איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

ממ"נים (מטלות מנחה)

פתרון ממ"ן 14 מדיניות ציבורית (2022ג') – ציון 89

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 681

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( 14 | חובה! | הקורס: – 10723 מדיניות ציבורית סמסטר: 2022ג | חומר הלימוד למטלה: כל פרקי הלימוד | משקל המטלה: נ 10קודות מועד הגשה 28/8 | אורך המטלה: עד עמוד אחד ברווח כפול, פונט 12לפחות. | מטלה זו היא הכנת סוגייה מחקרית קצרה: …

מחיר: ₪80.00

פתרון ממ"ן 13 מדיניות ציבורית (2022ג') – ציון 98!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 903

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( 13 | הקורס: - 10723מדיניות ציבורית סמסטר: 2022ג | חומר הלימוד למטלה: ספר ב:' מדיניות ציבורית בישראל: מאפיינים, מוסדות ותהליכים | פרקים , 3-1ספר ב' | משקל המטלה: נ 5קודות מועד הגשה: 14/8 | אורך המטלה: עד 3עמודים; גופן 12לפחות; רווח כפול. | קראו …

מחיר: ₪79.00

פתרון ממ"ן 14 מבוא ללימודי תקשורת (2022ב') – ציון 95!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1135

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10408מבוא ללימודי תקשורת | חומר הלימוד למטלה: פרקים 19 ,17,16 | מספר השאלות: 2משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 03.06.2022 | אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח של שורה וחצי | שאלה – …

מחיר: ₪50.00

פתרון ממ"ן 13 מבוא ללימודי תקשורת – ציון 94!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1277

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: – 10408מבוא ללימודי תקשורת | חומר הלימוד למטלה: פרקים 12-9 | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 13.05.2022 | אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח של שורה וחצי | שאלה 1 - …

מחיר: ₪83.00

פתרון ממ"ן 12 מבוא ללימודי תקשורת – ציון 95!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 817

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | מבוא ללימודי תקשורת | חומר הלימוד למטלה: פרקים 7,6,5 | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 24.04.2022 | אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח של שורה וחצי | שאלה 1 - פרק 5 …

מחיר: ₪90.00

פתרון ממ"ן 11 מבוא ללימודי תקשורת 2022ב'

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 798

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10408מבוא ללימודי תקשורת | חומר הלימוד למטלה: פרקים 4-3 | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 24.03.2022 | אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח של שורה וחצי | שאלה 1 - …

מחיר: ₪52.00

פתרון ממ"ן 14 מבוא ללימודי תקשורת (2023א)

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 604

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10408מבוא ללימודי תקשורת | חומר הלימוד למטלה: פרקים 19 ,17,16 ,15 | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: א 2023מועד אחרון להגשה: 24.1.2023 | אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח של שורה וחצי | שאלה …

מחיר: ₪66.00

פתרון ממ"ן 11 מבוא ללימודי תקשורת (2023א)

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1084

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10408מבוא ללימודי תקשורת | חומר הלימוד למטלה: פרקים 4-3 | מספר השאלות: 4משקל המטלה: 7נקודות | סמסטר: א 2023מועד אחרון להגשה: 15.11.2022 | אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח של שורה וחצי | שאלה - 1פרק …

מחיר: ₪72.00

פתרון ממ"ן 14 פסיכולוגיה בחינוך

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 595

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10125פסיכולוגיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: כל חומר הקורס | מספר השאלות: 10משקל המטלה: 6נקודות | סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 9.6.2022 | בכל אחד מעשרה הסעיפים שלפניכם מופיע היגד (טענה/משפט המתאר נושא/ים מחומר הלימוד | בקורס). | ביחס לכל …

מחיר: ₪80.00

פתרון ממ"ן 11 פסיכולוגיה בחינוך (2022ב)

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1390

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: - 10125פסיכולוגיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: גורמי הנעה | מספר השאלות: 2משקל המטלה: 6נקודות | סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 3.4.2022 | קראו את הכתבה הבאה (מאת ליאת עיני, שפורסמה ב- YNETב- )31.7.2018וענו על השאלות | שבעקבותיה: | שינוי מדיניות …

מחיר: ₪77.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: