איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

ממ"נים (מטלות מנחה)

ממ"ן 13 בקורס: 10436 – ראשיתה של אירופה (סמסטר 2021ב)

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 957

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 10436 - ראשיתה של אירופה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 5 ו-9 (עמ' 174 – 157) | מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 10 | סמסטר: 2021ב מועד אחרון להגשה: 09.05.2021 | שאלה 1 (45 נקודות) | התפתחות הערים והמסחר …

מחיר: ₪100.00

ממ"ן 12 בקורס: 10436 – ראשיתה של אירופה (סמסטר 2021ב )

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1464

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 הקורס: 10436 - ראשיתה של אירופה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 4 - 2 | מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 5 | סמסטר: 2021ב מועד אחרון להגשה: 11.04.2021 | שאלה 1 (40 נקודות) | השבטים הברברים והקיסרות הרומית: | קראו יחידה 2, …

מחיר: ₪100.00

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 בקורס: 10493 פסיכולוגיה התפתחותית סמסטר קיץ 2020ג

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 562

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 בקורס: 10493 פסיכולוגיה התפתחותית | על המאמר: | Affective Temperament, Attachment Style, and The Psychological Impact | the COVID-19 Outbreak | Moccia, L., Janiri, D., Pepe, M., Dattoli, L., Molinaro, M., De Martin, V., ... & Di Nicola, M. (2020). Affective temperament, …

מחיר: ₪100.00

אפליית נשים עם מוגבלות בתחום התעסוקה

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3251

תקציר: קורס: פמיניזם, פוליטיקה ומדיניות | המרצה: ד"ר דנה גרוסוירט -קחטן | שם הסטודנטית: לי סמיאטיצקי | | אפליית נשים עם מוגבלויות בתחום התעסוקה | …

מחיר: ₪350.00

ממ"ן 13 בקורס ניתוח מדיניות, הגדרת הבעיה הציבורית בנושא מערכת הבריאות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 416

תקציר: להלן הסבר והנחיות ביחס לממן 13 ניתוח מדיניות - 12043: | ממ"ן – 13 הגדרת הבעיה הציבורית | כל סטודנט / זוג סטודנטים יגדיר את הבעיה הציבורית בנושא שבחר (בחרו) וקיבל אישר מהמנחה. | תכולת העבודה: | 1. הגדרת הבעיה | 2. דרוג הבעיה | 3. …

מחיר: ₪83.00

ממ"ן 12 המזרח התיכון בימינו – ציון 92

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1524

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646 | חומר הלימוד למטלה: מיכאל אפל, עראק – מלוכה, מהפכה, רודנות | מספר השאלות: שתיים משקל המטלה: 5נקודות | סמסטר: 2021ב מועד אחרון להגשה: 16.4.2021 | שאלה 1 (50 נקודות) | אורך התשובה לא יעלה על …

מחיר: ₪90.00

ממן 13 בימי שואה ופקודה – ציון 90

שנת הגשה: 2017        מספר מילים: 1642

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: - 10234 בימי שואה ופקודה | חומר הלימוד למטלה: יחידה 7 + הרצאה מוקלטת | מספר השאלות: 2 משקל המטלה: 4נקודות | סמסטר: 2018א מועד אחרון להגשה: 15.12.2017 | שאלה 1 (50 נקודות) | הסבירו את הקשר בין …

מחיר: ₪85.00

ממן 12 בין ציון לציונות ציון 93

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2674

תקציר: שאלה 1( 40 נקודות( | חומר הקריאה: | 214 – 201 'עמ, 3.6 סעיף, 3 יחידה | נאום הרצל בקונגרס הציוני הראשון )מקורות להורדה באתר הקורס( | על סמך הכתוב ביחידת הלימוד, ענו על הסעיפים הבאים: | א. מה היו מטרות כינוסו של הקונגרס הציוני הראשון? איך …

מחיר: ₪120.00

ממן 11 בין ציון לציונות ציון 92

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 2106

תקציר: שאלה 1( 30 נקודות( | חומר הקריאה: | .)76 – 59 'עמ, 1.12ו 1.11 סעיפים )1 'מס יחידה | כותב יחידת הלימוד קושר בין השינויים החברתיים-כלכליים באירופה, הן המערבית והן המזרחית, | לבין הופעת האנטישמיות התיאורטית וביטוייה האלימים במציאות בשליש האחרון של המאה ה - | .19 …

מחיר: ₪100.00

ממן 12 יסודות השלטון המקומי ציון 92

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3581

תקציר: חלק א' | בחלק זה שאלת מסה. משקל השאלה 50 נקודות. | מסגרת המקום המומלצת לכל התשובה היא כשלושה עמודים. | בתשובות, השתמשו במונחים ובמושגים שנלמדים בקורס. | שאלה 1 | בפרקים 3 ו-4( בספר הקורס( למדנו על המסגרת החוקית-פורמלית בהתנהלותן ובעבודתן של | הרשויות המקומיות בישראל, …

מחיר: ₪120.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן