איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא שוק חופשי

ממ"ן 14 בקורס: מבוא למחשבה מדינית, סמסטר 2015א

שנת הגשה: 2015        מספר מילים: 1428

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: 10611 - מבוא למחשבה מדינית | חומר הלימוד למטלה: אדמונד ברק, ג'ון סטיוארט מיל, קרל מרקס: | מאמרי המקור, מאמרי הפרשנות והפרקים הרלוונטיים ממדריך הלמידה. | מספר השאלות: 3 | משקל המטלה: 5 נקודות | מועד אחרון להגשה: 28.12.2014 …

מחיר: ₪100.00

מיתון הקורונה בראייה קיינסיאנית – שוק בהיצע או שוק בביקוש

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3534

תקציר: מיתון הקורונה כראייה קיינסיאנית – שוק בהיצע או שוק בביקוש | | תוכן עניינים | מבוא 2 | רקע תיאורטי 3 | כלכלה קיינסיאנית 3 | מעורבות ממשלתית בכלכלה 5 | משבר הקורונה 6 | כלכלה במשבר ומערובות ממשלתית בתקופת הקורונה 8 | דיון ומסקנות 11 | ביבליוגרפיה 13 | מבוא | בסוף …

מחיר: ₪150.00

קשרי הגומלין בין רגולציה, אידיאולוגיה והפרטה בישראל, ארצות הברית ובריטניה

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 45802

תקציר: רגולציה, אידיאולוגיה והפרטה וקשרי הגומלין ביניהן בישראל, ארצות הברית ובריטניה | תוכן העניינים | תוכן העניינים 2 | 1. מבוא 4 | 1.1. רקע כללי 4 | 1.2. מטרת המחקר ושאלות המחקר 7 | 1.3. חשיבות המחקר 8 | 1.4. עיקרי שיטת המחקר 9 | 1.5. מבנה …

מחיר: ₪239.00

עבודה סמינריונית: ניתוח ניאו-ליברלי של מדיניות ההגירה בארצות הברית ובאירופה

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 3558

תקציר: ניתוח ניאו-ליברלי של מדיניות ההגירה בארצות הברית ובאירופה | תוכן עניינים | מבוא 3 | חלק תיאורטי 4 | הגישה הניאו-ליברלית 4 | הגישה הניאו-ליברלית המוסדית 4 | חלק אמפירי 6 | הבטים כלכליים של הגירה 6 | מדיניות הגירה: ארה"ב 7 | מדיניות הגירה: אירופה 8 …

מחיר: ₪209.00

תהליך ההפרטה בקיבוץ והשפעתו על מצבם הכלכלי של חברי הקיבוץ

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 12405

תקציר: תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 4 | הפרטה 4 | הפרטה בעולם 7 | הפרטה בישראל 8 | הפרטה בקיבוצים 10 | מתודולוגיה 13 | אוכלוסיית המחקר 13 | כלי המחקר 13 | הליך המחקר 13 | ניתוח הממצאים 14 | קיבוץ אפיקים 14 …

מחיר: ₪323.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: