איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא שונות

סיכום הקורס הוראה יחידנית

       מספר מילים: 7276

תקציר: סיכום הקורס הוראה יחידנית | תוכן עניינים | יחידה 1: השונות באוכלוסייה 2 | ההוראה המותאמת 2 | הגורמים לשונות באוכלוסייה 2 | עקרונות היסוד בתיאוריות ההתפתחות 3 | ז'אן פיאז'ה והתפתחות ההכרה 3 | תבחינים קוגנטיביים 4 | יחידה 2 – מקורות היסטוריים וחינוכיים של ההוראה …

מחיר: ₪59.00

דף נוסחאות בסטטיסטיקה

תקציר: דף נוסחאות בסטטיסטיקה, כולל נוסחאות שימושיות לסטטיסטיקה תיאורית ולסטטיסטיקה הסקתית (בדיקת השערות).

מחיר: ₪14.00

דף נוסחאות אקונומטריקה

       מספר מילים: 2966

תקציר: הנוסחאות החשובות למבחן באקונומטריקה מרוכזות בשני עמודים שאפשר להכניס למבחן. מומלץ לעבור על הדף טוב ולהכיר אותו לפני המבחן כדי שבמבחן תדעו כבר איפה כל נוסחה נמצאת ותוכלו להתמצא בקלות. יש גם שליש עמוד רווח להוסיף נוסחאות וחומר משלכם. | בהצלחה!

מחיר: ₪20.00

פתרון מבחן בסטטיסטיקה

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 417

תקציר: מבחן רב-ברירתי (אמריקאי) בסטטיסטיקה, התשובות הנכונות בקובץ | 1. מה נכון לגבי שונות וסטיית תקן? | א. שתיהן תמיד חיוביות | ב. רק אחת מהן יכולה להיות לפעמים שלילית | ג. רק השונות מושפעת מכל ערכי הסדרה | ד. אף תשובה אינה נכונה | 2. להלן התפלגות גילאים במדגם: | גיל מספר נבדקים …

מחיר: ₪53.00

נוסחאות הקורס תורת המימון / ניהול פיננסי

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 2463

תקציר: נוסחאות הקורסים: תורת המימון / ניהול פיננסי | תוכן עניינים | נוסחאות בנושא: הדוחות הכספיים ויחסים פיננסיים 2 | נוסחאות בנושא: ניתוח נקודת איזון והמנוף התפעולי 4 | נוסחאות בנושא: ניהול הון חוזר 5 | נוסחאות בנושא: החלטות השקעה לז"א והיוון זרמי מזומנים 6 | נוסחאות בנושא: …

מחיר: ₪49.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: