איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

ממ"נים (מטלות מנחה)

ממ"ן 11 יסודות המחקר הכמותי א'

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1087

תקציר: תשובות לשאלות: | 1) קבוצת חוקרים טוענת שאנשים בעלי חוסן נפשי גבוה חווים פחות טרדות יומיומיות (כמו ויכוחים בעבודה, הצורך לעמוד במועדי הגשה וכד.)' לשם כך, בזמן משבר הקורונה החוקרים גייסו דרך לינק שפורסם ברשתות חברתיות, 180 מתנדבים שענו על סקר אינטרנטי. ראשית, המשתתפים התבקשו לענות על …

מחיר: ₪75.00

ממ"ן 15 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 509

תקציר: תשובות לשאלות: | רשמו בדף התשובות את התשובה שהיא, לדעתכם, הנכונה ביותר (לדוגמה: שאלה .1 תשובה א.) נמקו בקצרה (3-4 שורות לכל תשובה) את בחירתכם (כולל נימוקים בנוגע לבחירתכם תוך התייחסות גם לתשובות שהחלטתם כי הן לא נכונות). | 1) גבריאל אלמונד טוען במאמרו 'מדע המדינה תולדות …

מחיר: ₪75.00

ממ"ן 13 – בין ציון לציונות (קיץ 2022ג)

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1666

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: - 10121 בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6-5 וקודמותיהן | מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 10 נקודות | סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 19.8.2022 | שאלה 1 (40 נקודות) | חומר הקריאה: | אבנר …

מחיר: ₪100.00

מטלת מנחה (ממ"ן) 16 בקורס: יסודות החשבונאות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1429

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 16 | הקורס: - 10280 יסודות החשבונאות | חומר הלימוד למטלה: דוח על תזרימי מזומנים - יחידה 10 | מספר השאלות: 4 | משקל המטלה: 3 נקודות | סמסטר: 2021ב | מועד אחרון להגשה: 4.6.2021 | הדרכה: | במטלה זו …

מחיר: ₪84.00

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 חובה בקורס: 10378 ג'יין אוסטן – גישות בביקורת הספרות

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1242

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 -חובה | הקורס: 10378- ג'יין אוסטן- גישות בביקורת הספרות | משקל המטלה: 15 נקודות | סמסטר: 2020א | מועד אחרון להגשה: 7.2.2020 | שאלה 1 – עבודה עצמאית על מאמר | השיבו על השאלות הבאות על סמך המאמר " 'Austen Jane: Facts …

מחיר: ₪90.00

ממ"ן 15 (משימת הצעת מחקר) מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים 10205 ציון 90

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 955

תקציר: מטלת מחה (ממ"ן) 15חובה! | הקורס: 10205 – מושגי יסוד ביחסים בילאומיים | חומר הלימוד למטלה: פרק 15 וכן מקורות וספים בהתאם לושא | מספר השאלות: 1 משקל המטלה: 10 קודות | סמסטר: 2021א' מועד אחרון להגשה: 2021.1.22 | (קודות 100 ) 1 שאלה | סחו …

מחיר: ₪130.00

ממ"ן 13 מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים 10205 ציון 100

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2470

תקציר: מטלת מחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 10205 – מושגי יסוד ביחסים בילאומיים | חומר הלימוד למטלה: פרקים 9-7 בספר הקורס + מאמרו של מרום במקראת המאמרים. | מספר השאלות: 4 משקל המטלה: 5 קודות | סמסטר: 2021א' מועד אחרון להגשה: 2020.12.11 | (קודות 30 ) 1 …

מחיר: ₪150.00

ממ"ן 11 מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים 10205 ציון 100

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2944

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: 10205 – מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים | חומר הלימוד למטלה: פרקים 3-1 בספר הקורס + מאמרו של קוטם במקראה | מספר השאלות: 4 משקל המטלה: 5 נקודות | סמסטר: 2021א' מועד אחרון להגשה: 2020.11.13 | (קודות 30 ) 1 שאלה …

מחיר: ₪150.00

ממ"ן 12 מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים 10205 ציון 100

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4524

תקציר: מטלת מחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10205 - מושגי יסוד ביחסים בילאומיים | מספר השאלות: 4 משקל המטלה: 5 קודות חומר הלימוד למטלה: פרקים: 6-4 בספר הקורס | סמסטר: 2021א' מועד אחרון להגשה: 2020.11.27 | (קודות 30) 1 שאלה | פרטו את סוגי המערכות הבילאומיות עליהן למדתם …

מחיר: ₪150.00

ממ"ן 11 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 10406 ציון 90 כולל הערות מרצה

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 2592

תקציר: (נקודות 60 ) 1 שאלה | "אפשר לראות את הדמוקרטיה שקמה ב- 1948 כפשרה הכרחית בין המחנות הפוליטיים השונים | [....]. עם זאת אפשר לראות את הדמוקרטיה שצמחה גם כמעין פשרה בין המגמות הדמוקרטיות- | ליברליות לבין המגמות הדמוקרטיות פחות בכל מחה" (נויברגר, עמ' 33 .( | …

מחיר: ₪150.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן