איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

איך זה עובד?

בוחרים עבודה מתאימה
משלמים בכרטיס אשראי
מקבלים את העבודה באימייל

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  עבודות סמינריוניות בעבודה סוציאלית

  עבודת סמינריון בנושא הקשר בין אובדנות לבין התנהגויות סיכון ונשירה סמויה בקרב תלמידי תיכון ישראלים

         מספר מילים: 25270

  תקציר: הקשר בין אובדנות לבין התנהגויות סיכון ונשירה סמויה בקרב תלמידי תיכון ישראלים | תוכן העניינים | מבוא 1 | מטרת המחקר 2 | שאלת המחקר 3 | תרומת המחקר 3 | רקע תיאורטי 4 | התנהגות וחשיבה אובדנית בקרב בני נוער 4 | הבדלים סוציו-דמוגרפיים בחוויות של …

  מחיר: ₪330.00

  תפיסות של נשים מכורות לגבי יחסיהן עם אמהותיהן

  שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 25611

  תקציר: תפיסות של נשים מכורות לגבי יחסיהן עם אמהותיהן |   | תוכן העניינים | מבוא 1 | שאלות המחקר 2 | סקירת ספרות 3 | התפתחות הדמות האימהית 3 | יחסי אם-בת 8 | התמכרות 18 | יחסים משפחתיים והתמכרות 29 | טיפול באמצעות אמנות בגישה הפנומנולוגית 31 | סיכום סקירת הספרות 34 | שיטת המחקר 34 …

  מחיר: ₪400.00

  מיצוי זכויות ושיקום עבור שורדות זנות: ניתוח מקרה התערבות

  שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 7108

  תקציר: מיצוי זכויות ושיקום עבור שורדות זנות: ניתוח מקרה התערבות |   | תוכן העניינים | תקציר 2 | 1. מבוא 3 | 2. סקירת ספרות 5 | 2.1. עמדות מערכת האכיפה, המשפט והרווחה כלפי העוסקים בזנות כחסמים לקבלת סיוע 5 | 2.1.1. סטיגמה 5 | 2.1.2. זנות כעבריינות 7 | 2.1.3. אמהות בזנות 8 | 2.1.4. אבחנה נפשית וטיפול 8 | 2.2. אופני …

  מחיר: ₪378.00

  השפעת חשיבה קבוצתית על עמדות קונספירטיביות לגבי הקורונה – מחקר איכותני

  שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 6418

  תקציר: השפעת חשיבה קבוצתית על עמדות קונספירטיביות לגבי הקורונה - מחקר איכותני | תוכן העניינים | מבוא 1 | סקירת ספרות 2 | עמדות כלפי מדיניות הקורונה 2 | חשיבה קבוצתית 4 | חשיבה קבוצתית בקרב מתנגדי מדיניות הקורונה 5 | שיטת המחקר 7 | כלי המחקר 7 | בחירת המרואיין 8 | הליך המחקר 8 | …

  מחיר: ₪340.00

  מהם הכלים הרגולטוריים בהם נעשה שימוש במהלך ההפרטה החלקית בשירותי הרווחה לילדים ונוער בסיכון במדינת ישראל?

  שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 8885

  תקציר: לוח טבלאות 2 | מבוא 3 | פרק א': מסגרת תיאורטית 4 | א.1. הפרטה ורגולציה- תיאוריה 4 | א.2. היבטי הרגולציה בהפרטה החלקית של שירותי הרווחה במדינת ישראל 6 | א.3. תיאוריית "מוטיבציה לציות" 8 | א.4. שיקולי המדינה הרגולטורית לפי התפיסה "המונומורפית" 8 | ב.1. ילדים ונוער בסיכון 9 | ב.3. "הפרטה" כמושג 11 …

  מחיר: ₪500.00

  טיפוח שיח רגשי בקרב ילדי מועדוניות רווחה

  שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4648

  תקציר: טיפוח שיח רגשי בקרב ילדי מועדוניות רווחה | | תוכן עניינים | מבוא 2 | רקע תיאורטי 3 | ילדים בסיכון - רקע 3 | החינוך הפלתי פורמלי 4 | מועדוניות משפחתיות 5 | שיח רגשי 6 | שיח רגשי כחלק מפעילות המועדוניות המשפחתיות 7 | שיטה 8 | שיטת המחקר 8 | אוכלוסייה …

  מחיר: ₪280.00

  עבודה סמינריונית: התמודדות עובדים סוציאלים במגזר הציבורי עם מצבים אתיים בעבודה

  שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 20908

  תקציר: התמודדות עובדים סוציאלים במגזר הציבורי עם מצבים אתיים בעבודה |   | תוכן עניינים | 1. מבוא 4 | 2. סקירת ספרות 7 | 2.1 אתיקה וערכים בעבודה סוציאלית בעידן ניאו-ליברלי 7 | 2.2 עולמם הערכי של עובדים סוציאליים 9 | 2.3 סוגי המצבים האתיים איתם מתמודדים עו"סים 10 | 2.4 אופני …

  מחיר: ₪364.00

  עבודה סמינריונית: תפיסות של תושבים לגבי התקשרות למקום ולקהילה בשכונה אורבנית

  שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 32128

  תקציר: תפיסות של תושבים לגבי התקשרות למקום ולקהילה בשכונה אורבנית |   | תוכן העניינים | תקציר 4 | מבוא 5 | סקירת הספרות 7 | עירוניות 7 | עירוניות, חברה וקהילה 9 | קהילה וקהילתיות 12 | הקהילה כמקום 13 | הקהילה כפונקציה 14 | הקהילה כהתארגנות על בסיס מאפיין קריטי משותף 14 | הקהילה כתחושה …

  מחיר: ₪266.00

  אי-שוויוניות במערכת הבריאות – תמותת תינוקות במגזר הערבי

  שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6192

  תקציר: אי-שוויוניות במערכת הבריאות - תמותת תינוקות במגזר הערבי | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירת ספרות 3 | 2.1. מערכת הבריאות בישראל 3 | 2.2. הזכות לשוויון במערכת הבריאות 4 | 2.3. שוויון ונגישות במערכת הבריאות 5 | 2.4. תמותת תינוקות בישראל 8 | 2.4.1. נתונים ורקע לתמותת תינוקות …

  מחיר: ₪400.00

  התמודדות קשישים עם בדידות בעקבות מגיפת הקורונה

         מספר מילים: 13290

  תקציר: התמודדות קשישים עם בדידות בעקבות מגיפת הקורונה | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 5 | הזקנה במקורות ובמסורת היהודית 5 | תוחלת החיים ואיכות החיים של קשישים בישראל 7 | היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים של הזקנה 11 | השפעת הבדידות על קשישים 13 | בדידות זקנים בימי מגיפת הקורונה 18 …

  מחיר: ₪243.00

  צריכים עבודה מותאמת אישית?

  השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

   חיפוש מתקדם


   חפש ב: