איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות פרוסמינריוניות

ממן 16- פרוסמינריון- השלכות גיל הפרישה על שיעור העוני בקרב קשישים

שנת הגשה: 2024        מספר מילים: 2199

תקציר: בעבודה זו אציג את יחסי הגומלין בין גיל פרישה לביטחון סוציאלי, את הזדקנות האוכלוסייה והשלכותיה על גיל הפרישה ועל שיעור העוני בקרב קשישים,  ואציג כיצד תופעות אלו הובילו לפגיעה בהכנסה בקרב קשישים, לירידה באיכות החיים ופגיעה בהדרת הכבוד.

מחיר: ₪200.00

ציפיות וחששות הקשורים לטכנולוגיית 5G

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 4421

תקציר: ציפיות וחששות הקשורים לטכנולוגיית 5G | תוכן עניינים | מבוא 2 | רקע והתפתחות טכנולוגית 2 | טכנולוגיית רשת דור 5: הגדרה ויכולות 5 | ציפיות נפוצות מטכנולוגיית רשת דור 5 6 | ציפיות בתחום של חווית משתמש 6 | ציפיות הקשורות לאינטרנט של הדברים 6 | …

מחיר: ₪200.00

השפעת מבחני יכולת על אי מיצוי קבלת זכויות לגמלת נכות מעבודה

       מספר מילים: 4058

תקציר: השפעת מבחני יכולת על אי מיצוי קבלת זכויות לגמלת נכות מעבודה | תוכן עניינים | מבוא 3 | קצבאות נכים בישראל 3 | זכויות נפגעי תאונות עבודה 4 | אי מיצוי זכויות 4 | גורמים אפשריים 5 | היקף התופעה 6 | מנגנוני תיקון 7 | הקצבאות …

מחיר: ₪280.00

התרומה של סגנון מנהיגות מעצב של המנהל להטמעת פדגוגיות חדשניות בבית הספר

       מספר מילים: 5822

תקציר: התרומה של סגנון מנהיגות מעצב של המנהל להטמעת פדגוגיות חדשניות בבית הספר | תוכן עניינים | מבוא 2 | סגנונות ניהול 3 | סגנונות ניהול של מנהל בית ספר – מנהל מעצב 5 | תחושת מסוגלות – הגדרה 7 | תחושת מסוגלות בהטמעת פדגוגיה חדשנית בקרב הצוות …

מחיר: ₪389.00

תפיסות נשים לגבי ההתמכרות לעבודה של בני זוגן

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3048

תקציר: תפיסות נשים לגבי ההתמכרות לעבודה של בני זוגן | תוכן עניינים | מבוא 3 | רקע תיאורטי 3 | התמכרות לעבודה - הגדרות 3 | ההשלכות של התמכרות לעבודה 5 | שיטה 6 | ממצאים ודיון 7 | התמכרות ככל התמכרות 7 | השפעות נפשיות ופיזיות על …

מחיר: ₪126.00

השפעתה של מלחמת יום כיפור על חתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 4481

תקציר: תפקידה של מלחמת יום כיפור בקידום הסכם השלום בין ישראל למצרים | תוכן העניינים | מבוא 3 | מלחמת יום הכיפורים 4 | הרקע למלחמה 4 | מלחמת יום כיפור 5 | השלום עם מצרים 7 | מלחמת יום הכיפורים כגורם מרכזי לשלום עם מצרים 10 | …

מחיר: ₪206.00

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה בקרב עולים חדשים מברית המועצות לשעבר

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3285

תקציר: שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה בקרב עולים חדשים מברית המועצות לשעבר |   | תוכן העניינים | מבוא 1 | מאפייני הגירת שנות התשעים מברית המועצות לשעבר 2 | מאמצי התאקלמות ומעמדם של עולי ברית המועצות לשעבר במדינת ישראל 3 | תמונת מצב והשתלבות עולי ברית המועצות לשעבר בשוק העבודה …

מחיר: ₪126.00

דימוי האב בפרסומות טלוויזיה ישראליות

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 6302

תקציר: דימוי האב בפרסומות טלוויזיה ישראליות |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | רקע תיאורטי 4 | שאלת המחקר 6 | מתודולוגיה 6 | שיטת המחקר 6 | מדגם - הפרסומות שינותחו 7 | ניתוח 9 | "משפחתית משפחתית אבל הונדה" 9 | "לאומי me העצמאות שלכם" 13 | "משפחה זה כוח" 17 | סיכום ודיון 21 …

מחיר: ₪230.00

השתלבות הדרוזים בחברה הישראלית בשנים 1948-1970 תוך גיבוש צביון דרוזי ייחודי

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2195

תקציר: השתלבות הדרוזים בחברה הישראלית בשנים 1948-1970 תוך גיבוש צביון דרוזי ייחודי | | תוכן עניינים | מבוא 2 | מאפייני העדה הדרוזית 3 | הדרוזים בישראל 4 | בעיית הזהות הדרוזית אצל דרוזי ישראל 4 | מבנה הכפר הדרוזי והשפעה על זהותם בין השנים 1948 לבין 1970 5 | ההכרה …

מחיר: ₪203.00

ייצוג סמכות פרופסיונלית בסדרה האנטומיה של גריי

       מספר מילים: 4313

תקציר: ייצוג סמכות פרופסיונלית בסדרה האנטומיה של גריי | פרו סמינריון (ממ"ן 13) בקורס: | תקשורת כתרבות (10532) | מגיש: | המנחה: | תאריך: |   | תוכן עניינים | מבוא תיאורטי 3 | הקדמה 3 | סקירה של שלושה מאמרים מן המקראה 3 | סקירה של שני מאמרים עדכניים 4 | …

מחיר: ₪186.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: