איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא הרשות המחוקקת

פתרון ממ"ן 13 מדיניות ציבורית (2022ג') – ציון 98!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 903

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( 13 | הקורס: - 10723מדיניות ציבורית סמסטר: 2022ג | חומר הלימוד למטלה: ספר ב:' מדיניות ציבורית בישראל: מאפיינים, מוסדות ותהליכים | פרקים , 3-1ספר ב' | משקל המטלה: נ 5קודות מועד הגשה: 14/8 | אורך המטלה: עד 3עמודים; גופן 12לפחות; רווח כפול. | קראו …

מחיר: ₪79.00

פתרון ממ"ן 12 מבוא למינהל וניהול ציבורי – ציון 95!

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 745

תקציר: מטלת מנחה )ממ"ן( 12 | הקורס: – 10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי | חומר הלימוד למטלה: פרקים 2-4 | מספר השאלות: 3משקל המטלה: נ 10קודות | סמסטר: א 2020מועד אחרון להגשה: 20.12.2019 | בממ"ן זה שלוש שאלות. לצד כל שאלה כתובה מסגרת המקום המרבית המוקצבת לה. החלקים …

מחיר: ₪64.00

המחלוקות בקשר לפסקת ההתגברות בישראל – מה ניתן ללמוד מהמקרה הקנדי?

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8110

תקציר: המחלוקות בקשר לפסקת ההתגברות בישראל - מה ניתן ללמוד מהמקרה הקנדי? |   | תוכן העניינים | 1. מבוא 1 | 2. המצב בישראל 3 | 2.1. רקע היסטורי – חוקתיות בישראל ויחסי הרשות המחוקקת והרשות השופטת 3 | 2.2. הצעות לפסקת ההתגברות בישראל 6 | 3. המקרה של קנדה 10 | 3.1. רקע היסטורי לפסקת ההתגברות בקנדה 10 …

מחיר: ₪311.00

מקומה של פסקת ההתגברות במדינה דמוקרטית

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 8576

תקציר: מקומה של פסקת ההתגברות במדינה דמוקרטית | מגיש: | תוכן עניינים | מבוא 2 | פרק א' - הרציונליים השונים התומכים בקיומה של פסקת ההתגברות 3 | א.1. פסקת ההתגברות 3 | א.2. פסקת ההגבלה 5 | פרק ב' - הביקורות על פסקת ההתגברות 7 | ב.1. …

מחיר: ₪300.00

השפעת המהפכה החוקתית של בית המשפט העליון על האקטיביזם השיפוטי והביקורת השיפוטית

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 6758

תקציר: השפעת המהפכה החוקתית של בית המשפט העליון על האקטיביזם השיפוטי והביקורת השיפוטית | מגיש: | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 4 | מהפכת השפיטות והמהפכה החוקתית 4 | אקטיביזם שיפוטי 6 | ביקורת שיפוטית 7 | התערבות בג"ץ בעבודת הרשות המחוקקת 10 | משפט …

מחיר: ₪277.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: