איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא בין ציון לציונות

פתרון ממ"ן 13 בין ציון לציונות, ציון 98!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2570

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: - 10121בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6-5וקודמותיהן | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 19.8.2022 | שאלה 1 (40 נקודות) | חומר הקריאה: | אבנר הולצמן, "תרבות נולדת – הספרות העברית ופולמוס התרבות …

מחיר: ₪90.00

פתרון ממ"ן 12 בין ציון לציונות – ציון 88

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 5677

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: - 10121בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 4-3וקודמותיהן | מספר השאלות: 4משקל המטלה: 5נקודות | סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 5.8.2022 | שאלה 1 (20 נקודות) | חומר הקריאה: | נאום הרצל בקונגרס הציוני הראשון | כתבו סקירה קצרה …

מחיר: ₪80.00

פתרון ממ"ן 11 בין ציון לציונות – ציון 90

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3081

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: 10121 בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידה 2-1 | מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 5 נקודות | סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 22.7.2022 | שאלה 1 (30 נקודות) | חומר הקריאה: | יחידה ( 1סעיפים )1.12 – 1.11 | …

מחיר: ₪80.00

פתרון ממ"ן 14 בין ציון לציונות (2023ג')

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1427

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10121בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידה 9- 8וקודמותיה | מספר השאלות: 3 | משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: 2023ג | מועד אחרון להגשה: 1.9.2023 | שאלה 1 (40 נקודות) | חומר הקריאה: | יחידה 8 | אניטה …

מחיר: ₪100.00

פתרון ממ"ן 13 בין ציון לציונות (2023ג')

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 1843

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: - 10121 בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6-5 וקודמותיהן | מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: 2023ג מועד אחרון להגשה: 18.8.2023 | שאלה 1 (30 נקודות) | חומר הקריאה: | אבנר הולצמן, "תרבות נולדת – הספרות …

מחיר: ₪100.00

ממן 14 בין ציון לציונות (קיץ 2022ג)

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1638

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10121בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידה 9- 8וקודמותיה | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 10נקודות | סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 2.9.2022 | שאלה 1 (40 נקודות) | חומר הקריאה: | יחידה 8 | אניטה …

מחיר: ₪100.00

ממ"ן 13 – בין ציון לציונות (קיץ 2022ג)

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 1666

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: - 10121 בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6-5 וקודמותיהן | מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 10 נקודות | סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 19.8.2022 | שאלה 1 (40 נקודות) | חומר הקריאה: | אבנר הולצמן, "תרבות נולדת – …

מחיר: ₪100.00

ממן 14 בין ציון לציונות (2022ב)

       מספר מילים: 1551

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10121 בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידה 9- 8 וקודמותיה | מספר השאלות: 3משקל המטלה: 5 נקודות | סמסטר: 2022ב מועד אחרון להגשה: 5.6.2022 | שאלה 1 (30 נקודות) | חומר הקריאה: …

מחיר: ₪100.00

ממן 14 בין ציון לציונות (2021ב)

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1986

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: בין ציון לציונות - 10121 | חומר הלימוד למטלה: יחידה 9-8 וקודמותיה | מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 5נ קודות | סמסטר: 2021ב מועד אחרון להגשה: 6.6.2021 | שאלה 1 (40 נקודות) | חומר הקריאה: | יחידה 8 | אניטה שפירא, …

מחיר: ₪100.00

ממן 13 בין ציון לציונות (2021ב)

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1487

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: - 10121בין ציון לציונות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6-5 וקודמותיהן | מספר השאלות: 4 משקל המטלה: 10 נקודות | סמסטר: 2021ב מועד אחרון להגשה: 16.5.2021 | אפשרות א: [בחרתי באפשרות זו] | ענו על שתי השאלות הבאות | שאלה …

מחיר: ₪100.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: