איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

איך זה עובד?

בוחרים עבודה מתאימה
משלמים בכרטיס אשראי
מקבלים את העבודה באימייל

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  עבודות סמינריוניות על ראיונות

  עבודה סמינריונית: פיתוח כשירות תרבותית ביחידות הייעוץ הפסיכולוגי באוניברסיטאות

         מספר מילים: 37432

  תקציר: פיתוח כשירות תרבותית ביחידות הייעוץ הפסיכולוגי באוניברסיטאות | תוכן עניינים | 1. מבוא 1 | 2. רקע 3 | 2.1. הסתגלות ארגוני שירות לשינויים בסביבה 3 | 2.1.1. שירותים פסיכולוגיים כזירת שירות 4 | 2.1.2. שירותים פסיכולוגיים במוסדות להשכלה גבוהה 5 | 2.1.3. שינויים בסביבה הארגונית של …

  מחיר: ₪342.00

  תפיסות של ילדים לגבי הסיבות להליכה לגן

         מספר מילים: 9130

  תקציר: תפיסות של ילדים לגבי הסיבות להליכה לגן | תוכן העניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 3 | רקע היסטורי על הקמת גני ילדים 3 | גני הילדים הראשונים בישראל 4 | מעונות יום /גני ילדים בישראל 5 | מחויבות הגננת על פי משרד החינוך 6 | …

  מחיר: ₪360.00

  השפעת הפעילות הגופנית על הדימוי העצמי בקרב מתבגרים

  שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8684

  תקציר: השפעת הפעילות הגופנית על הדימוי העצמי בקרב מתבגרים | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירת ספרות 3 | 2.1. פעילות גופנית 3 | 2.2. תרומת הפעילות הגופנית לבריאות הפיזית והנפשית 4 | 2.3. פעילות גופנית וגיל 6 | 2.4. דימוי עצמי 7 | 2.5. דימוי עצמי ופעילות גופנית 9 | 3. שאלת המחקר 10 | 4. מתודולוגיה 11 | …

  מחיר: ₪355.00

  מקומו של שילוב טכנולוגיה בהוראה במעבר מהוראה מסורתית להוראה קונסטרוקטיביסטית

  שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 7607

  תקציר: מקומו של שילוב טכנולוגיה בהוראה במעבר מהוראה מסורתית להוראה קונסטרוקטיביסטית |   | תוכן עניינים | מבוא 4 | סקירת ספרות 5 | אודות הטכנולוגיה 5 | שימוש טכנולוגיה בהוראה 5 | תפקיד המורה בהוראה מתוקשבת 7 | מלמידה מסורתית ללמידה קונסטרוקטיביסטית 9 | חינוך קוגניטיבי 10 | קוגניציה ורמת חשיבה לפי פיאז'ה וויגוצקי 11 …

  מחיר: ₪330.00

  השתלבות בני העדה האתיופית בשוק העבודה הישראלי

  שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 7766

  תקציר: השתלבות בני העדה האתיופית בשוק העבודה הישראלי | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירת ספרות 3 | 2.1. יהדות אתיופיה - רקע ומאפיינים 3 | 2.2. העלייה לישראל 4 | 2.2.1. "מבצע משה" 5 | 2.2.2. "מבצע שלמה" 5 | 2.3. תהליכי הקליטה וההסתגלות של בני …

  מחיר: ₪330.00

  התמודדות קשישים עם בדידות בעקבות מגיפת הקורונה

         מספר מילים: 13290

  תקציר: התמודדות קשישים עם בדידות בעקבות מגיפת הקורונה | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 5 | הזקנה במקורות ובמסורת היהודית 5 | תוחלת החיים ואיכות החיים של קשישים בישראל 7 | היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים של הזקנה 11 | השפעת הבדידות על קשישים 13 | בדידות זקנים בימי מגיפת הקורונה 18 …

  מחיר: ₪243.00

  תפיסת המורה המחנך לגבי מעורבות הורית וההשפעה על האקלים הכיתתי

  שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6646

  תקציר: תפיסת המורה המחנך לגבי מעורבות הורית וההשפעה על האקלים הכיתתי | תוכן עניינים | תקציר 1 | מבוא 2 | רקע תיאורטי 3 | מעורבות הורים 3 | רקע כללי והגדרה 3 | הגורמים לעלייה במעורבות ההורית 5 | ממדי המעורבות ההורית 8 | דפוסי מעורבות 8 | תפיסת מורים את המעורבות ההורית 10 | אקלים …

  מחיר: ₪292.00

  ההשפעה של עזיבת אורח החיים הדתי של אחד הילדים על התא המשפחתי

  שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4836

  תקציר: ההשפעה של עזיבת אורח החיים הדתי של אחד הילדים על התא המשפחתי |   | תוכן עניניים | מבוא 3 | סקירת ספרות 3 | מתודולוגיה 5 | מחקר איכותני 5 | אוכלוסיית המחקר 5 | כלי המחקר 5 | הליך המחקר 5 | אתיקה 6 | ממצאים 6 | חלק א' 7 | חלק ב' 8 | …

  מחיר: ₪338.00

  השפעת המעבר לעבודה מרחוק בעידן הקורונה על המחויבות הארגונית ופיתוח הקריירה של העובדים – מחקר איכותני

  שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6634

  תקציר: השפעת המעבר לעבודה מרחוק בעידן הקורונה על המחויבות הארגונית ופיתוח הקריירה של העובדים | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | רקע תיאורטי 4 | עבודה מרחוק 4 | מחויבות ארגונית 5 | פיתוח קריירה 7 | השפעת עבודה מרחוק על המחויבות הארגונית 8 | השפעת העבודה מרחוק על …

  מחיר: ₪295.00

  תפיסות מורים למתמטיקה את תרבות המתמטיקה בישראל לאור הפערים בציוני המתמטיקה והיותה של ישראל כמדינת סטארט אפ

  שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 9453

  תקציר: תפיסות מורים למתמטיקה את תרבות המתמטיקה בישראל לאור הפערים בציוני המתמטיקה והיותה של ישראל כמדינת סטארט אפ | | תוכן עניינים | 1. תקציר 2 | 2. מבוא 3 | 3. סקירת ספרות 4 | 3.1. לימודי מתמטיקה 4 | 3.2. הישגי התלמידים במתמטיקה 5 | 3.3. תרבות לאומית 7 | …

  מחיר: ₪340.00

  צריכים עבודה מותאמת אישית?

  השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

   חיפוש מתקדם


   חפש ב: