איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  היחס המשפטי לשביתות פוליטיות בישראל ובבריטניה

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  היחס המשפטי לשביתה פוליטית בישראל ובבריטניה
  תוכן עניינים
  מבוא 2
  זכות השביתה 2
  סוגי שביתות 4
  שביתה כלכלית 4
  שביתה מעין פוליטית 6
  שביתה מעין כלכלית 6
  שביתה פוליטית 7
  שביתה מעורבת 7
  יחס הדין הישראלי לשביתה פוליטית 9
  השוואה למצב בבריטניה 11
  סיכום 15
  רשימת מקורות 16
  מאמרים אקדמיים 16
  פסיקה 17
  מסמכים נוספים 18

  מבוא
  מטרת העבודה הנוכחית היא לבחון את היחס של הדין הישראלי לשביתה פוליטית (Preminger, 2018), תוך התייחסות גם למשפט המשווה, ובפרט למקרה הבריטי (Smith, 2019). על מנת לבחון זאת, ראשית אדון בזכות השביתה בדין הישראלי באופן כללי, ולאחר מכן אפרט לגבי סוגי השביתות השונים, אשר ביניהם השביתה הפוליטית, על מנת למקד את הדיון בשביתה הפוליטית. לאחר סיווג סוגי השביתות, אתמקד בשביתה הפוליטית ואדון ביחס הדין הישראלי לשביתה הפוליטית. בהמשך, אשווה זאת למצב באנגליה, ולבסוף אציג סיכום כללי לגבי מעמדה של השביתה הפוליטית.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: