איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות מסכמות

עבודת סיום בקורס: מבוא לקרימינולוגיה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2300

תקציר: הקורס במבוא לקרימינולוגיה - עבודת סיום | מועד הגשת/סיום המבחן: יום חמישי 30.9.21 בשעה 23:55 | שאלה מס' 1 - שאלת חובה: לפניך שלושה מושגים. יש להגדיר את כולם על פי הדוגמה. מהאינטרנט (30 נקו', 10 נקו' למושג) | 1. אטביזם | 2. אפילפטואידיות | 3. יחסיות …

מחיר: ₪110.00

תכנית לפעילות משולבת טכנולוגיה להעלאת המוטיבציה של התלמידים לביצוע פעילות גופנית בבית הספר

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1223

תקציר: תכנית לפעילות משולבת טכנולוגיה להעלאת המוטיבציה של התלמידים לביצוע פעילות גופנית בבית הספר |   | תוכן עניינים | הקדמה 3 | הבעיה החינוכית – ירידת קרנו של החינוך הגופני 3 | הצגת פתרון 4 | יישום הדגמה לפתרון – רציונל פעילות מוצעת 5 | יישומים טכנולוגיים 5 | ניתוח הפעילות לפי …

מחיר: ₪93.00

הבניה מגדרית בדמויות של עורכות דין בסדרה "האישה הטובה"

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1928

תקציר: הבניה מגדרית בדמויות של עורכות דין בסדרה "האישה הטובה" |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | מושגים בפמיניזם 3 | פמיניזם בסדרות עורכי דין 4 | הבניה מגדרית בדמויות הנשים בסדרה "האישה הטובה" 5 | סיכום 7 | ביבליוגרפיה 8 |   | מבוא | המשפט והטלוויזיה, הם שני שדות שיח …

מחיר: ₪124.00

עבודה מסכמת – הומרוס ואומנות

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1201

תקציר: עבודה מסכמת - הומרוס ואומנות | א. בחרו יצירת אומנות המתארת סצינה מהאודיסאה מאת הומרוס. תארו אותה בקצרה וצרפו את התמונה לעבודה. | ב. צטטו את הפסקה מהאודיסאה אליה מתייחסת היצירה שבחרתם. | ג. נתחו את היצירה, התייחסו לאופן בו מוצגות הדמויות ביצירה | ד. ציינו מהי …

מחיר: ₪138.00

עבודה מסכמת בקורס נושאים נבחרים במימון

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 908

תקציר: משימת סיכום בנושאים נבחרים במימון | המרכז למשפט ועסקים | תש"ף סמסטר א' | 2.2.2019 | הסברים והוראות: | מבנה משימת הסיכום וחלוקת הניקוד: | המשימה מורכבת מ- 4 שאלות כשכל שאלה מורכבת ממספר סעיפים. | משקל כל שאלה שווה. | משקל השאלה מתחלק בשווה בין הסעיפים. …

מחיר: ₪100.00

ניתוח עסקי לחברת Bird

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1261

תקציר: ניתוח עסקי לחברת Bird |   | תוכן עניינים | הקדמה 3 | תיאור העסק 3 | צורך אליו פונה העסק 3 | ניתוח העסק על פי מודל Abell להגדרת העסק 4 | שרשרת הערך של העסק 4 | ניתוח הסביבה החיצונית והפנימית של העסק 5 | ניתוח הסביבה החיצונית 5 | פורטר 5 | …

מחיר: ₪119.00

עבודת סיום קורס: מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 1816

תקציר: החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים | מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית (קורס מס' 29113) | עבודת בית | ענו על שלוש השאלות הבאות: | שאלה מספר 1 (30%): | כידוע לכם, Wölfflin הציע חמישה קריטריונים המעידים על המעבר מהסגנון הקלאסי לסגנון הבארוק. מתוך החמישה, בחרו בשני קריטריונים …

מחיר: ₪100.00

מטלת גמר בקורס: מבוא למערכות מידע

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1043

תקציר: מטלת הגמר בקורס "מבוא למערכות מידע" | לתלמידי מנהל עסקים ומנהל מערכות בריאות | סמסטר 2020ג | תאריך פרסום מטלת הגמר : 8:00 ,15.9.2020בבוקר | תאריך אחרון להגשת מטלת הגמר : 23:55 ,22.9.2020בלילה | הנחיות: | ● בעבודת גמר זו שלושה חלקים | ● יש להשיב על …

מחיר: ₪93.00

עבודה מסכמת – קורס מבוא לשיטות מחקר

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1018

תקציר: המכללה למנהל | עבודה מסכמת - קורס מבוא לשיטות מחקר | תשפ"ב | קראו את המאמר: | ברקוביץ,' ר. ובנבנישתי, ר. (2011). הקשר בין בריונות וקורבנות בקרב תלמידי בתי הספר. חברה ורווחה, לא (2). | ענו על השאלות הבאות בהתבסס על המאמר בלבד: | א. מהו …

מחיר: ₪117.00

עבודה מסכמת בשיטות מחקר

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1303

תקציר: המחלקה לב.א. בלימודים רב תחומיים: שיטות מחקר תש"ף (2020) | הוראות לעבודה מסכמת בשיטות מחקר | קראו את שני המאמרים: | - גילה חן, גיל תחילת שימוש בסמים, שימוש במגוון של סוגי סמים: הקשר בינם לבין פשיעה. משטרה וחברה, 2004, גיליון 8, עמ' 148-129. | - חגית …

מחיר: ₪99.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן