איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  מטלה בקורס: שיטות מחקר במדעי היהדות

  תחום / תואר: ,
  מחיר: 83.00₪
  מספר מילים: 738
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2021
  שם הקורס: שיטות מחקר במדעי היהדות
  שם המוסד האקדמי: הקריה האקדמית אונו
  סוג העבודה: מטלה
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  הקריה האקדמית אונו
  מוסמך בלימודי היהדות.
  שיטות מחקר במדעי היהדות.
  תשפייא

  מטלת שיעור 6: פירוש מקור ראשוני (30%)  במאמרו של בן-שלום, בראש עמוד 21, המחבר מביא אגדה מהתלמוד הירושלמי (מסכת תענית, פרק ד, הלכה ה). (האגדה נדונה גס במאמרו של גודבלאט ובשיעור החמישי.)

  1 כיצד בן שלוס מפרש את המקור? מה הוא מסיק ממנו?
  2 הכר את המקור: מי חיבר את התלמוד הירושלמי? מתי? איפה? מדוע?
  3 קרא את האגדה בהקשרו המקורי בתוך הדיון בתלמוד:

  הקשר הדברים הוא פירוש התלמוד על המשנה (תענית ד: ה) המונה את נפילת ביתר בין האסונות שפקדו את עם ישראל בתאריך תשעה באב.

  נוסח האגדה |תרגומים וביאורים מופיעים בסוגרים] :
  תני [לימד) רבי שמעון בן יוחי, ''עקיבה רבי היה דורש | את הפסוק | 'דרך כוכב מיעקב ' [במדבר כד: יז] - 'דרך כוזבא מיעקב'. | כוזבא היה השם האמיתי של בר כוכבא]
  ר' עקיבה כד הוה חמי בר כוזבה הוה אמר ''דין הוא מלכא משיחא''. [תרגום: רבי עקיבא כאשר הוא
  ראה את בר כוזבא היה אומר, ''זהו מלך המשיח!")
  אמר לו רבי יוחנן בן תורתא, 'עקיבא! יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבא'.
  אמר רבי יוחנן ''קול אדריינוס קיסר הורג בביתר שמונים אלף ריבוא'.
  אמר רבי יוחנן ''שמונים אלף זוג של תוקעי קרנות | חיילים רומאים תוקעים בחצוצרות | היו מקיפין את. ביתר | במצור] וכל אחד ואחד היה ממונה על כמה חיילות והיה שם בן כוזבה והיה לו מאתים אלף מטיפי [קטועי) אצבע.
  שלחו חכמים ואמרו לו ''עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין?'' אמר להן ''וכי היאך אפשר
  לבדקן?'' אמרו לו ''כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארז מן לבנון לא יהיה נכתב (נרשם | באיסרטיא
  [צבא) שלך''.
  היו לו מאתים אלף כך ומאתים אלף כך.
  וכד דהוה נפק לקרבא ‏ וכאשר היה יוצא לקרב) הוה אמר ‏ {היה אומר) '"ריבוניה דעלמא לא תסעוד ולא תכסוף (ריבונו של עולם! אל תעזור לנו ואל תבייש אותנו, כמו שכתוב) 'הָלַא-אַתָּה אֶלְהִים זְנַחְתָּנוּ; וְלא-תצא אלהים בצבאותינו" [תהילים ס: יב]''. [תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק ד, הלכה ה]

  לאחר קריאת האגדה, ענה על השאלות הבאות

  * מהו תוכן הטקסט? הסבר את הקטע המצוטט במילים שלך
  > מהו מבנה הטקסט? (חלק אותו ליחידות)
  > מהו המסר שמחברי הטקסט מנסים להעביר?

  4. לדעתך, מהן המסקנות שניתן להסיק מהטקסט לגבי תמיכת החכמים במרד? הצבע על המילים והביטויים המשמעותיים ביותר. [ניתן להציע גם פרשנות או מסקנות בכיוונים אחרים...]

  5 האם אתה מסכים עס פרשנותו של בן-שלום? האם פרשנותו משכנעת? האם מסקנתו מבוססת בטקסט? הסבר והדגם.

  [כל שאלה 20%. אורך המטלה כולה עד 750 מילים]

  חיפוש מתקדם


  חפש ב:

    

  דילוג לתוכן