איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  פתרון ממ"ן 14 מבוא ללימודי תקשורת (2023א)

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה (ממ"ן) 14
  הקורס: – 10408מבוא ללימודי תקשורת
  חומר הלימוד למטלה: פרקים 19 ,17,16 ,15
  מספר השאלות: 3משקל המטלה: 7נקודות
  סמסטר: א 2023מועד אחרון להגשה: 24.1.2023

  אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח של שורה וחצי

  שאלה 1 פרקים 16, 17 (15 נקודות)

  הציגו את עיקרי גישת השימושים והסיפוקים והסבירו מדוע היא משתייכת לשלב ב' של חקר
  השפעות התקשורת.

  שאלה 2 - פרק 19 (45 נקודות)

  נניח שהיו מבקשים מכם לייעץ למפלגות במהלך מערכת הבחירות ולהסביר להן כיצד אפשר
  להיעזר בתיאוריות קביעת סדר היום, הבניית המציאות, ספירלת השתיקה כדי להגביר את
  ההשפעה על קהל הבוחרים.
  מהן הנקודות המרכזיות, מתוך התיאוריות, שחשוב להסביר לנציגי המפלגה ואיך, לדעתכם,
  יכולות המפלגות להיעזר בהן כדי לחזק את השפעתן על קהל הבוחרים?

  שאלה 3 - שאלת רוחב אינטגרטיבית (40 נקודות)

  בכל אחד מהסעיפים הבאים עליכם לומר האם מיוחסת לתקשורת השפעה חזקה על הנמענים או השפעה
  חלשה, ולהסביר מה גורם לכך שהשפעת התקשורת צפויה להיות חזקה או דווקא חלשה.
  .1מודל לאסוול
  .2אסכולת פרנקפורט
  .3הזרימה הדו-שלבית
  .4ספירלת השתיקה.
  שימו לב, אין צורך להציג ולפרט את עיקרי המודל או התיאוריות, התמקדו בשאלות המדוייקות עליהן
  נשאלתם: מהו חוזק ההשפעה של התקשורת ומה גורם לכך שהשפעת התקשורת חזקה או חלשה?

  הממן בדוק וכולל את הערות המנחה לצורך למידה

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: