איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא מנהיגות מעצבת

הקשר בין סגנון המנהיגות המעצב הנתפס של המנהל, תחושת המחויבות הארגונית של העובד ורמת החרדה האישית ממשבר הקורונה בקרב עובדים מרחוק וממקום העבודה

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 6823

תקציר: הקשר בין סגנון המנהיגות המעצב הנתפס של המנהל, תחושת המחויבות הארגונית של העובד ורמת החרדה האישית ממשבר הקורונה בקרב עובדים מרחוק וממקום העבודה | עבודה סמינריונית | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | רקע תיאורטי 4 | מנהיגות וסגנונות מנהיגות 4 | מנהיגות מעצבת …

מחיר: ₪320.00

הקשר בין מחוברות לעבודה לבין ביצועי העובדים: תפקידה המנהיגות המעצבת – ציון 94

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 9496

תקציר: *כולל ציון והערות המנחה* | הקשר בין מחוברות לעבודה לבין ביצועי העובדים: תפקידה המנהיגות המעצבת | תוכן עניינים | מבוא 4 | ביצוע של הפרט 4 | מחוברות לעבודה 7 | סגנון מעצב - מנהל ישיר 10 | שיטה 16 | מדגם 16 | כלי המחקר 16 …

מחיר: ₪210.00

התרומה של סגנון מנהיגות מעצב של המנהל להטמעת פדגוגיות חדשניות בבית הספר

       מספר מילים: 5822

תקציר: התרומה של סגנון מנהיגות מעצב של המנהל להטמעת פדגוגיות חדשניות בבית הספר | תוכן עניינים | מבוא 2 | סגנונות ניהול 3 | סגנונות ניהול של מנהל בית ספר – מנהל מעצב 5 | תחושת מסוגלות – הגדרה 7 | תחושת מסוגלות בהטמעת פדגוגיה חדשנית בקרב הצוות …

מחיר: ₪389.00

ניתוח המנהיגות העסקית של ריי קרוק

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4176

תקציר: ניתוח המנהיגות העסקית של ריי קרוק | | תוכן עניינים | מבוא 2 | מנהיגות עסקית והשפעתו של ריי קרוק על העולם העסקי 3 | קורות חייו העסקיים של ריי קרוק 5 | מודל של מנהיגות 7 | ניתוח המנהיגות של ריי קרוק 9 | סיכום ומסקנות אישיות 12 | ביבליוגרפיה 13 …

מחיר: ₪195.00

עבודה לקורס "מבוא להתנהגות ארגונית"

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1150

תקציר: עבודה לקורס "מבוא להתנהגות ארגונית" / תש"פ | לעבודה זו שני חלקים: | חלק א' (60 נקודות) | עליכם לבחור אחת מתיאוריות המוטיבציה ואחת מתיאוריות המנהיגות הבאות שנלמדו בקורס: | תיאוריות מוטיבציה קלאסיות | - תיאוריה X ותיאוריה Y (McGregor) | - היררכית …

מחיר: ₪120.00

מטלת סיום בקורס: התנהגות ארגונית מיקרו מאקרו

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2044

תקציר: הקריה האקדמית אונו | קורס התנהגות ארגונית מיקרו מאקרו, עבודת סיום הקורס | קמפוס חיפה, שנה"ל תשפ"א | הנחיות כלליות: | עבודה זו מהווה 100% מציון הקורס. עליכם להכין אותה בזוגות ואת סעיף הרפלקציה כותב כל סטודנט לחוד. העבודה כוללת 3 ניתוחי אירוע ושאלת רפלקציה: …

מחיר: ₪117.00

קיום רשת חברתית ופוליטית סביב המנהיג המקומי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 17453

תקציר: קיום רשת חברתית ופוליטית סביב המנהיג המקומי |   | תוכן עניינים | 1. תקציר 1 | 2. מבוא 2 | 3. רקע תיאורטי 5 | 3.1. מנהיג 5 | 3.2. סגנונות מנהיגות 9 | 3.2.1. מנהיגות מעצבת (Transformational leadership) 10 | 3.2.2. מנהיגות מתגמלת (Transactional Leadership) 11 | 3.2.3. מנהיגות 'שב ואל תעשה' …

מחיר: ₪420.00

השפעת סגנון המנהיגות של מנהל בית הספר על הלמידה הארגונית

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5135

תקציר: השפעת סגנון המנהיגות של מנהל בית הספר על הלמידה הארגונית | | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 4 | למידה מהי - הבחנה מושגית 4 | למידה ארגונית 4 | סגנונות מנהיגות 5 | סגנונות מנהיגות בהבדל מגדרי 8 | סגנון מנהיגות אצל …

מחיר: ₪353.00

השפעת מנהיגות אתית של המנהל על מחויבות מורים כלפי התלמידים וכלפי המנהל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4869

תקציר: השפעת מנהיגות אתית של המנהל על מחויבות מורים כלפי התלמידים וכלפי המנהל | | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 4 | סגנונות מנהיגות – תיאוריות 4 | סגנון מנהיגות של מנהלי בתי ספר 6 | מנהיגות אתית של מנהל 7 | אקלים אתי בבית הספר 8 | מחויבות …

מחיר: ₪190.00

הבדלים מגדריים במנהיגות מנהלי בתי ספר בחברה הערבית – סקירה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2125

תקציר: הבדלים מגדריים במנהיגות מנהלי בתי ספר בחברה הערבית – סקירה | מבוא 2 | סגנונות מנהיגות מנהלי בתי ספר 2 | הבדלים מגדריים בסגנונות ניהול בקרב מנהלי בתי ספר 3 | החברה הערבית וסגנונות ניהול בקרב מנהלי בתי ספר 4 | הבדלים מגדריים בסגנונונת ניהול בקרב מנהלי בתי ספר בחברה הערבית 5 …

מחיר: ₪105.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: