איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות סמינריוניות במשפטים

מיסוי הגרלות ופרסים: האם שיעור המס הגבוה מוצדק?

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6055

תקציר: מיסוי הגרלות ופרסים | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. רקע תיאורטי 4 | 2.1. מטרות דיני המס ומונחים 4 | 2.2. הימורים, פרסים הגרלות בישראל 6 | 2.3. מיסוי פרסים והגרלות 8 | 2.4. חריגים לפטורים 12 | 2.5. אופן חישוב המס על זכיה בהגרלה/פרס 15 | 2.6. משפט משווה 17 | …

מחיר: ₪366.00

עבירות מס כעבירות צווארון לבן

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8530

תקציר: עבירות מס כעבירות צווארון לבן | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. רקע תיאורטי 3 | 2.1. עברות מס ואפיון עברייני המס 3 | 2.2. עברות צווארון לבן ואפיון עברייני צווארון לבן 6 | 2.3. ההסדר בישראל – התייחסות המשפט/הפסיקה לעברות המס ולעברות צווארון לבן 10 | …

מחיר: ₪264.00

גילוי מרצון – התיישנות של עבירות מס והפער בין חוקי ההתיישנות לעבירות מס

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8011

תקציר: גילוי מרצון - התיישנות של עבירות מס | הפער בין חוקי ההתיישנות לעבירות מס | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירת ספרות 4 | 2.1. תשלומי מס - רקע 4 | 2.2. העלמת מס 6 | 2.3. הליך "גילוי מרצון" 8 | 2.4. התיישנות 10 | 2.4.1. …

מחיר: ₪200.00

אפליית שכר בעבודה על רקע מגדרי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8001

תקציר: אפליית שכר בעבודה על רקע מגדרי | |   | | תוכן עניינים | פרק 1 – מבוא 2 | פרק 2 – שוויון הזדמנויות בעבודה 4 | פרק 3 – אפליית נשים בשוק העבודה בישראל 7 | פרק 4 – אפליית …

מחיר: ₪360.00

גבולות האחריות הפלילית בהגנה על רכוש בדין הישראלי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8024

תקציר: גבולות האחריות הפלילית בהגנה על רכוש בדין הישראלי | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. רקע תיאורטי 4 | 2.1. דוקטרינת ההגנה העצמית 4 | 2.2. סייגים לאחריות פלילית 5 | 2.3. סייג ההגנה העצמית 11 | 2.4. הגנה עצמית ועשיית דין עצמית – ראיית בית המשפט 14 …

מחיר: ₪380.00

נימוקי אי שפיות בבתי המשפט בסייג להגנה מפני העמדה לדין פלילי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6655

תקציר: נימוקי אי שפיות בבתי המשפט בסייג להגנה מפני העמדה לדין פלילי | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. רקע תיאורטי 4 | 2.1. סייגים לאחריות פלילית – רקע 4 | 2.2. סייג אי שפיות הדעת – סעיף 34ח לחוק העונשין 10 | 2.3. גבולות הגנת אי-השפיות מדעת – ראיית …

מחיר: ₪330.00

תופעת תלונת השווא כנגד גברים בגין אלימות במשפחה (PDF)

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 19741

תקציר: פתח דבר | בעת האחרונה, החלה גוברת המודעות ציבורית בכל הקשור לאלימות נגד נשים. קל וחומר, כשזאת מתרחשת בתא המשפחתי { להלן: " אלב"מ " } . אין עוררין, כי נשים רבות בישראל הינן קורבנות של מעגל האלימות והסבל. לו זו אף זו, אין מקום …

מחיר: ₪900.00

בחינת ההבדלים בין מתן פטור מראש ופטור בדיעבד לנושאי משרה בתאגיד

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6912

תקציר: בחינת ההבדלים בין מתן פטור מראש ופטור בדיעבד לנושאי משרה בתאגיד | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. רקע תיאורטי 3 | 2.1. נושא המשרה בתאגיד, אחריות ונורמות התנהגות 3 | 2.2. המקורות הנורמטיביים בישראל לאחריות דירקטורים 4 | 2.2.1. אחריות חברי הדירקטוריון 5 | 2.2.2. …

מחיר: ₪310.00

הורדת רף ההוכחה לצורך הפנית מבצעי עבירה לשירות המבחן

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4737

תקציר: מבוא......................................................................................................3 | א. סקירת ספרות.......................................................................................5 | א.1 הטיפול המוצע למבצעי עבירות בהליך הפלילי................................................5 | א.2 תוצאות היעדר טיפול במבצעי העבירות שלא עומדים ברף הראייתי לצורך הגשת | …

מחיר: ₪300.00

חובת הרופא לבדוק את האבחנה העצמית של המטופל – כנגזרת של דוקטרינת אוטונומית המטופל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5763

תקציר: מבוא. | א. התפיסה הרפואית של המטופל המרכז. | א.1 הרקע שהוביל להתפתחות תפיסה זו. | א.2 תכליות תפיסת המטופל במרכז | א.3 השתרשות תפיסה זו בישראל. | ב. מהמודל המיידע למודל המשתף – שכלול הסכמה מדעת לתהליך קבלת החלטות משותפת. …

מחיר: ₪300.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן