 | לשון הנביאים כרטוריקה פוליטית לפי אריסטו 2 | השלכות לישראל כיום 4 | רשימת מקורות 4 | מאפייני הלשון הרטורית של הנביאים | הנבואות המקראיות עשירות באמצעים רטוריים המאפיינים את לשונם של נביאי ישראל בעת …

מחיר: ₪130.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: