איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

ממ"נים (מטלות מנחה)

ממ"ן 12 החברה הערבית בישראל

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1773

תקציר: תשובות לשאלות: | 1) דונו בטענה, כי חלוקת החברה הערבית לקבוצות אתניות על פי דת איננה מנותקת מהממשל והפוליטיקה. בדיונכם התייחסו לנושאים הבאים: | א - מידת המעורבות הפוליטית של הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הערבית. | ב- גישה למשאבים חברתיים שונים. | ג- הבניה של זהות …

מחיר: ₪75.00

ממן 14 בין ציון לציונות (קיץ 2022ג)

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1638

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10121בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידה 9- 8וקודמותיה | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 2.9.2022 | שאלה 1 (40 נקודות) | חומר הקריאה: | יחידה 8 | אניטה …

מחיר: ₪100.00

מטלת מנחה (ממ"ן 11) חובה – בקורס: 10769 יסודות המחקר הכמותי א'

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 957

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) - 11 חובה | הקורס: – 10769 יסודות המחקר הכמותי א' | חומר הלימוד למטלה: יחידות 1-2 והחלקים המתאימים במדריך הלמידה. | יש להתבסס בתשובות על חומר הקריאה. | מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 10 נקודות | סמסטר: א 2022 מועד אחרון להגשה: …

מחיר: ₪100.00

ממ"ן 13 החברה הערבית בישראל

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1953

תקציר: תשובות לשאלות: | 1) הסבירו מהם הגורמים המרכזיים המשפיעים על דפוסי ההצבה של הערבים בישראל. מהו הקשר בין גורמים אלה לבין אחוזי ההשתתפות של הערבים בבחירות לכנסת? נא להתייחס לאחוזי ההשתתפות מאז הכנסת הראשונה ועד היום. | 2) השוו בין עמדותיהן של החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש) …

מחיר: ₪75.00

ממ"ן 14 החברה הערבית בישראל

שנת הגשה: 2018        מספר מילים: 1866

תקציר: תשובות לשאלות: | 1) | א. הסבירו כיצד שלטו מנגנוני הביטחון החינוך לערבים בתקופת הממשל הצבאי ומה היו השפעות השליטה על התפתחות החינוך לערבים בישראל? | ב. מהם הגורמים המשפיעים על יכולת הנגישות של הערבים להשכלה גבוה בישראל ומהם הביטויים …

מחיר: ₪75.00

ממ"ן 11 בימי שואה ופקודה

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2406

תקציר: תשובות לשאלות: | 1) קראו את מאמרו של מכמן "האם גורל יהודי צפון אפריקה בימי מלחמת העולם השניה הוא חלק מהשואה" וענו על בסיס מאמר זה ועל סמך ידיעותיכם מחומרי הקורס: | א. מה משמעות המונח "שואה" מבחינת גבולות הזמן, המרחב והמהות של הארוע? | ב. …

מחיר: ₪100.00

ממ"ן 14 בימי שואה ופקודה

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3507

תקציר: תשובות לשאלות: | 1) במחקר ההיסטורי המוצג לפניכם קיימות שתי גישות היסטוריוגרפיות העוסקות בדרך התמודדותם של היהודים תחת המשטר הנאצי - "אסכולת ירושלים" וגישתו של עמוס גולדברג. | א. הציגו כל אחת מן הגישות ולוו אותה בדוגמאות. | ב. הסבירו את ההבדל ביניהן וממה הוא נובע. …

מחיר: ₪100.00

ממ"ן 11 יסודות המחקר הכמותי ב'

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 557

תקציר: תשובות לשאלות: | 1) כדי לקבל אומדן בנוגע למספר דוחות החנייה שנהגים מקבלים בשנה, נערך סקר שכלל 575 נהגים ונהגות בישראל. בסקר נשאלה השאלה הבאה: "בשנה החולפת, כמה דוחות חנייה קיבלת."? להלן טבלת התפלגות שכיחויות המתארת את התשובות שהתקבלו לשאלה זו: | שכיחות (f) …

מחיר: ₪75.00

ממ"ן 12 יסודות המחקר הכמותי א'

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1099

תקציר: תשובות לשאלות: | 1) קבוצת חוקרים החליטה לבחון אצל בני נוער ישראלים (גילאי ,12-18 ), האם שימוש נרחב יותר ברשתות חברתיות קשור לרמות גבוהות יותר של דכאון. לשם כך העבירו החוקרים סקר ל1,345- בני נוער מרחבי הארץ. הסקר כלל שאלון שמטרתו למדוד את היקף השימוש ברשתות החברתיות …

מחיר: ₪75.00

ממ"ן 11 ג'נוסייד

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3147

תקציר: תשובות לשאלות: | 1) קראו את אמנת האו"ם למניעת וענישת הפשע השמדת-עם משנת 1948 סקרו בקצרה (כעמוד אחד) את הנושאים המהותיים המופיעים במסמך והסבירו לאחר מכן: | א. לפי האמנה, מהן דרכי הפעולה בגנ'וסייד בהקשר למניעה ולענישה? | ב. האם להערכתכן/ם דרכי פעולה אלו אכן מומשו …

מחיר: ₪100.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן