איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות סמינריוניות

הגירת יהודים לארה"ב

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 10114

תקציר: תוכן עניינים | .1 מבוא 3 | 2. גורמי הדחיפה של היהודים אל מחוץ למזרח אירופה 5 | 3. גורמי משיכה להגירה 12 | 4. אופי הגירה היהודית וקושי להגר לארצות הברית 19 | 5. באיזה מידה השפיעו הפוגרומים על הגירתם של יהודי מזרח אירופה 24 | …

מחיר: ₪200.00

השפעת סביבת העבודה על חוויית העובדים במאה ה-21

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 9943

תקציר: תוכן עיניים: | 1. מבוא ................................................................................................................................ 3 | 2. תרבות ארגונים.................................................................................................................. 4 | 3. תרבות ארגונית דרך מרחב פתוח.......................................................................................... 9 | 4. כיצד מרחב עבודה מסוג " OPEN SPACE " משפיע על חוויות העובדים?................................ 15 | 5. סיכום ודיון ...................................................................................................................... 22 | 6. ביבליוגרפיה ..................................................................................................................... 24 | …

מחיר: ₪200.00

הפשע המאורגן בישראל: מאפיינים והשוואה למדינות נוספות

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 4590

תקציר: הפשע המאורגן בישראל: מאפיינים והשוואה למדינות נוספות | תוכן עניינים | מבוא 1 | ארגוני הפשע בישראל: הגדרות והיקף התופעה 2 | הגדרות 2 | היקף התופעה 3 | המצב החוקי בישראל 5 | חוק המאבק בארגוני הפשיעה 5 | חוקים נוספים 6 | מאפיינים ייחודיים של …

מחיר: ₪270.00

השפעת ההתאמה בין העובד לסביבתו על שביעות הרצון מהעבודה ועל כוונת הנטישה

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 10803

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | המחלקה לניהול וכלכלה | תכנית MBA | עבודה סמינריונית בקורס: | התנהגות אנשים בארגון – 13903 | בנושא: | השפעת ההתאמה בין העובד לסביבתו על שביעות הרצון מהעבודה ועל כוונת הנטישה | תקציר | במחקר זה אבחן את הקשר בין תפיסת ההתאמה של עובד …

מחיר: ₪396.00

הבדלים בין נוצרים, מוסלמים ודרוזים בסגנונות ההורות ובהשפעתם על הילדים

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 14953

תקציר: הבדלים בין נוצרים, מוסלמים ודרוזים בסגנונות ההורות ובהשפעתם על הילדים | תוכן עניינים | מבוא 4 | סקירת ספרות 5 | סגנונות הורות 6 | גורמים תרבותיים וסגנונות הורות 9 | דת וסגנונות הורות 12 | סגנונות הורות בחברה הערבית בישראל 14 | מטרות המחקר 17 | …

מחיר: ₪354.00

עבודה סמינריונית: פיתוח כשירות תרבותית ביחידות הייעוץ הפסיכולוגי באוניברסיטאות

       מספר מילים: 37432

תקציר: פיתוח כשירות תרבותית ביחידות הייעוץ הפסיכולוגי באוניברסיטאות | תוכן עניינים | 1. מבוא 1 | 2. רקע 3 | 2.1. הסתגלות ארגוני שירות לשינויים בסביבה 3 | 2.1.1. שירותים פסיכולוגיים כזירת שירות 4 | 2.1.2. שירותים פסיכולוגיים במוסדות להשכלה גבוהה 5 | 2.1.3. שינויים בסביבה הארגונית של …

מחיר: ₪342.00

רגולציה בתחום הפרסום הסמוי: השוואה בין ישראל למדינות נוספות

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 7537

תקציר: רגולציה בתחום הפרסום הסמוי: השוואה בין ישראל למדינות נוספות | תוכן העניינים | מבוא 2 | המסגרת התיאורטית 4 | אינטרס ציבורי שוקי 4 | כלכלה התנהגותית 5 | רגולציה של מידע וביוש רגולטורי 6 | סקירת ספרות 7 | התפתחות הרגולציה בנושא הפרסום 7 | רגולציה …

מחיר: ₪370.00

מהם הגורמים המניעים ערים לארח אירועי ספורט גלובליים למרות ההשלכות השליליות שעשויות להיות לכך על העיר?

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 9757

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | ספורט וחברה | בנושא: | מהם הגורמים המניעים ערים לארח אירועי ספורט גלובליים למרות ההשלכות השליליות שעשויות להיות לכך על העיר | תוכן עניינים | מבוא 3 | מודרניזציה בספורט- אירועים בינלאומיים רבי משתתפים 5 | הזדמנות בזירה הבינלאומית 5 …

מחיר: ₪320.00

סקירה ופרשנות למנהג קבורת תינוקות בקנקן בתקופה הניאוליתית בלבאנט

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3809

תקציר: עבודה סמינריונית בנושא: | סקירה ופרשנות למנהג קבורת תינוקות בקנקן בתקופה הניאוליתית בלבאנט | תוכן העניינים | 1. מבוא 1 | 2. סקירת הממצאים 2 | 2.1. תיארוך 2 | 2.2. פריסה גיאוגרפית 3 | 2.3. מיקום הקבורה 5 | 2.4. גיל הנקברים 6 | 2.5. סיכום …

מחיר: ₪240.00

הקשר בין רמת פעילות גופנית לבין איכות החיים בקרב בני נוער

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 7143

תקציר: עבודת סמינריון: | הקשר בין רמת פעילות גופנית לבין איכות החיים בקרב בני נוער | תוכן העניינים | מבוא 3 | סקירת ספרות 4 | פעילות גופנית 4 | פעילות אירובית 4 | פעילות אנאירובית 4 | כושר גופני ספורטיבי 5 | מדידת פעילות גופנית 5 | …

מחיר: ₪360.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: